Quyết định 41/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 41/2010/QĐ-UBND

Quyết định 41/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:41/2010/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành:02/07/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------------

Số: 41/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

-----------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận - huyện trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố quản lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 853/TTr-SNV ngày 09 tháng 6 năm 2010,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Nay công bố 24 Quyết định về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận - huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện hết hiệu lực thi hành (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- TT/TU, TT. HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Các Sở - ngành TP, Sở Nội vụ (2b);
- Công an thành phố (PC13);
- Ngân hàng Nhà nước thành phố;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu: VT, (VX/Nh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010

của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

 

1. Quyết định số 3381/QĐ-UB-VX ngày 11 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 1.

2. Quyết định số 7156/QĐ-UB-VX ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 2.

3. Quyết định số 3382/QĐ-UB-VX ngày 11 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 3.

4. Quyết định số 3383/QĐ-UB-VX ngày 11 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4.

5. Quyết định số 4198/QĐ-UB-NC ngày 12 tháng 9 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép nhập Trường Bổ túc văn hóa cấp 3 với Trường Bổ túc Dân chính cấp 2 của quận 5 thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 5, trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5.

6. Quyết định số 55/QĐ-UB-NCVX ngày 09 tháng 01 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép nhập Trường Bổ túc văn hóa cấp 3 với Trường Bổ túc văn hóa tập trung, thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.

7. Quyết định số 4484/QĐ-UB-VX ngày 28 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 7.

8. Quyết định số 4593/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 8.

9. Quyết định số 4483/QĐ-UB-VX ngày 28 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 9.

10. Quyết định số 4847/QĐ-UB-VX ngày 26 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 10.

11. Quyết định số 116/2001/QĐ-UB ngày 28 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 11.

12. Quyết định số 3384/QĐ-UB-VX ngày 11 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 12.

13. Quyết định số 1242/QĐ-UB ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

14. Quyết định số 218/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 1994 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh.

15. Quyết định số 6076/QĐ-UB-VX ngày 14 tháng 11 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp.

16. Quyết định số 3385/QĐ-UB-VX ngày 11 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận.

17. Quyết định số 4474/QĐ-UB-NC ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề quận Tân Bình tách ra thành 2 Trung tâm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình và Trung tâm Dạy nghề quận Tân Bình.

18. Quyết định số 3340/QĐ-UB ngày 05 tháng 7 năm 2004 Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

19. Quyết định số 3938/QĐ-UB-VX ngày 08 tháng 7 năm 1999 Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức.

20. Quyết định số 1942/QĐ-UB-NC ngày 24 tháng 4 năm 1997 Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển trường Bổ túc văn hóa Dân chính cấp 3 huyện Bình Chánh thành “Trung tâm giáo dục thường xuyên” trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

21. Quyết định số 4481/QĐ-UB-VX ngày 28 tháng 8 năm 1998 Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ.

22. Quyết định số 2429/QĐ-UB-NC ngày 15 tháng 5 năm 1996 Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép chuyển trường Bổ túc văn hóa tập trung tại chức huyện Củ Chi thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Củ Chi trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

23. Quyết định số 6194/QĐ-UB-VX ngày 19 tháng 11 năm 1998 Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hóc Môn.

24. Quyết định số 4482/QĐ-UB-VX ngày 28 tháng 8 năm 1998 Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi