Quyết định 6827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------
Số: 6827/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC NÂNG MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI
THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo;
Căn cứ Công văn số 1740/TTg-KTTH ngày 23/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo;
Căn cứ Thông tư số 07-TT/TU ngày 29/02/2012 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành Phố Hà Nội trong tình hình mới;
Xét đề nghị của Liên ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Bảo hiểm xã hội Thành phố tại Tờ trình số 1454/TTr - LN: LĐTBXH-TC-BHXH ngày 04/07/2013 và Tờ trình số 2529/TTr-LĐTBXH ngày 05/11/2013 về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo và Công văn số 1954/STP-VBPQ ngày 06/08/2013 của Sở Tư pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo (theo chuẩn cận nghèo của Thành phố), kề từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Thành phố đảm bảo.
Điều 3. Trách nhiệm của các đơn vị:
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn triển khai thực hiện quyết định này.
2. Bảo hiểm xã hội Thành phố có trách nhiệm phối hợp thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng
3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, đảm bảo kinh phí thực hiện.
4. UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, giải quyết các thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Bảo hiểm xã hội Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4
- Bộ LĐTB&XH;
- TT Thành ủy; TT HĐND TP để báo cáo;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP để báo cáo;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP để báo cáo;
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- Website Chính phủ;
- Ban VHXH - HĐND TP;
- Trung tâm Công báo TP;
- Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VX, KT, TH;
- Lưu.VT, VX (Ngọc).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

thuộc tính Quyết định 6827/QĐ-UBND

Quyết định 6827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6827/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:12/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi