Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND HCM hỗ trợ tiền ăn thêm ngày Tết cho người nghiện không có nơi cư trú

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ hỗ trợ tiền ăn thêm các ngày Lễ, Tết cho người nghiện ma túy không có nơi cứ trú ổn định đang quản lý tại các Cơ sở xã hội, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái và hỗ trợ vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày cho đối tượng bảo trợ xã hội tại các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:21/2018/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành:07/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

Số: 21/2018/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ TIỀN ĂN THÊM CÁC NGÀY LỄ, TẾT CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY KHÔNG CÓ NƠI CƯ TRÚ ỔN ĐỊNH ĐANG QUẢN LÝ TẠI CÁC CƠ SỞ XÃ HỘI, BỆNH NHÂN BỆNH VIỆN NHÂN ÁI VÀ HỖ TRỢ VẬT DỤNG PHỤC VỤ CHO SINH HOẠT THƯỜNG NGÀY CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TẠI CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI CÔNG LẬP, BỆNH NHÂN BỆNH VIỆN NHÂN ÁI, TRẠI VIÊN KHU ĐIỀU TRỊ PHONG BẾN SẮN

----------------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

(Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 năm 2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 5315/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ htrợ tiền ăn thêm các ngày L, Tết cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú n định đang quản lý tại các Cơ sở xã hội, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái và hỗ trợ vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày cho đối tượng bảo trợ xã hội tại các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, trại viên Khu điều trị phong Bến Sn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố; Báo cáo thẩm tra s 764/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh:

- Các Cơ sở xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý;

- Các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố quản lý;

- Bệnh viện Nhân Ái và Khu điều trị phong Bến Sắn thuộc Sở Y tế quản lý.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định đang được quản lý tại các Cơ sở xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

b) Đối tượng bảo trợ xã hội tại các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố:

- Người xin ăn không có nơi cư trú ổn định, người sinh sống nơi cộng đồng không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được tiếp nhận ban đầu vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội và Khu tiếp nhận ban đầu của Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối tượng tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưng người bệnh tâm thần và các Trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái và trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn thuộc Sở Y tế.

Điều 2. Chế độ hỗ trợ:

1. Chế độ hỗ trợ tiền ăn thêm các ngày Lễ, Tết:

a) Đối tượng: Người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định đang được quản lý tại các Cơ sở xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

b) Chế độ ăn thêm được áp dụng cho 10 ngày Lễ, Tết trong năm gồm: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động, Ngày Quốc khánh, Tết dương lịch và Tết nguyên đán.

c) Mức hỗ trợ:

- Các ngày Lễ, Tết dương lịch: Hỗ trợ tiền ăn thêm theo mức 03 lần tiêu chuẩn ngày thường đang áp dụng đối với người nghiện ma túy đang được quản lý tại các Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc (tiêu chuẩn ngày thường bằng 0,8 mức lương cơ sở chia cho số ngày trong tháng).

- Các ngày Tết nguyên đán: Hỗ trợ tiền ăn thêm theo mức 05 lần tiêu chuẩn ngày thường đang áp dụng đối với người nghiện ma túy đang được quản lý tại các Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc (tiêu chuẩn ngày thường bằng 0,8 mức lương cơ sở chia cho số ngày trong tháng).

2. Chế độ hỗ trợ vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày:

a) Đối tượng là người xin ăn không có nơi cư trú ổn định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định được tiếp nhận ban đầu vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội và Khu tiếp nhận ban đầu của Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần: 700.000 đồng/người.

b) Đối tượng được tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng tại các các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn: hỗ trợ với mức chi là 0,9 lần lương cơ sở/người/năm.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ:

Kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ nêu trên được bố trí trong dự toán chi thường xuyên đảm bảo xã hội hàng năm do ngân sách thành phố giao cho các đơn vị.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Bộ: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thườ
ng trực HĐND Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố: CT, các Phó CT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Văn phòng HĐND Thành phố: CVP, PCVP, TP, PP;
- Lưu: VT, (P.TH-Phụng).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi