Thông báo 141/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 141/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH NGHỆ AN
 
Ngày 11 tháng 6 năm 2016, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, dự Hội nghị biểu dương phụ nữ các dân tộc vùng Tây Bắc làm kinh tế giỏi năm 2016, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành: Tài chính, Giao thông vận tải, Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Văn phòng Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, công tác phòng chống tội phạm, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2016; ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và ý kiến của đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã kết luận như sau:
I. VỀ ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương, đánh giá cao cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An đã triển khai một cách quyết liệt, huy động sức mạnh đồng bộ của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.
2. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm dự kiến đạt khoảng 6,6%, cao hơn so với những năm gần đây. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 182 triệu USD, tăng 12,64%; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 149 triệu USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2015. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 4.893 tỷ đồng, bằng 47,6% dự toán và tăng 22,8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 9.670 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, nhất là giáo dục mũi nhọn. Công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo toàn Tỉnh năm 2015 chỉ còn 12,1% theo tiêu chí mới.
3. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tích cực triển khai thí điểm hệ thống chính quyền điện tử, tăng cường kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh.
4. Trong 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn Tỉnh xảy ra 497 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội, giảm 29 vụ, bằng 5,5% so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra phá án đạt cao (82,1%), án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đã xử lý 4.903 vụ việc và 5.506 đối tượng về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, số tiền xử phạt trên 135 tỷ đồng. Trong 05 tháng đầu năm 2016 (từ ngày 16 tháng 12 năm 2015 đến ngày 15 tháng 5 năm 2016) tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí, trong đó số người chết giảm 13,33% so với cùng kỳ.
5. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của Tỉnh chưa đạt kế hoạch đề ra (6,6%/8% - 9%); an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại chưa đạt kết quả như mong đợi.
II. VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM
Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2016, Tỉnh cần quan tâm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
1. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016 trên tất cả các lĩnh vực, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.
2. Chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy rừng, dịch bệnh; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với việc tăng cường ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.
3. Đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới. Tập trung huy động sức dân và xã hội hóa phong trào xây dựng nông thôn mới.
4. Tăng cường thu hút đầu tư, tích cực triển khai các dự án đã ký kết. Tập trung xử lý khó khăn, vướng mắc để để đẩy nhanh tiến độ các dự án thu hút đầu tư, sớm lấp đầy các khu công nghiệp.
5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn Tỉnh.
6. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước, kiên quyết chống thất thu thuế.
7. Chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội. Triển khai quyết liệt các chương trình xóa đói giảm nghèo, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo.
8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, tạo môi trường khởi nghiệp. Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.
9. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tập trung xử lý các vấn đề bức xúc nổi cộm mà báo chí và dư luận quan tâm, phản ánh.
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA TỈNH
1. Về cơ chế, chính sách
a) Về đấu giá đất ở cấp huyện thông qua Hội đồng đấu giá đất cấp huyện hoặc các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý kiến nghị của Tỉnh;
b) Về đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường phía Lào tại cửa khẩu Thanh Thủy đi Pạc Xan: Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với phía Lào sớm hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường cao tốc Hà Nội - Viên Chăn, trong đó có đoạn Thanh Thủy đi Pạc Xan theo Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào năm 2016;
c) Về cân đối nguồn cấp bổ sung cho Tỉnh để chi trả tiền khen thưởng: Tỉnh thực hiện theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
d) Về thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu đề nghị của Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
2. Về kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy: Trước mắt Tỉnh cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ cho các hoạt động này. Về lâu dài, giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề nghị của Tỉnh để xử lý chung vấn đề tương tự đối với các địa phương khác.
3. Về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại và hàng giả
a) Về trang thiết bị đối với lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Tỉnh thực hiện theo Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả;
b) Về ban hành Thông tư hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với các loại hàng hóa bị tịch thu bán đấu giá theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa: Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015.
4. Về bảo đảm an toàn giao thông
a) Về để lại kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông cho địa phương: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an giải quyết kiến nghị của Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền;
b) Về cho phép áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính qua hệ thống camera tự động từ nguồn xã hội hóa đầu tư trên địa bàn Tỉnh: Đề nghị Tỉnh làm rõ sự cần thiết đầu tư, sự phù hợp với quy định của pháp luật, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
c) Về bổ sung thẩm quyền đối với lực lượng Thanh tra giao thông vận tải được kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với phương tiện mang biển kiểm soát Lào tham gia giao thông trên địa bàn Tỉnh: Tỉnh thực hiện theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;
d) Về bố trí kinh phí xây dựng cầu thay thế bến đò ngang sông: Tỉnh rà soát, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện các công trình được đầu tư theo Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2020.
Đối với các công trình, dự án không thuộc phạm vi Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì đề nghị Tỉnh rà soát, hoàn tất thủ tục đầu tư của dự án theo quy định của Luật đầu tư công, tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của Tỉnh và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
5. Về tổ chức bộ máy, biên chế công chức
a) Về giữ nguyên số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016: Tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4786/VPCP-VIII ngày 15 tháng 6 năm 2016 về nhân sự bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021;
b) Về tăng biên chế công chức: Đề nghị Tỉnh quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
c) Về thực hiện chính sách tinh giản 10% biên chế công chức: Tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật về công tác quản lý biên chế công chức.
6. Về một số kiến nghị của Ban Chỉ đạo Tây Bắc liên quan đến Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020; các dự án ổn định đời sống sản xuất cho người dân tái định cư thủy điện Bản Vẽ; thủy điện Hủa Na; phê duyệt Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nghệ An tại huyện Nghĩa Đàn; Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Tây Bắc sắp tới.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc, UB an toàn giao thông quốc gia, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Văn phòng Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, KTN, TCCV, QHQT, VP Ban  CSĐ Chính phủ;
- Lưu: VT, V.III (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

thuộc tính Thông báo 141/TB-VPCP

Thông báo 141/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:141/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành:20/06/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi