Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 110/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP”
 
 
Ngày 17 tháng 5 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (gọi tắt là Đề án). Tham dự có Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án và Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tư pháp báo cáo về tình hình thực hiện Đề án từ năm 2010 đến nay, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kết luận như sau:
Nhất trí với những đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện Đề án nêu trong dự thảo báo cáo, về các kết quả đạt được cũng như những hạn chế, vướng mắc và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong những thời gian tới.
Từ khi triển khai thực hiện Đề án đến nay, hoạt động giám định tư pháp đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hoạt động của các bộ, ngành, địa phương, về thể chế tiếp tục được hoàn thiện cơ bản, cơ sở vật chất của tổ chức giám định tư pháp được quan tâm, đầu tư một bước, hoạt động giám định tư pháp đã có tiến bộ đáng kể, từng bước đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục như: yêu cầu giám định tư pháp ở một số lĩnh vực chưa thực sự được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; nhận thức của các ngành, các cấp có chuyển biến nhưng chưa đầy đủ, còn một số nhiệm vụ chưa được chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt hoặc nếu có thì chưa bảo đảm yêu cầu; các quy trình, quy chuẩn giám định tư pháp ở các lĩnh vực chưa được ban hành đầy đủ và đáp ứng yêu cầu giám định; một số tổ chức giám định tư pháp công lập chưa kiện toàn; cơ sở vật chất của nhiều tổ chức giám định còn thiếu thốn, lạc hậu, chưa bảo đảm; các cơ quan tiến hành tố tụng chưa thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm đối với công tác giám định tư pháp...
Để bảo đảm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, phát huy kết quả, kinh nghiệm trong các năm qua, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan tiến hành tố tụng cần tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, quán triệt nội dung Đề án, các quy định của pháp luật về giám định tư pháp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác giám định tư pháp; tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Đề án và Luật giám định tư pháp.
2. Các Bộ, ngành chủ quản khẩn trương ban hành đầy đủ các quy trình giám định chuẩn, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của hoạt động giám định ở các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm nguồn nhân lực về giám định tư pháp; có cơ chế, phương án về tổ chức thực hiện giám định bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động tố tụng.
3. Đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp Trung ương (cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao) chỉ đạo thực hiện việc thống kê, đánh giá tình hình trưng cầu, yêu cầu giám định, dự báo nhu cầu giám định; đánh giá, sử dụng kết luận giám định; tăng cường thông tin, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan quản lý giám định tư pháp.
4. Bộ Y tế cần quan tâm, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, đẩy mạnh việc xây dựng trụ sở Viện Pháp y quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội.
5. Các Bộ, ngành khẩn trương tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án trong những năm qua. Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo ở cấp Trung ương hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Đề án, Luật giám định tư pháp và Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại các Phiên họp, cuộc họp về giám định tư pháp trước đây, làm rõ những kết quả đạt được, đặc biệt những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục.
6. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan chuẩn bị họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án vào đầu tháng 6 năm 2016 và chuẩn bị để tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án vào tháng 8 năm 2016; đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Đề án ở giai đoạn tiếp theo gắn với cải cách tư pháp đến năm 2020 để phát huy kết quả thực hiện Đề án trong thời gian qua và tiếp tục bảo đảm các biện pháp tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong thời gian tới.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
quan thuộc Chính phủ;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện trư
ng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: V.I, KGVX, NC;
- Lưu: Văn thư, PL (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

thuộc tính Thông báo 110/TB-VPCP

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:110/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành:01/06/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi