Quyết định 41/2019/QĐ-UBND Quảng Ninh chế độ đối với người không hưởng lương từ ngân sách

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chế độ đối với người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:41/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Thị Thu Thủy
Ngày ban hành:16/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH QUẢNG NINH

--------------

Số: 41/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chế độ đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước

được huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

----------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương đối với người lao động làm việc trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2828/TTr-LĐTBXH ngày 11 tháng 12 năm 2019; Báo cáo thẩm định số 266/BC-STP ngày 13/11/2019 của Sở Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định chế độ đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Trợ cấp ngày công lao động

a) Đối với các ngày bình thường: Mức hỗ trợ là 30.000 đồng/giờ/người,

b) Đối với các ngày nghỉ lễ, tết hoặc thực hiện nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau: Mức hỗ trợ là 60.000 đồng/giờ/người.

2. Hỗ trợ tiền ăn mức 30.000 đồng/bữa ăn/người, cụ thể:

a) Thực hiện nhiệm vụ từ đủ 04 giờ đến đủ 08 giờ liên tục được hỗ trợ một bữa ăn.

b) Thực hiện nhiệm vụ trên 08 giờ đến đủ 12 giờ liên tục được hỗ trợ hai bừa ăn.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Hằng năm, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các chế độ theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và các chế độ quy định tại Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Trường hợp nguồn kinh phí đã được phê duyệt hàng năm không đủ để thực hiện nhiệm vụ thì báo cáo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên trực tiếp xem xét hỗ trợ theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành ngày kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4 (thực hiện);


- Bộ Lao động TBXH;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Tài chính;                           (báo cáo)

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;  

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- Trung tâm Truyền thông tỉnh;

- V0,2,3,4; các Chuyên viên NCTH;

- Lưu: VT, VX2.

          10-QĐ48.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Thu Thủy

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi