Quyết định 477/QĐ-UBND Quảng Nam Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 477/QĐ-UBND

Quyết định 477/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:477/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành:08/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

_________

Số: 477/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Quảng Nam, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 29/TTr-SKHĐT ngày 04/02/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; phấn đấu và góp phần đưa môi trường kinh doanh và năng lực cạnh trạnh Việt Nam thuộc nhóm ASEAN 4.

2.  Duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh PCI Quảng Nam tiếp tục trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có thứ hạng dẫn đầu cả nước.

3Tập trung hoàn thành các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đã đề ra tại Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 29/03/2019, Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhiệm vụ chung

1.1.  Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh ban hành tại tại Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 29/03/2019, Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và 2020; Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 về ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PCI Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Thông báo số 05/TB-UBND ngày 06/01/2021 về thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị trực tuyến Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao thứ hạng chỉ số PCI Quảng Nam giai đoạn 2021-2025,...

1.2.  Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại trong công tác phối hợp giữa các bộ phận, phòng, Ban trong từng cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ theo hướng phân định rõ, minh bạch và cụ thể quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp.

1.3.  Đảm bảo thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; không đặt thêm các điều kiện gây khó khăn cho doanh nghiệp dưới mọi hình thức. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, các nội dung yêu cầu bổ sung hồ sơ phải bằng văn bản, không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả nguyên tắc “4 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

1.4.  Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số, 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 6124/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là hoàn thiện kết nối liên thông trong toàn tỉnh và thực hiện kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo đến năm 2025 tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia.

1.5.  Khuyến khích tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó phấn đấu áp dụng 100% dịch vụ công thiết thực đối với người dân (như các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội). Từng cơ quan, đơn vị cần có giải pháp chuyển dần việc nộp hồ sơ trực tiếp, tiếp xúc với công chức sang nộp hồ sơ thông qua môi trường mạng; phấn đấu năm 2021 có trên 35% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, mục tiêu năm 2025 đạt trên 50% hồ sơ.

1.6.  Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp về nội dung và ý nghĩa của phát triển bền vững nhằm phát triển nhanh cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững. Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, địa phương trong phối hợp triển khai thực hiện công tác giảm nghèo đa chiều, phát triển miền núi, vùng sâu, vùng xa, bảo vệ môi trường sinh thái... với quyết tâm chính trị rất cao, nghiêm túc rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp, chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể.

1.7.  Người đứng đầu các ngành, các cấp cần phải năng động, tiên phong trong thực hiện vai trò trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành cùng với doanh nghiệp; linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc; duy trì gặp gỡ, đối thoại trực tiếp để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh. Quán triệt, chỉ đạo cấp dưới thực hiện nghiêm công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục, kiến nghị của nhà đầu tư và doanh nghiệp nhằm tạo môi trường kinh doanh năng động, minh bạch để các nhà đầu tư và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

1.8.  Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai hiệu quả Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 13/1/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới”; tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thuộc tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện các nội dung chính sau:

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

-  Là cơ quan đầu mối theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Khởi sự kinh doanh theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

-  Theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư 2020 và Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Khẩn trương hoàn chỉnh nội dung, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh, Bộ tiêu chí về lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Định kỳ 06 tháng tổ chức kiểm tra, rà soát lại những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện để điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng bản đồ số phục vụ công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

-  Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra, rà soát các dự án để hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư theo thẩm quyền hoặc đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xử lý hoặc định kỳ hằng quý báo cáo UBND tỉnh.

-  Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức các buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ và tiếp doanh nghiệp theo chuyên đề mà Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các Hiệp hội doanh nghiệp đề xuất; nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng của UBND tỉnh để theo dõi việc thực hiện, giải quyết các kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh của các Sở, ngành và địa phương trong việc giải quyết các thủ tục, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

-  Chủ trì tham mưu xây dựng Bộ tiêu chí giám sát đánh giá phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh.

-  Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh đăng tải thông tin về vụ việc phá sản tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý doanh nghiệp sau thành lập, kịp thời thông báo cho các đơn vị liên quan như ngành Thuế, Hải quan... về các trường hợp doanh nghiệp điều chỉnh, thay đổi mục tiêu dự án đầu tư; tên người đại diện theo pháp luật, tạm dừng hoạt động.

-  Bố trí cán bộ đảm bảo năng lực và yêu cầu về trách nhiệm trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường

-  Tiếp tục làm đầu mối theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Đăng ký tài sản, Chất lượng quản lý hành chính đất đai và Chỉ số môi trường sinh thái bền vững theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thực hiện hướng dẫn một số nội dung mới tại Nghị định số 148/2020/NĐCP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai để các ngành, địa phương thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời vướng mắc giải phóng mặt bằng, tái định cư; công tác triển khai thực hiện dự án theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai.

-  Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết về quy định tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định tại Điều 68 Luật Đất đai năm 2013.

-  Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn quy trình tổ chức nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, thỏa thuận bồi thường theo Điều 73, Luật Đất đai, báo cáo UBND tỉnh trong quý I/2021. Tăng cường quản lý đối với hình thức nhận chuyển nhượng tài sản trên đất theo Điều 189 Luật Đất đai đảm bảo hạn chế các phát sinh vướng mắc.

-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương hoàn chỉnh hồ sơ ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025 theo đúng trình tự, thủ tục, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 04/2021.

-  Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai theo hướng hiện đại và phục vụ cho nhiều mục tiêu; công khai giá đất và các chính sách liên quan đến giá đất. Tiếp tục tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là các dự án đã giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng.

2.3. Sở Tài chính

- Rà soát chặt chẽ công tác thẩm định, phê duyệt giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi tường kiểm tra, rà soát phương án sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn và hướng dẫn các chủ đầu tư trong thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước, chấp hành các quy định hiện hành về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (kể cả dự án khu dân cư, khu đô thị do doanh nghiệp làm chủ đầu tư) theo thẩm quyền; chủ động hướng dẫn, kiểm tra và tham mưu xử lý các chủ đầu tư, người đứng đầu chậm thực hiện hồ sơ quyết toán các dự án để tồn đọng thuộc thẩm quyền xử lý của UBND tỉnh.

2.4. Sở Xây dựng

-  Tiếp tục làm đầu mối theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Cấp phép xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

-  Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

-  Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tập trung trong quản lý các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, xây dựng khu dân cư đảm bảo đúng quy định, không gây thất thoát ngân sách nhà nước.

-  Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục cấp phép xây dựng (bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng) để giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp.

-  Chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch trong tất cả các khâu để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và tính bền vững. Bảo đảm tính đồng bộ trong lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch, giữa quy hoạch xây dựng với các quy hoạch chuyên ngành trên cùng một địa bàn, trong đó lưu ý vấn đề bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu.

-  Thực hiện công khai, minh bạch quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhà đầu tư và người dân biết, vừa là điều kiện ''cần'' để quảng bá, giới thiệu quy hoạch thu hút đầu tư vào tỉnh.

2.5. Sở Công Thương

-  Tiếp tục làm đầu mối theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

-  Phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 07/06/2018 của UBND tỉnh về Quy định trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh.

-  Phối hợp với các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) của tỉnh Quảng Nam.

-  Tiếp tục đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp logistics và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics; hỗ trợ các doanh nghiệp logistics nâng cao năng lực kinh doanh và quản lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

-  Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đề xuất giải pháp kích thích, mở rộng xuất khẩu hàng hóa.

-  Tăng cường công tác quản lý thị trường; kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2.6. Sở Nội vụ

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham mưu ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong thực thi công vụ, trong đó xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, thủ trưởng cơ quan chủ trì và cơ quan, thủ trưởng cơ quan phối hợp; lưu ý tham mưu biện pháp chế tài cụ thể đối với những trường hợp, những cơ quan không thực hiện nhiệm vụ phối hợp được giao, nhằm hạn chế tình trạng trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 04/2021.

-  Chủ trì tham mưu, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 05/2021.

-  Chủ trì tham mưu Kế hoạch triển khai cách thức đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đối với cấp quản lý và chuyên viên tiếp xúc trực tiếp với nhà đầu tư, doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 05/2021.

2.7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

-  Tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đề xuất cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai và sử dụng có hiệu quả đất đai nông nghiệp.

-  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chống gian lận thương mại các loại vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc, giống cây trồng, con vật nuôi.

-  Tổ chức đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, bất vập về kiểm dịch và phí kiểm dịch, kiểm tra chất lượng đối với thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu ở dạng hàng rời.

2.8. Sở Khoa học và Công nghệ

-  Làm đầu mối theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Đăng ký phát minh sáng chế theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

-  Phối hợp với Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định tại Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

-  Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025”.

-  Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương xây dựng Đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND tỉnh trong đầu quý II/2021.

-  Tăng cường công tác thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, phục vụ nhu cầu ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu của doanh nghiệp.

2.9. Sở Tư pháp

-  Làm đầu mối theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

-  Chịu trách nhiệm thẩm định và rà soát các văn bản chuẩn bị ban hành và đã ban hành theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định về thẩm quyền.

-  Tăng cường hỗ trợ tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp; phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn công tác thi hành án dân sự và công tác xử lý phá sản trên địa bàn tỉnh; đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật.

-  Chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các tài liệu về pháp lý và tài liệu quy hoạch để doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng.

2.10. Sở Giao thông vận tải

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ưu tiên các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, tạo hạ tầng khung trong xúc tiến kêu gọi, thu hút đầu tư.

- Thực hiện hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp; nghiên cứu phương án đơn giản thủ tục cho tàu ra, vào cảng và bến thủy nội địa.

- Đẩy mạnh tuyên truyền đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải về các chính sách hỗ trợ phát triển ngành vận tải của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải.

2.11. Sở Thông tin và Truyền thông

-  Làm đầu mối theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/6/2021.

-  Chủ trì đôn đốc, tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần thuộc Đề án “Phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020.

-  Chủ trì triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành tại Kế hoạch số 6124/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh.

-  Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin - viễn thông.

2.12. Sở Ngoại vụ

- Tích cực tham mưu UBND tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch quốc tế trong và ngoài nước để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài; tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển du lịch và lĩnh vực logistics.

- Phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp của tỉnh khi hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

2.13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

-  Làm đầu mối theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Chất lượng đào tạo nghề và Cơ hội việc làm trong các ngành thâm dụng tri thức theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

-  Phối hợp với các Sở, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tiếp cận nghèo đa chiều, về mục tiêu giảm nghèo bền vững với phương pháp và cách làm phù hợp với từng đối tượng, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025.

-  Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam trong triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi để góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

-  Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp.

-  Đẩy mạnh triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong khai trình sử dụng lao động đối với các doanh nghiệp.

-  Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đào tạo lao động, tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp lớn thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp như mô hình Trường Cao đẳng Thaco của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải - Chu Lai.

-  Phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn theo quy định.

-  Chủ động theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động nhằm giảm thiểu các vụ đình công, lãn công của người lao động; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để tuyên truyền, động viên tinh thần của người lao động vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19.

2.14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-  Chủ trì xây dựng Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/6/2021.

-  Rà soát các quy định pháp luật về du lịch và dịch vụ liên quan, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị bãi bỏ các quy định không hợp lý, không còn phù hợp; cải thiện hơn nữa quyền tự do kinh doanh, tăng mức độ an toàn và giảm chi phí kinh doanh.

-  Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nguồn nhân lực du lịch; khuyến khích đào tạo tại doanh nghiệp du lịch, các cơ sở đào tạo ngoài công lập và các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

-  Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi đầu tư đối với phát triển hạ tầng du lịch.

2.15. Sở Giáo dục và Đào tạo

-  Làm đầu mối theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Kỹ năng của sinh viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Nghiên cứu xây dựng chính sách nâng cao chất lượng của các cơ sở giáo dục đào tạo; xây dựng cơ chế và thúc đẩy hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

-  Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh cần xây dựng chương trình, kế hoạch trang bị, rèn luyện và phát triển các kỹ năng mềm cho sinh viên, trong đó đầu tư lồng ghép các kỹ năng mềm vào chương trình đào tạo chuyên ngành, gắn vào từng tình huống cụ thể liên quan đến kỹ năng chuyên môn, đồng thời xây dựng đội ngũ giáo viên chuyên giảng dạy về kỹ năng mềm từ các khoa chuyên môn; quan tâm liên kết với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để đề xuất, góp ý chương trình đào tạo của nhà trường về kiến thức chuyên môn và các kỹ năng mềm của sinh viên.

2.16. Sở Y tế

-  Đẩy mạnh giao dịch điện tử với Bảo hiểm xã hội tỉnh phục vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội.

-  Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, đảm bảo ứng phó với các tình huống khẩn cấp và sự cố y tế công cộng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

-  Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công tác kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật hiện hành đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.17. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

-  Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm thụ tục không cần thiết; đề xuất các cấp thẩm quyền phân cấp, ủy quyền để triển khai thực hiện cơ chế hành chính “một cửa, tại chỗ”, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong Khu kinh tế.

-  Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ sở đào tạo nghề để đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho người lao động, nhất là lao động thuộc diện giải phóng mặt bằng vùng Đông Nam, lao động trong lĩnh vực may mặc, cơ khí, điện tử, du lịch... góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động trên địa bàn tỉnh, phục vụ yêu cầu của doanh nghiệp.

-  Tổ chức và duy trì việc gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.

2.18. Trung tâm Hành chính công tỉnh

-  Theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Mức độ tham gia giao dịch trực tuyến.

-  Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, tổ chức tiếp nhận, giải quyết công việc một cách khoa học, thực hiện đúng mục tiêu xây dựng nền hành chính “phục vụ”; đảm bảo việc thu phí, lệ phí theo đúng quy định; tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân để nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm.

-  Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết đối với danh mục Thủ tục hành chính thực hiện theo 4 bước đã được UBND tỉnh phê duyệt.

-  Đẩy mạnh triển khai và tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm nhằm giảm thời gian đi lại, chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Tăng cường hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện các giao dịch thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

-  Đẩy mạnh triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ vào hoạt động của Trung tâm như sử dụng Zalo để trao đổi thông tin, tra cứu tình trạng tiếp nhận và giải quyết TTHC, kết hợp ứng dụng chữ ký số, bàn ký điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính nhằm thay thế sử dụng giấy tờ trong giao dịch.

2.19. Văn phòng UBND tỉnh

-  Chủ trì kiểm tra, giám sát việc cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (kể cả nhiệm vụ của Trung tâm Hành chính công khi sáp nhập).

-  Chủ trì rà soát thời hạn giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm không để xảy ra tình trạng trễ hạn; công khai việc giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin của tỉnh.

-  Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương thực hiện cập nhật thường xuyên các thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử.

2.20. Cục Thuế tỉnh

-  Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

-  Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, hồ sơ nộp thuế nhằm rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

-  Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xúc tiến các dự án đầu tư để tạo nguồn thu mới cho ngân sách của tỉnh. Phối hợp với các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp có đóng góp nguồn thu lớn vào ngân sách của tỉnh.

-  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa các thủ tục về thuế từ Tổng Cục thuế tỉnh xuống các Chi cục thuế ở các huyện, thành phố theo hướng chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử; đẩy mạnh khai, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử đặc biệt đối với doanh nghiệp mới thành lập.

-  Tham mưu tổ chức Hội nghị tôn vinh các doanh nghiệp có nhiều đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

2.21. Cục Hải quan Quảng Nam

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan. Nghiên cứu triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật hải quan.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan đáp ứng yêu cầu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đảm bảo sự đồng bộ giữa các khâu trước, trong và thông quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chấp hành tốt pháp luật, góp phần chống gian lận thương mại, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

2.22. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam

-  Theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Tiếp cận tín dụng theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

-  Tiếp tục triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế; Chiến lược quốc gia về tiếp cận tài chính toàn diện; Chiến lược phát triển của ngành Ngân hàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

-  Quán triệt, chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tập trung các nguồn lực, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

-  Tiếp tục mở rộng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, gồm nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp.

-  Thực hiện hiệu quả chương trình kết nội Ngân hàng - Doanh nghiệp, đặc biệt là triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng cho doanh nghiệp.

-  Tiếp tục duy trì đường dây nóng tiếp nhận và xử lý những vướng mắc trong công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

2.23. Bảo hiểm xã hội tỉnh

-  Phối hợp với Cục Thuế tỉnh theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

-  Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách liên quan BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi cho đơn vị cũng như người tham gia.

-  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử đối với thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp.

2.24. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

-  Làm đầu mối theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Bảo vệ nhà đầu tư, Giải quyết tranh chấp hợp đồng và Giải quyết phá sản doanh nghiệp theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

-  Phối hợp với Sở Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện chỉ số Giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp.

-  Phối hợp với Sở Tư pháp tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn thi hành án dân sự và công tác xử lý phá sản.

2.25. Thanh tra tỉnh

- Làm đầu mối theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Kiểm soát tham nhũng theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chủ trì xây dựng Kế hoạch thanh tra liên ngành hằng năm nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm mỗi doanh nghiệp chỉ được thanh tra, kiểm tra 01 lần/năm theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

2.26. Công ty Điện lực Quảng Nam

-  Phối hợp với Sở Công Thương theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

-  Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 07/06/2018 của UBND tỉnh về Quy định trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, bảo đảm thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của Công ty Điện lực Quảng Nam tối đa 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

-  Nâng cao chất lượng phục vụ của quầy dịch vụ điện trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

-  Công khai, minh bạch thủ tục, đơn giá, định mức trong khâu cấp điện mới; thực hiện đơn giản hóa hồ sơ thỏa thuận đấu nối vào lưới điện trung áp.

2.27. UBND các huyện, thị xã, thành phố

-  Theo dõi và tham mưu cải thiện chỉ số Mức độ tham gia giao dịch trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thị xã, thành phố.

-  Tổ chức quán triệt Kế hoạch này đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc để triển khai thực hiện. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp về tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ cấp huyện xuống cấp xã, phường; theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính cán bộ công chức, viên chức.

-  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát và kiến nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thỏa thuận địa điểm, cấp phép xây dựng....

-  Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, quản lý hiện trạng đất đai tại các dự án và không để tình trạng xây dựng trái phép. Đồng thời chỉ đạo, quán triệt cấp xã, phường trong công tác cưỡng chế các công trình xây dựng của tổ chức, cá nhân.

-  Chủ động xây dựng Lịch Tiếp doanh nghiệp và công dân định kỳ do Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp huyện chủ trì các buổi tiếp để giải quyết kịp thời và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương. Đối với những trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh, các Sở, ngành xem xét, xử lý.

-  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; duy trì và mở rộng cung ứng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin điện tử của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1.  Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng và nhiệm vụ được giao tại Điều 1 khẩn trương nghiên cứu, triển khai kế hoạch thực hiện tại đơn vị, địa phương và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh. Trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 năm 2021, các đơn vị chủ động báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng và cuối năm gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý.

2.  Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan tổ chức truyền thông tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 02/NQ- CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh.

3.  Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công cho các Sở, Ban, ngành, địa phương về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trước ngày 31 tháng 5 và ngày 30 tháng 11 năm 2021, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Cục trưởng: Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kế, Giám đốc: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

-  Như Điều 3;

-  VPCP, Bộ KH&ĐT (b/c);

-  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

-  Thường trực , HĐND tỉnh (b/c);

-  Đoàn ĐBQH tỉnh;

-  CT, các PCT UBND tỉnh;

-  VKSND, Toà án nhân dân tỉnh;

-  Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

-  Công ty Điện lực Quảng Nam;

-  CPVP;

-  Lưu: VT, TH, NC, VX, KTN, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hồ Quang Bửu

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung và Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015

Quyết định 333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung và Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015

Đất đai-Nhà ở, Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi