Quyết định 15/2024/QĐ-UBND Nam Định sửa đổi các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 15/2024/QĐ-UBND

Quyết định 15/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định sửa đổi, bổ sung các Quyết định ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:15/2024/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Anh Dũng
Ngày ban hành:11/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Số: 15/2024/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 11 tháng 6 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung các Quyết định về tiêu chí xã nông thôn mới,

tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu,

tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền

của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm2022 củaThủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn2021 - 2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm2022 củaThủ tướng Chính phủ quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số1785/TTr-SNN ngày24/5/2024; Báo cáo thẩm định số 763/BC-STP ngày 22/5/2024 của Sở Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều1. Sửa đổi, bổ sung các Quyết định ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể nhưsau:

“2.Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2021 - 2025: Năm 2021 ≥ 66 triệu đồng;năm 2022 ≥ 72 triệu đồng; năm 2023 ≥ 80 triệu đồng; năm 2024 ≥ 87triệu đồng;năm 2025 ≥ 94 triệuđồng”.

2. Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao kèm theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:

a) Bổ sung vào mục 8, tiêu chí số 17 Môi trường và An toàn thực phẩm tại Phụ lục I các tiêu chí xã nông thôn mới thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 kèm theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, như sau:

TT

TT tiêu chí theo Quyết định số 318/QĐ-TTg và Quyết định số 211/QĐ-TTg

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

8

17

Môi trường và An toàn thực phẩm

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung (nếu có)

Xã không thuộc khu vực III

≥ 40%

b) Bổ sung vào mục 10 tiêu chí số 13 Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; mục 12 tiêu chí số 17 Môi trường; mục 13 tiêu chí số 18 Chất lượng môi trường sống tại Phụ lục II các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 kèm theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định,như sau:

TT

TT tiêu chí theo Quyết định số 318/QĐ-TTg và Quyết định số 211/QĐ-TTg

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

10

13

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

13.4. Ứng dụng công nghệ số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã

Đạt

12

17

Môi trường

17.10.Tỷ lệ sử dụng hình thức hoả táng

≥ 12%

13

18

Chất lượng môi trường sống

18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm

≥ 60 lít

18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững

≥ 45%

c) Bãi bỏ mục 9 tiêu chí số 12 Lao động “12.3. Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn tăng từ 2%/năm/số lao động có việc làm trở lên so với năm trước liền kề” tại Phụ lục II các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

3. Bổ sung mục 2 tiêu chí số 5 Y tế - Văn hoá - Giáo dục tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, như sau:

TT

TT tiêu chí theo Quyết định số 320/QĐ-TTg và Quyết định số 211/QĐ-TTg

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

2

5

Y tế- Văn hoá- Giáo dục

5.5. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, hoặc đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục thông qua các thiết chế giáo dục khác được giao chức năng, nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn

Đạt

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT BCĐTW các Chương trình MTQG;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trang TTĐT VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi