Quyết định 3880/QĐ-UBND Quảng Bình phân bổ gạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------
Số: 3880/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Quảng Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÂN BỔ GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐỂ HỖ TRỢ BỔ SUNG CHO NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG DO LŨ LỤT
----------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Công văn số 1692/TCDT-QLHDT ngày 29/11/2016 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1547/SLĐTBXH-BTXH ngày 30/11/2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phân bổ 2.459,565 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói nhân dân bị ảnh hưởng do lũ lụt cho các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể như sau:
- Huyện Lệ Thủy: 203,300 tấn
- Huyện Quảng Ninh: 149,840 tấn
- Thành phố Đồng Hới: 127,880 tấn
- Huyện Bố Trạch: 465,145 tấn
- Huyện Quảng Trạch: 398,740 tấn
- Thị xã Ba Đồn: 422,635 tấn
- Huyện Tuyên Hoá: 427,985 tấn
- Huyện Minh Hoá: 264,040 tấn
Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giao, nhận và hướng dẫn các địa phương cấp phát khẩn trương, đúng đối tượng, chế độ quy định và phù hợp với tình hình khó khăn thực tế tại các địa phương.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Cục
Dự trữ Nhà nước KV Thanh Hoá;
- Đài PTTH, Báo QB, Cổng TTĐT;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT,
KTN, KTTH, VX;
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Tiến Dũng
 
 

thuộc tính Quyết định 3880/QĐ-UBND

Quyết định 3880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân bổ gạo dự trữ quốc gia cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ bổ sung cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng BìnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3880/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành:05/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

tải Quyết định 3880/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi