Quyết định 1080/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh giảm chi nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất và phân bổ chi tiết nguồn tăng thu xổ số kiến thiết kế hoạch năm 2014 cho các công trình thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1080/QĐ-UBND

Quyết định 1080/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh giảm chi nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất và phân bổ chi tiết nguồn tăng thu xổ số kiến thiết kế hoạch năm 2014 cho các công trình thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1080/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành:11/05/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG
-------
Số: 1080/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------
Lâm Đồng, ngày 11 tháng 05 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIẢM CHI NGUỒN VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 VÀ PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN TĂNG THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT KẾ HOẠCH NĂM 2014
CHO CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIÁO DỤC.
-----------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư nguồn cấp quyền sử dụng đất thu hồi tại Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh cho các công trình, dự án kế hoạch năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2014;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 824/STC-ĐT ngày 27/4/2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Điều chỉnh giảm chi nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất và phân bổ chi tiết nguồn tăng thu xổ số kiến thiết kế hoạch năm 2014 cho các công trình thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, cụ thể:
1. Điều chỉnh giảm chi nguồn cấp quyền sử dụng đất được phân bổ tại các Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 và Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng như sau:
Tổng vốn đầu tư giảm: 8.899 triệu đồng, bao gồm:
a) Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng: 5.000 triệu đồng.
b) Mua sắm trang thiết bị phòng học bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Vi tính, sách giáo khoa bằng tiếng Việt cho Trường năng khiếu tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: 2.960,502 triệu đồng.
c) Xây dựng Trường năng khiếu tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: 938,498 triệu đồng.
2. Phân bổ chi tiết nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2014 được giao tại Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, như sau:
Tổng vốn phân bổ: 8.899 triệu đồng, bao gồm:
a) Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng: 5.000 triệu đồng.
b) Mua sắm trang thiết bị phòng học bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Vi tính, sách giáo khoa bằng tiếng Việt cho Trường năng khiếu tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: 2.960,502 triệu đồng.
c) Xây dựng Trường năng khiếu tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: 938,498 triệu đồng.
Điều 2.
1. Giao Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện việc hạch toán điều chỉnh giảm chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2014 và tăng chi từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết năm 2014 trong báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014.
2. Giao Sở Tài chính thực hiện việc cân đối, quyết toán thu - chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2014 theo quy định.
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh, chủ đầu tư các dự án nêu tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận:
-CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, VX1,2.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Yên
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo

Chính sách, Hành chính

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi