Quyết định 6437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt tiếp nhận hàng viện trợ do Tổ chức Sứ mệnh xe lăn nhân đạo - Hoa Kỳ tài trợ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
Số: 6437/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
 SỨ MỆNH XE LĂN NHÂN ĐẠO - HOA KỲ TÀI TRỢ
----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ vviệc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và Thông tư số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 của Bộ Tài chính về quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 9/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng ngun viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội Tờ trình số 109/TTr-HBT ngày 22/10/2015 về việc xin tiếp nhận xe lăn do Tchức Sứ mệnh xe lăn nhân đạo - Hoa Kỳ tài trợ;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1208/BC-KHĐT ngày 24/11/2015 về việc phê duyệt tiếp nhận hàng viện trợ do Tchức Sứ mệnh xe lăn nhân đạo tài trợ cho Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
1. Hàng viện trợ: Xe lăn, mới 100%.
2. Số lượng: 1.100 xe (02 container, số PO 092015-10G và PO 092015-11G).
3. Tổ chức tài trợ: Sứ mệnh xe lăn nhân đạo - Hoa Kỳ.
4. Chủ khoản viện trợ: Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Hà Nội.
5. Mục đích tài trợ: Tài trợ xe lăn miễn phí cho người khuyết tật của các quận, huyện thành phố Hà Nội.
6. Danh sách quận, huyện tiếp nhận xe lăn: (xin gửi kèm Phụ lục).
7. Thời gian: Tháng 11 năm 2015.
8. Giá trị khoản viện trợ (tạm tính): 49.490 đô la Mỹ.
1. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội có trách nhiệm:
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như UBND Thành phố về nội dung trình duyệt tại Tờ trình số 109/TTr-HBT ngày 22/10/2015, hồ sơ kèm theo và danh sách các quận, huyện, cá nhân tiếp nhận xe lăn.
- Tổ chức thực hiện tiếp nhận tài trợ hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan khác.
- Tổ chức thực hiện tiếp nhận tài trợ đúng mục đích đã cam kết với nhà tài trợ, đúng đối tượng là người khuyết tật vận động và không có tính thương mại.
- Phối hợp với các quận, huyện, đơn vị liên quan tổ chức trao tặng xe lăn đến đúng đối tượng.
- Kiểm tra chất lượng thực tế của lô hàng viện trợ so với danh mục thông báo của tổ chức tài trợ.
- Định giá thực tế lô hàng viện trợ theo quy định hiện hành.
- Báo cáo UBND Thành phố về việc tiếp nhận dự án theo quy định và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn chủ dự án tiếp nhận tài trợ theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.
3. Các quận, huyện, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức trao tặng xe lăn đến đúng đối tượng là người khuyết tật trên địa bàn Thành phố.
4. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ dự án xác nhận viện trợ và các thủ tục tài chính khác có liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài theo đúng quy định hiện hành.
5. Các Sở, ngành và đơn vị liên quan khác căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ khoản viện trợ để tiếp nhận tài trợ hiệu quả và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC (để b/c);
- UBCTTCPCPNN (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP (để b/c);
- Sở KHĐT;
- VPUBNDTP:
+ CVP, PCVP P.V.Chiến;
+ VX, TH, KT;
- Lưu: VT
.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu
 
DANH SÁCH

(kèm theo Quyết định số 6437/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành SỨ MẠNG XE LĂN NHÂN ĐẠO - HOA KỲ TÀI TRỢ KÈM THEOphố Hà Nội)
 
 

TT
Đơn vị
Số lượng xe được trao
1
Huyện Thường Tín
60
2
Huyện Chương Mỹ
41
3
Huyện Phú Xuyên
25
4
Huyện Quốc Oai
40
5
Quận Hai Bà Trưng
32
6
Huyện Gia Lâm
68
7
Thị xã Sơn Tây
31
8
Huyện Mê Linh
20
9
Huyện Hoài Đức
31
10
Huyện Ứng Hòa
29
11
Huyện Thanh Oai
32
12
Quận Hà Đông
24
13
Huyện Đan Phượng
25
14
Huyện Mỹ Đức
35
15
Quận Bắc Từ Liêm
20
16
Huyện Phúc Thọ
38
17
Quận Hoàn Kiếm
2
18
Quận Cầu Giấy
16
19
Quận Long Biên
11
20
Quận Thanh Xuân
20
21
Huyện Thanh Trì
9
22
Quận Ba Đình
7
23
Huyện Đông Anh
11
24
Huyện Thạch Thất
89
25
Quận Đống Đa
60
26
Quận Nam Từ Liêm
106
27
Quận Tây Hổ
3
28
Quận Hoàng Mai
70
29
Huyện Sóc Sơn
45
30
Hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi TP HN
100
Tổng số xeTổng số xe
1.100

thuộc tính Quyết định 6437/QĐ-UBND

Quyết định 6437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt tiếp nhận hàng viện trợ do Tổ chức Sứ mệnh xe lăn nhân đạo - Hoa Kỳ tài trợ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6437/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:26/11/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi