Quyết định 1861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về mức thu tiền dịch vụ vệ sinh và cơ chế hỗ trợ quản lý duy trì nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1861/QĐ-UBND

Quyết định 1861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về mức thu tiền dịch vụ vệ sinh và cơ chế hỗ trợ quản lý duy trì nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1861/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành:26/02/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------------

Số: 1861/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỨC THU TIỀN DỊCH VỤ VỆ SINH VÀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ QUẢN LÝ DUY TRÌ

NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG VĂN MINH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

---------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất, và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;

Căn cứ Quyết định số 113/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng các dịch vụ đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 4661/UBND-TNMT ngày 20/6/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt cơ chế hỗ trợ duy trì nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 345/STC-GTĐT ngày 25/01/2013 báo cáo việc hướng dẫn thu tiền dịch vụ vệ sinh và hỗ trợ kinh phí duy trì nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt mức thu tiền dịch vụ vệ sinh và mức kinh phí hỗ trợ và cơ chế quản lý duy trì nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

- Mức thu tiền dịch vụ vệ sinh 2.000 đồng/lượt sử dụng.

- Mức hỗ trợ tối đa 178.500 đồng/nhà/ngày.

- Đối tượng được hỗ trợ: người lao động trực tiếp duy trì nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị.

- Phạm vi hỗ trợ: chỉ hỗ trợ đối với nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị không có khả năng cân đối thu chi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Thời gian áp dụng: từ 01/7/2012.

Điều 2. Giao các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị rà soát, đề xuất về số lượng, đối tượng và dự toán kinh phí hỗ trợ nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị theo phương thức đặt hàng; giám sát, kiểm tra, nghiệm thu khối lượng, chất lượng và giá trị dịch vụ của các đơn vị thực hiện, đảm bảo sử dụng tiết kiệm hiệu quả, đúng quy định quản lý tài chính hiện hành.

Đối với năm 2012, kinh phí hỗ trợ quản lý duy trì nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị đã được UBND thành phố đặt hàng, các Sở ngành liên quan thực hiện thẩm định bổ sung vào dự toán đặt hàng năm 2013 làm cơ sở thanh quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c PCT: Vũ Hồng Khanh;
- Đ/c PCT: Nguyễn Huy Tưởng;
- Đ/c PVPGiao; PVPCông;
- Các phòng: TH, KT, TNMT.
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi