Quyết định 46/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 46/2011/QĐ-UBND

Quyết định 46/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:46/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trung Tín
Ngày ban hành:12/07/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

tải Quyết định 46/2011/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

------------------------
Số: 46/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố tại Tờ trình số 1079/TTr-BQL-KCN-HCM ngày 09 tháng 5 năm 2011 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 473/TTr-SNV ngày 04 tháng 7 năm 2011,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín
  
 
QUY CHẾ
PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 07 năm 2011
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về công tác phối hợp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác: thu hút đầu tư; quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch và xây dựng; môi trường; công nghệ; lao động; quản lý dự án đầu tư; an ninh trật tự - phòng chống cháy nổ; thanh tra - kiểm tra đối với các hoạt động của doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp (gọi tắt KCX - KCN) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2. Quy chế này áp dụng đối với: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Viện Nghiên cứu phát triển, Bảo hiểm Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố, Cục Thống kê, Cục Thuế, Cục Hải quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có KCX - KCN và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước đối với các KCX - KCN thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Ban Quản lý thực hiện cơ chế “Một cửa” theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn, góp phần thúc đẩy các KCX - KCN trên địa bàn thành phố phát triển, hiệu quả, bền vững và đúng quy hoạch.
2. Nội dung phối hợp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ban Quản lý nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.
3. Việc phối hợp dựa trên các quy định pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo sự thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh trong KCX - KCN.
4. Trong quá trình phối hợp nhiệm vụ không làm giảm vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi cơ quan tham gia; cách thức phối hợp không cản trở công việc của nhau.
5. Mọi hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng đối với các doanh nghiệp KCX - KCN thông qua cơ quan đầu mối là Ban Quản lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
6. Đối với các vấn đề liên quan đến các Bộ, ngành Trung ương, Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật.
7. Ban Quản lý và đơn vị phối hợp xử lý, trao đổi thông tin về tình hình đầu tư và phát triển KCX - KCN; giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc; khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật... của các doanh nghiệp, người lao động trong KCX - KCN.
8. Căn cứ chức năng quản lý chuyên ngành và các quy định của nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra; khi tiến hành kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trong KCX - KCN, các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch cụ thể và thông báo đến Ban Quản lý, thống nhất nội dung kiểm tra, thanh tra; Đối với kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ hàng năm, các đơn vị gửi trước kế hoạch đến Ban Quản lý vào cuối tháng 11 hàng năm. Ban Quản lý cử đại diện, với tư cách là thành viên tham gia kiểm tra, thanh tra.
 
 
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Mục 1. CÔNG TÁC THU HÚT ĐẦU TƯ
Điều 3. Công tác cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy đăng ký kinh doanh
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, Ban Quản lý thực hiện việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đăng ký đầu tư trong KCX - KCN.
2. Ban Quản lý tổ chức lấy ý kiến thẩm tra của các Sở, ngành có liên quan đối với các dự án đầu tư vào các KCX - KCN thuộc diện thẩm tra làm cơ sở cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.
3. Định kỳ hàng tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Ban Quản lý thông tin về tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước đăng ký hoạt động tại các KCX - KCN và tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư tại các KCX - KCN.
Điều 4. Công tác xúc tiến đầu tư
1. Ban Quản lý có trách nhiệm:
a) Chuẩn bị các tài liệu, ấn phẩm liên quan đến KCX - KCN phục vụ cho công tác xúc tiến đầu tư.
b) Giới thiệu địa điểm, hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ dự án đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào các KCX - KCN cho các nhà đầu tư.
c) Phối hợp với các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCX - KCN để quảng bá, giới thiệu cho nhà đầu tư về hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh và các KCX - KCN thành phố Hồ Chí Minh.
d) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư xây dựng các chương trình, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm về xúc tiến đầu tư phát triển các KCX - KCN trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.
đ) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công Thương đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, tạo điều kiện cho việc thu hút đầu tư vào các KCX - KCN.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Ban Quản lý tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về công tác xúc tiến đầu tư, công tác quy hoạch các lĩnh vực dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài vào địa bàn thành phố theo kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn.
b) Phối hợp giới thiệu địa điểm các KCX - KCN của thành phố cho nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.
Điều 5. Công tác xúc tiến thương mại
Ban Quản lý phối hợp Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tổ chức xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong các KCX - KCN đẩy mạnh xuất khẩu, xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam; hình thành và phát triển các tổ chức liên kết cung ứng, phân phối hàng hóa trong các KCX - KCN với thị trường nội địa.
Ban Quản lý phối hợp với Sở Công Thương triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp trong các KCX - KCN các chính sách quản lý, hỗ trợ, khen thưởng doanh nghiệp của Bộ Công Thương, của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến hoạt động thương mại, sản xuất công nghiệp; và các chương trình dịch vụ của thành phố; thông tin cho Sở Công Thương tình hình xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong các KCX - KCN.
Mục 2. QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG
Điều 6. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
1. Ban Quản lý có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền hoặc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật hiện hành.
b) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao đất đầu tư xây dựng hạ tầng KCX-KCN, kiểm tra tình hình sử dụng đất trong KCX - KCN; làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng trong KCX - KCN theo quy định.
2. Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có đất thu hồi để xây dựng KCX - KCN có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, cá nhân liên quan; tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 7. Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển các KCX- KCN
Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển KCN do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất của thành phố, Ban Quản lý phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố để tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng, phát triển các KCX - KCN và khu dân cư liền kề KCX - KCN đáp ứng cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố; chủ trương xây dựng phát triển đồng bộ các công trình hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội ngoài KCX - KCN phục vụ cho việc phát triển các KCX - KCN.
Ban Quản lý phối hợp Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc công bố công khai quy hoạch chung KCX - KCN và quy hoạch chi tiết xây dựng KCX - KCN.
Điều 8. Nhà lưu trú công nhân
Ban Quản lý có trách nhiệm:
Phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong quá trình lập và triển khai dự án nhà lưu trú công nhân bên ngoài KCX - KCN.
Phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định quỹ đất, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của nhà lưu trú công nhân để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân của KCX - KCN.
Tham gia với Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh nhà trọ cho công nhân thuê để ở trên địa bàn.
Điều 9. Quản lý chất lượng xây dựng
1. Ban Quản lý chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quản lý chất lượng xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng trong KCX - KCN; tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các sự cố công trình trong KCX - KCN.
2. Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất Ban Quản lý phối hợp Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình quản lý chất lượng xây dựng và các sự cố công trình trong KCX - KCN.
Điều 10. Xây dựng và phát triển hạ tầng KCX - KCN
Ban Quản lý có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCX - KCN triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo dự án đã được duyệt.
Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ưu tiên đáp ứng các yêu cầu về kết nối hạ tầng và cung cấp các dịch vụ bưu chính - viễn thông, điện, nước, cho các doanh nghiệp tại KCX - KCN; đảm bảo cung cấp các dịch vụ theo đúng các chỉ tiêu chất lượng.
Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm quản lý và hoàn thiện kết nối các công trình giao thông công chính giữa bên trong và bên ngoài hàng rào KCX - KCN; đồng thời chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý quy hoạch và tổ chức các luồng tuyến xe buýt vận chuyển công nhân trên địa bàn thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
Mục 3. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Điều 11. Quản lý môi trường trong KCX - KCN
1. Ban Quản lý có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Công ty phát triển hạ tầng KCX - KCN và các doanh nghiệp thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.
b) Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư vào KCX - KCN theo ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
c) Gửi báo cáo kết quả thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường; kết quả xác nhận cam kết bảo vệ môi trường cho Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện nơi có KCX - KCN.
d) Chủ trì tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo thẩm quyền.
đ) Chủ trì việc kiểm tra, xác nhận kết quả vận hành các công trình xử lý chất thải của các dự án đầu tư xây dựng trong KCX - KCN trước khi đi vào hoạt động chính thức theo thẩm quyền.
e) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động của các Công ty phát triển hạ tầng KCX - KCN và các doanh nghiệp trong KCX - KCN.
g) Chủ trì việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho các Công ty phát triển hạ tầng KCX - KCN và các doanh nghiệp trong KCX - KCN.
h) Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền các tranh chấp, khiếu nại về ô nhiễm môi trường giữa các doanh nghiệp trong KCX - KCN; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về ô nhiễm môi trường giữa các doanh nghiệp trong KCX - KCN với khu vực bên ngoài.
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong KCX - KCN.
b) Chủ trì việc kiểm tra, xác nhận kết quả vận hành các công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCX - KCN trước khi đi vào hoạt động chính thức.
c) Phối hợp với Ban Quản lý tiến hành kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường và các nội dung của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCX - KCN.
d) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về ô nhiễm môi trường tại các KCX - KCN.
đ) Chủ trì trong công tác quản lý chất thải, quản lý khai thác tài nguyên nước theo đúng quy định hiện hành.
e) Phối hợp với Ban Quản lý tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho công ty phát triển hạ tầng KCX - KCN và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCX - KCN.
g) Chủ trì việc thực hiện công khai thông tin, dữ liệu môi trường của các KCX - KCN.
h) Thẩm định các bản kê khai, thông báo và tổ chức thu phí bảo vệ môi trường của các KCX - KCN theo quy định.
3. Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có KCX - KCN có trách nhiệm:
a) Ủy quyền Ban Quản lý thực hiện việc xác nhận các bản cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư vào KCX - KCN theo thẩm quyền.
b) Phối hợp Ban Quản lý trong công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường tại các KCX - KCN thuộc địa bàn quận, huyện theo thẩm quyền.
c) Hỗ trợ, ứng cứu và phối hợp khắc phục các sự cố môi trường tại các KCX - KCN.
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
4. Phòng Cảnh sát môi trường - Công an thành phố có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp Ban Quản lý trong công tác phòng, chống tội phạm về môi trường tại các KCX - KCN theo quy định.
Mục 4. QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ
Điều 12. Quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm
1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn doanh nghiệp đánh giá trình độ công nghệ; thẩm định, giám định công nghệ; tư vấn đầu tư đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ đối với dự án đầu tư trong các KCX - KCN; hướng dẫn sử dụng phương tiện đo và các hoạt động đảm bảo đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất kinh doanh; hỗ trợ việc xây dựng và áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng theo hệ thống; đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; chuyển giao công nghệ; sở hữu trí tuệ; áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, quốc tế,… theo yêu cầu quản lý của Nhà nước đối với các doanh nghiệp trong KCX - KCN.
b) Phối hợp Ban Quản lý trong việc thanh tra, kiểm tra về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định.
c) Phối hợp Ban Quản lý trong việc phổ biến các nội dung đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động của các KCX - KCN.
d) Phối hợp Ban Quản lý tổ chức quản lý thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân; thẩm định an toàn bức xạ, quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trong KCX - KCN theo quy định của pháp luật.
đ) Phối hợp Ban Quản lý tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp KCX - KCN như: tổ chức các hội chợ, triển lãm; xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân lực và thành tựu khoa học và công nghệ; hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố; giới thiệu hoặc chuyển giao các công trình, chương trình khoa học công nghệ đã nghiên cứu thành công vào ứng dụng trong các KCX - KCN; đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước phục vụ phát triển KCX - KCN nói riêng và kinh tế - xã hội của thành phố nói chung.
e) Phối hợp Ban Quản lý theo dõi và kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước về khoa học và công nghệ; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ; xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; thực hiện kiểm tra về nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông, xuất khẩu, nhập khẩu theo thẩm quyền.
2. Ban Quản lý có trách nhiệm:
a) Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện tốt các nội dung nêu trên về quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm.
b) Phối hợp Sở Công Thương tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn về hoạt động sử dụng tiết kiệm - hiệu quả năng lượng và an toàn điện cho cán bộ quản lý năng lượng, các cán bộ và nhân viên của các doanh nghiệp, các tổ chức quản lý điện trong các KCX - KCN; triển khai thực hiện chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo các nhiệm vụ, chương trình mục tiêu các ngành công nghiệp của thành phố đến năm 2015 có xét đến năm 2020 của thành phố.
Mục 5. QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
Điều 13. Xây dựng kế hoạch về phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề
1. Ban Quản lý có trách nhiệm:
a) Hàng năm tổ chức khảo sát, tổng hợp nhu cầu đào tạo, tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong KCX - KCN. Căn cứ kết quả khảo sát, xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu KCX - KCN trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.
b) Cung cấp số liệu khảo sát, nhu cầu đào tạo, tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong KCX - KCN cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm cơ sở tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch về phát triển nguồn nhân lực trên toàn thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
c) Tiếp nhận yêu cầu đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác để thiết kế các chương trình đào tạo và giảng dạy. Phối hợp tổ chức các lớp học theo thời gian, quy mô phù hợp.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
a) Chủ trì và phối hợp Ban Quản lý xây dựng quy hoạch, kế hoạch về phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nói chung và trong các KCX - KCN nói riêng đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.
b) Chủ trì và phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo lại nghề, nâng cao tay nghề theo kế hoạch đã được phê duyệt, đào tạo nghề theo nhu cầu của xã hội.
c) Phối hợp trong công tác giới thiệu việc làm cho người lao động làm việc trong KCX - KCN.
Điều 14. Công tác phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật lao động
1. Ban Quản lý có trách nhiệm:
a) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật lao động của nhà nước cho các doanh nghiệp trong KCX - KCN.
b) Tổ chức các buổi đối thoại với các Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp trong KCX - KCN để lắng nghe những thông tin phản hồi về những vướng mắc và khó khăn của doanh nghiệp trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật lao động. Tổ chức, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trả lời và đề ra các biện pháp để giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp.
c) Phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố hướng dẫn và tuyên truyền chính sách lao động đến các doanh nghiệp, công đoàn viên, người lao động; và chăm lo nơi sinh hoạt cho công nhân.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
a) Phối hợp hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật lao động của nhà nước, hỗ trợ xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nói chung và các doanh nghiệp trong KCX - KCN nói riêng.
b) Tham gia các buổi đối thoại với các Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp trong KCX - KCN do Ban Quản lý tổ chức.
3. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố:
a) Phối hợp tổ chức các hội nghị phổ biến, hướng dẫn các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động; giải đáp những vướng mắc của công đoàn viên và người lao động tại các doanh nghiệp KCX - KCN.
b) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan, có biện pháp xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh trong doanh nghiệp; nâng cao công tác tuyên truyền, tăng cường vai trò CĐCS là người đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Nếu doanh nghiệp chưa có Ban Chấp hành CĐCS thì thành lập Ban Chấp hành công đoàn lâm thời theo quy định tại Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp.
c) Chỉ đạo công đoàn các KCX - KCN chủ động tổ chức cho công nhân, viên chức, người lao động tham gia ý kiến xây dựng chính sách liên quan đến người lao động; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, phát động phong trào công nhân, viên chức, lao động thực hiện các chính sách đó sau khi đã ban hành.
4. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các ngành tổ chức tuyên truyền pháp luật và giải đáp ý kiến, vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp, người lao động trong các KCX - KCN theo chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các chương trình tuyên truyền pháp luật khác.
Điều 15. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trong KCX - KCN
Ban Quản lý chủ trì hoặc phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố, Bảo hiểm Xã hội thành phố, UBND quận, huyện lập kế hoạch, thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và xử lý các vi phạm pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trong KCX - KCN. Sau mỗi đợt thanh tra, có tổng kết đánh giá tình hình thực hiện pháp luật và kết quả xử lý vi phạm gửi các cơ quan liên quan để theo dõi, giám sát đôn đốc thực hiện.
Điều 16. Điều tra các tai nạn lao động nặng, tai nạn lao động chết người trong các doanh nghiệp KCX - KCN
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức thành lập Đoàn điều tra, có sự tham gia của đại diện Ban Quản lý và chủ trì điều tra tai nạn lao động đối với các tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng xảy ra tại các doanh nghiệp KCX - KCN. Kết quả điều tra được gửi tới các thành viên và các cơ quan có liên quan.
Điều 17. Quản lý lao động là người nước ngoài
1. Ban Quản lý có trách nhiệm:
a) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp các quy định của pháp luật về sử dụng lao động là người nước ngoài.
b) Thực hiện việc cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCX - KCN.
c) Hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Công an thành phố để thực hiện thủ tục cấp thẻ tạm trú và đăng ký tạm trú theo luật định.
d) Thực hiện kiểm tra tình hình sử dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp, có biện pháp xử lý và đề nghị xử lý theo quy định.
đ) Thống kê tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp KCX - KCN. Định kỳ hàng tháng thông tin tình hình cấp giấy phép lao động là người nước ngoài đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Công an thành phố có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn người nước ngoài làm các thủ tục cấp thẻ tạm trú và thực hiện khai báo tạm trú với Công an quận, huyện theo quy định.
b) Triển khai công tác quản lý, kiểm tra việc cư trú của người nước ngoài; xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh không đúng mục đích; không thực hiện thủ tục cấp thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú, hoặc gia hạn thị thực đối với người nước ngoài làm việc mà không có giấy phép lao động.
c) Phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra tình hình sử dụng lao động nước ngoài của các doanh nghiệp trong KCX - KCN.
Điều 18. Về bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp (BHXH - BHYT - BHTN)
1. Ban Quản lý có trách nhiệm:
a) Phối hợp Bảo hiểm Xã hội thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn các quy định của pháp luật về BHXH - BHYT - BHTN cho các doanh nghiệp.
b) Đôn đốc doanh nghiệp thực hiện việc trích nộp BHXH - BHYT - BHTN theo quy định.
c) Chủ trì và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thành phố kiểm tra tình hình thực hiện chế độ BHXH - BHYT - BHTN. Xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị vi phạm theo quy định.
d) Thông báo cho Bảo hiểm Xã hội thành phố tình hình hoạt động, tình hình biến động (tăng, giảm) doanh nghiệp trong KCX - KCN.
2. Bảo hiểm Xã hội thành phố có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Ban Quản lý trong công tác tập huấn nghiệp vụ về BHXH - BHYT - BHTN (tài liệu, báo cáo viên) cho các doanh nghiệp.
b) Kiểm tra tình hình trích nộp BHXH và thông báo cho Ban Quản lý kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp để phối hợp.
c) Giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định về BHXH - BHYT - BHTN.
d) Thông báo danh sách doanh nghiệp KCX - KCN nợ tiền bảo hiểm và vi phạm pháp luật BHXH - BHYT - BHTN cho Ban Quản lý.
Điều 19. Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong các KCX - KCN
Ban Quản lý có trách nhiệm:
Tiến hành công tác giám sát, kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành các quy định của Nhà nước về đảm bảo VSATTP của các doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn và đơn vị khác trong KCX - KCN có thực hiện dịch vụ cung cấp bữa ăn giữa ca, nước uống cho doanh nghiệp trong KCX - KCN.
Tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về đảm bảo VSATTP.
Phối hợp với lực lượng y tế quận, huyện hoặc thành phố trong công tác xử lý ngộ độc thực phẩm, ngộ độc hàng loạt khác, phòng chống dịch bệnh và đặc biệt khi có đại dịch xảy ra.
Phối hợp với Sở Y tế khám, phát hiện và chữa bệnh nghề nghiệp, bệnh lý do vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn lao động gây ra.
Sở Y tế có trách nhiệm:
Quản lý các hoạt động về chuyên môn của các Phòng khám đa khoa và các trạm y tế trong KCX - KCN và trong các doanh nghiệp KCX - KCN.
Triển khai lực lượng y tế xử lý các tình huống cấp cứu hàng loạt do ngộ độc thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh và khi có đại dịch xảy ra.
Đào tạo nghiệp vụ, hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP, cách sắp xếp bếp theo quy trình một chiều cho cán bộ làm công tác quản lý VSATTP trong các KCX - KCN và cho các doanh nghiệp thuộc KCX - KCN.
Phối hợp với Ban Quản lý trong công tác khám, phát hiện và chữa trị bệnh nghề nghiệp, bệnh lý do vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn lao động gây ra.
Điều 20. Công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động tập thể và đình công
1. Đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị liên quan đến việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp KCX - KCN gửi đến tại đơn vị mình thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động các cấp có trách nhiệm chuyển hoặc phối hợp Ban Quản lý giải quyết.
2. Ban Quản lý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các công tác được phân công trong việc giải quyết các tranh chấp lao động tập thể và đình công quy định tại Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Điều 21. Công tác thông tin, báo cáo
1. Ban Quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm tập hợp báo cáo từ các doanh nghiệp, thống kê, tổng hợp về tình hình sử dụng lao động, tình hình thành lập công đoàn, xây dựng và đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Hội đồng hòa giải cơ sở, xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương, lao động nước ngoài gửi cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cung cấp các thông tin cần thiết về doanh nghiệp cho các cơ quan liên quan khi có nhu cầu; Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, bảo hộ lao động theo quy định.
2. Khi nhận được đề nghị của Ban Quản lý trong việc cung cấp các thông tin phục vụ cho công tác quản lý lao động tại các KCX - KCN, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động và các cơ quan có liên quan thực hiện việc cung cấp theo đề nghị này.
3. Ban Quản lý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện có KCX - KCN trao đổi thông tin về công tác quản lý nhà nước về lao động - việc làm, thống nhất các biện pháp giải quyết tranh chấp lao động, đình công nhằm xây dựng, ổn định và phát triển quan hệ lao động giữa các bên trong các doanh nghiệp trong KCX - KCN thành phố.
Mục 6. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Điều 22. Phối hợp cung cấp thông tin, quản lý hoạt động về thuế, xuất nhập khẩu và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1. Ban Quản lý có trách nhiệm:
a) Gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các KCX - KCN hàng quý và báo cáo tổng kết hàng năm; thông tin hàng tháng về tình hình thu hút đầu tư vào các KCX - KCN để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố.
b) Phối hợp với Cục Thống kê triển khai, thu thập phiếu điều tra hoạt động sản xuất kinh doanh đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp trong KCX - KCN.
2. Cục Thuế có trách nhiệm định kỳ hàng quý cung cấp số liệu thu từng loại thuế, doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp hoặc chi nhánh doanh nghiệp hoạt động tại các KCX - KCN.
3. Cục Hải quan có trách nhiệm:
a) Định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm, cung cấp các thông tin, danh sách doanh nghiệp nợ tồn đọng thuế xuất nhập khẩu cho Ban Quản lý.
b) Định kỳ 6 tháng, năm cung cấp cho Ban Quản lý tình hình xuất nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong các KCX - KCN; hỗ trợ cung cấp các tờ khai hải quan của các doanh nghiệp KCX Tân Thuận hàng tuần để thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu phục vụ thu phí duy tu tái tạo cơ sở hạ tầng.
c) Cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến việc xác nhận ưu đãi về thuế nhập khẩu của doanh nghiệp khi Ban Quản lý đề nghị.
4. Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo tình hình vi phạm các doanh nghiệp trên lĩnh vực thương mại, phân phối, lưu thông hàng hóa của các doanh nghiệp KCX - KCN.
5. Cục Thống kê có trách nhiệm hỗ trợ chương trình, phương pháp xử lý tổng hợp số liệu thống kê. Định kỳ hàng năm, triển khai điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp trong KCX - KCN; tổng hợp, xử lý kết quả điều tra và chia sẻ kết quả tổng hợp ở địa bàn KCX - KCN với Ban Quản lý.
Điều 23. Phối hợp giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, xuất nhập khẩu
1. Cục Hải quan thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp KCX - KCN các chính sách pháp luật có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, công tác quản lý của hải quan; giải quyết kịp thời những vướng mắc về thủ tục hải quan cho doanh nghiệp; ưu tiên triển khai điện tử hóa hải quan tại các KCX - KCN thành phố. Phối hợp kiến nghị với cấp có thẩm quyền những vấn đề còn vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa với thị trường nội địa.
2. Sở Công Thương, Cục Thuế, Cục Hải quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Ban Quản lý để phối hợp giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, xuất nhập khẩu.
3. Ban Quản lý có trách nhiệm tiếp nhận kiến nghị, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong KCX - KCN, trả lời bằng văn bản trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Sở Công Thương, Cục Thuế, Cục Hải quan để phối hợp giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, xuất nhập khẩu.
Mục 7. AN NINH TRẬT TỰ - PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
Điều 24. Quản lý an ninh trật tự trong các KCX - KCN
1. Ban Quản lý có trách nhiệm:
a) Là đầu mối thông tin và tham gia cùng với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền, Công an địa phương và các doanh nghiệp, các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCX - KCN trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phối hợp giải quyết tình hình đình công, lãn công theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.
b) Chủ động trao đổi với Công an thành phố về tình hình có liên quan đến an ninh trật tự và các hoạt động đầu tư, kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu, bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp; tình hình lưu trú của người nước ngoài trong KCX - KCN có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật.
c) Phối hợp với Công an thành phố chỉ đạo các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCX - KCN triển khai công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để tuyên truyền giáo dục đội ngũ cán bộ, công nhân viên của các doanh nghiệp trong KCX - KCN nâng cao ý thức cảnh giác đối với âm mưu, thủ đoạn của địch và các loại tội phạm.
d) Chỉ đạo các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCX - KCN: ký kết quy chế phối hợp với Công an địa phương để phối hợp giải quyết những vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự trong các KCX - KCN; Thành lập đội bảo vệ đủ mạnh để đảm đương nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong khu; Trang bị đủ phương tiện, công cụ hỗ trợ để phục vụ công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự; Phối hợp với chính quyền, Công an địa phương triển khai các biện pháp phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội trong KCX - KCN; Xây dựng nội quy bảo vệ của khu và tích cực phát hiện, xử lý các hoạt động xâm phạm an ninh trật tự.
2. Cơ quan Công an có trách nhiệm:
a) Thông báo cho Ban Quản lý tình hình âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại tội phạm, cũng như các nội dung, yêu cầu trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh kinh tế trong từng thời gian nhằm giúp cho cán bộ, công nhân viên nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trong việc góp phần bảo vệ an ninh trật tự.
b) Chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức chính trị và pháp luật cần thiết cho lực lượng bảo vệ; hướng dẫn trang bị, cấp phép sử dụng và kiểm tra đối với các phương tiện, công cụ hỗ trợ, vũ khí bảo vệ theo quy định.
c) Chủ trì triển khai công tác bảo vệ an ninh chính trị, an ninh nội bộ, bí mật nhà nước; bảo vệ tài sản của nhà nước và của các doanh nghiệp, quyền lợi chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động trong KCX - KCN. Thực hiện công tác tham mưu, phối hợp Ban Quản lý hướng dẫn các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCX - KCN trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
d) Công an thành phố có trách nhiệm điều tra các vụ án xâm phạm an ninh trật tự xảy ra tại các doanh nghiệp trong KCX - KCN, nhanh chóng làm rõ nguyên nhân, tìm ra thủ phạm, xử lý và thông báo kết quả điều tra, kết quả xử lý cho lãnh đạo Ban Quản lý theo luật định.
đ) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện đăng ký tạm trú đối với người nước ngoài trong KCX - KCN. Tham gia giải quyết và đảm bảo an ninh trật tự các vụ đình công của người lao động tại các KCX - KCN.
e) Quản lý hoạt động của các Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.
3. Ủy ban nhân dân quận, huyện có KCX - KCN có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Liên đoàn Lao động quận, huyện và chỉ đạo các lực lượng Công an, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các lực lượng khác trực thuộc thẩm quyền của quận, huyện giữ gìn an ninh trật tự và giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể tại các KCX - KCN theo quy định hiện hành.
b) Chỉ đạo các lực lượng chuyên môn có liên quan trong công tác xử lý các sự cố môi trường, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, các vụ án hình sự, kinh tế, ma túy... xảy ra trong KCX - KCN.
4. Cục Hải quan thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý trong việc phòng chống, thanh tra, kiểm tra việc gian lận, thẩm lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa đối với các doanh nghiệp KCX - KCN.
Điều 25. Công tác phòng cháy và chữa cháy trong các KCX - KCN
Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy phối hợp với Ban Quản lý, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng PCCC cơ sở và chuyên trách tại các KCX - KCN; Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức PCCC đối với cán bộ, nhân viên trong KCX - KCN.
Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy chủ trì trong công tác khảo sát, nắm tình hình và phân loại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trong KCX - KCN; hướng dẫn các đơn vị cơ sở xây dựng phương án chữa cháy; hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ và công tác tự kiểm tra PCCC tại các cơ sở sản xuất và trong toàn KCX - KCN; hướng dẫn các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCX - KCN thành lập Ban chỉ đạo về PCCC.
Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCX - KCN, các cơ sở sản xuất trong KCX - KCN và thông báo cho Ban Quản lý phối hợp. Tổ chức kiểm tra đột xuất khi cần thiết.
Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên làm việc trong các KCX - KCN.
Ban Quản lý có trách nhiệm nhắc nhở, yêu cầu các doanh nghiệp trong KCX - KCN thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
Mục 8. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA
Điều 26. Công tác thanh tra, kiểm tra
Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Thanh tra Ban Quản lý có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp với Thanh tra các cơ quan, tổ chức khác và các đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra về các hoạt động có liên quan trong các KCX - KCN thuộc phạm vi quản lý để tránh trùng lắp và nâng cao hiệu lực thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 27. Trách nhiệm thực hiện
1. Ban Quản lý là cơ quan đầu mối, phối hợp các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện Quy chế này. Hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp và yêu cầu công việc cụ thể, Ban Quản lý xem xét, thống nhất xây dựng kế hoạch chi tiết với từng sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện để triển khai hiệu quả công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với các KCX - KCN.
Điều 28. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp Ban Quản lý tổng hợp, kiến nghị trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 3712/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Kế hoạch 3712/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi