Thông báo 138/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 138/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN HỘI NGHỊ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
 
 
Ngày 10 tháng 02 năm 2017 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam năm 2016, bàn trọng tâm phối hợp công tác năm 2017. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả phối hợp công tác năm 2016 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các Bộ, cơ quan về các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2016
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại khu vực và toàn cầu thấp hơn dự báo; xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng; giá đầu thô giữ ở mức thấp; rét đậm, rét hại đầu năm ở miền núi phía Bắc; hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long; sự cố ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng ở 4 tỉnh miền Trung; lũ chồng lũ ở Miền Trung và Nam Trung Bộ; sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; một số ngân hàng thương mại yếu kém; nhiều dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, thất thoát vốn...
Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nước ta đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, GDP tăng 6,21%, môi trường kinh doanh được cải thiện, có trên 110 nghìn doanh nghiệp thành lập mới (mức tăng cao nhất từ trước đến nay).
Sự phối hợp hiệu quả giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã giúp mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước. Hai bên đã tích cực phối hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham gia chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử; xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và các chính sách phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy dân chủ và tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội; đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với dịch vụ hành chính nhà nước; giải quyết, xử lý ý kiến, kiến nghị của nhân dân; phối hợp chặt chẽ trong xây dựng chính sách, pháp luật.
Các ý kiến phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại các phiên họp Chính phủ, trong các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội và các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đều được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tiếp thu, nghiên cứu xử lý theo thẩm quyền và lưu ý trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của mình. Các nhiệm vụ phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đều được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và có kết quả tốt.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam cũng còn những tồn tại cần tập trung giải quyết như: công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân có lúc, có việc chưa sâu sát, chưa kịp thời; việc phối hợp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân tuy có nhiều tiến bộ nhưng nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân; một số cơ quan chủ trì soạn thảo khi gửi văn bản lấy ý kiến của MTTQ Việt Nam trong xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách còn chậm, thời gian ngắn nên chất lượng tham gia ý kiến chưa cao; một số địa phương còn chưa chú trọng công tác phối hợp lấy ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỐI HỢP NĂM 2017
Với chủ đề công tác năm 2017 của Chính phủ là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam luôn sát cánh cùng Chính phủ thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phối hợp của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017 tập trung vào các nội dung trọng tâm sau đây:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng các chương trình cụ thể với nhiều hình thức phù hợp. Tăng cường công tác thông tin, tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và các hoạt động tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta cả trong nước và ngoài nước góp sức xây dựng quê hương, đất nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần giải quyết những vấn đề lớn của đất nước. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại; có cơ chế, chính sách thu hút các chuyên gia là người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài.
2. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lấy ý kiến để nâng cao chất lượng xây dựng và phổ biến chính sách, pháp luật. Phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phản biện xã hội đối với các dự thảo luật, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội. Sớm phối hợp tổ chức Hội nghị giữa Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã; phối hợp tổ chức góp ý Luật về Hội, các chính sách pháp luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc và miền núi; các văn bản quy phạm pháp luật khác.
3. Phối hợp trong phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tích cực phối hợp trong cải cách hành chính; xử lý tốt các thông tin, phản ánh, kiến nghị của người dân về phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ ở cơ sở; đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công để tạo sự chuyển biến mạnh từ Trung ương đến địa phương.
4. Phối hợp chặt chẽ trong triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phối hợp xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ; vận động khắc phục những nhận thức và hành vi lệch lạc về văn hóa, đạo đức; những thói hư tật xấu trong lối sống, tình trạng lãng phí, khoa trương, tốn kém trong việc cưới, việc tang, việc tổ chức các sự kiện, lễ hội...; thúc đẩy các hoạt động an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; minh bạch, công bằng trong bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh; vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, ngừa phát hiện tố giác tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; vận động “Toàn dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội”.
5. Khơi dậy và phát huy sự sáng tạo của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đất nước; cổ vũ và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp của thanh niên; hình thành phong trào thi đua đoàn kết, sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
6. Phối hợp chặt chẽ, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).
III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM
1. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Công an; Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cùng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiến hành rà soát các phong trào ở cơ sở, đề xuất giải pháp bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận đang triển khai hiện nay.
2. Các Bộ: Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp số 90/CTTH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30 tháng 3 năm 2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020”.
3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:
- Hướng dẫn về kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;
- Tổ chức khảo sát và nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ;
- Đề xuất về sinh hoạt phí của cán bộ Mặt trận không chuyên trách ở các cấp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:
- Tổ chức triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
- Nghiên cứu việc thành lập Hội đồng tư vấn Tôn giáo Quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Tiếp thu việc đề nghị sửa đổi Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; đồng thời xử lý trong quá trình xây dựng Đề án “Cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố”.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả công tác xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề và bảo vệ môi trường.
6. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khảo sát và tổ chức Hội nghị biểu dương phát huy vai trò các tôn giáo tham gia các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, tâm thần.
7. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có giải pháp khuyến khích các tôn giáo tích cực tham gia việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thực hiện có hiệu quả “Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.
8. Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp cùng các Ủy ban của Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng và thẩm định Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (theo khoản 3, Điều 16 Luật MTTQ Việt Nam); Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết về các hình thức giám sát và phản biện xã hội (theo Điều 27, Điều 34 Luật MTTQ Việt Nam).
9. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu khả năng xây dựng phần mềm tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo áp dụng trên cả nước, trong đó có cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
10. Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc nghiên cứu, đề xuất đưa định mức lương và phụ cấp cán bộ Mặt trận chuyên trách vào dự thảo Đề án cải cách tổng thể tiền lương theo nguyên tắc đảm bảo mối tương quan về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị.
11. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngay từ đầu trong quá trình hoạch định, xây dựng pháp luật và chính sách quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phản biện xã hội.
12. Thanh tra Chính phủ hướng dẫn việc công khai kết luận thanh tra (theo Điều 39, Luật Thanh tra); Bộ Tài chính hướng dẫn, chỉ đạo việc công khai trong đấu thầu (theo Điều 180, Luật Đấu thầu và Khoản 2, Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng) để MTTQ Việt Nam, các cơ quan truyền thông và nhân dân tiếp cận đầy đủ thông tin phục vụ quá trình tham gia giám sát.
13. Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan phối hợp và tạo điều kiện để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, báo cáo Ban Bí thư, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
14. Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp xây dựng Chương trình phối hợp công tác ngay từ những tháng đầu năm 2017; thực hiện có nền nếp việc triển khai và tổng kết chương trình phối hợp hàng năm.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp triển khai; các Bộ, cơ quan và các địa phương thực hiện.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh/thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, QHĐP (3b)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

thuộc tính Thông báo 138/TB-VPCP

Thông báo 138/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:138/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:15/03/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi