Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------------
Số: 20/2013/NQ-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2013

 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013
------------------------------------
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
(Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7 năm 2013)
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội Khóa XII về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại 10 tỉnh, thành phố;
Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan; thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
 
 
QUYẾT NGHỊ:
 
 
Hội đồng nhân dân thành phố tán thành các báo cáo của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
Hội đồng nhân dân thành phố tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013.
Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như sau:
I. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2013:
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2013 đạt được một số kết quả chủ yếu sau:
Tổng sản phẩm nội địa (GDP) 6 tháng đầu năm tăng 7,9% (cùng kỳ tăng 8,1%), tăng 1,6 lần so cả nước (GDP cả nước đạt 4,9%). Trong đó, dịch vụ tăng 9,1%, công nghiệp và xây dựng tăng 6,2%, nông nghiệp tăng 7%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,78% so cuối năm 2012 (cùng kỳ tăng 2,05%). Thu ngân sách đạt 45,51% dự toán.
Nhiều giải pháp được tập trung triển khai hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, giải quyết hàng tồn kho, đẩy mạnh xúc tiến thương mại đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tích cực tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; rà soát, xem xét chuyển công năng một số dự án bất động sản đủ điều kiện, phù hợp quy hoạch sang các công trình dịch vụ.
Quản lý và phát triển đô thị đạt một số kết quả thiết thực: hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; hoàn thành thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các xã (đã quyết định phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tại 22 xã); quan tâm thực hiện quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân trong khu vực quy hoạch, điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất (K) tính thu tiền sử dụng đất hợp lý khi người dân được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở; đẩy nhanh rà soát, xử lý dự án chậm triển khai. Nhiều giải pháp được triển khai thực hiện quyết liệt để kéo giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước. Hoạt động khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa, y tế… có nhiều tiến bộ.
Công tác tiếp công dân, giải quyết có kết quả đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp lao động tập thể được tăng cường, kịp thời giải quyết các kiến nghị, bức xúc của nhân dân, doanh nghiệp, người lao động.
Các chính sách an sinh xã hội, trợ cấp diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người thuộc diện bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được tập trung thực hiện; các cuộc vận động tương trợ và tiết kiệm, chia sẻ khó khăn cho công nhân có thu nhập thấp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo được nhân dân đồng thuận cao và tích cực hưởng ứng.
An ninh chính trị được giữ vững ổn định, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng;
Tuy nhiên, kinh tế thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn: sức mua giảm, hàng hóa tồn kho nhiều, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục; tình hình doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể và tình trạng thiếu việc làm, mất việc làm của người lao động tuy có giảm so cùng kỳ nhưng có xu hướng tăng dần từ đầu năm 2013. Tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp. Ô nhiễm môi trường, tình trạng quá tải tại các bệnh viện chậm khắc phục, cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu.
II. Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013:
Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp đã được Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp. Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013, lưu ý Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành các nội dung trọng tâm sau:
1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm tốc độ tăng trưởng năm 2013 đạt 9,5% trở lên; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 đã được thông qua tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhất là về vốn, lãi suất vay, mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ hàng hóa để ổn định, phát triển sản xuất - kinh doanh. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách miễn, giảm, giãn thuế theo Nghị quyết số 02/NQ-CP và các chính sách thuế đã được thể chế hóa, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Tổ chức thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2012 về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và Quyết định số 339/QĐ/TTg ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020 gắn với Chương trình hành động của thành phố về hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, cung cấp thông tin về các thị trường tiềm năng để doanh nghiệp chủ động tiếp cận, mở rộng thị trường.
Tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ, nâng cao chất lượng chương trình bình ổn thị trường, gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường quản lý thị trường, chống hàng gian, hàng giả... Đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, nông dân; tập trung nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu cơ bản hoàn thành tiêu chí nông thôn mới thêm ít nhất 6 xã trong năm 2013.
2. Triển khai các biện pháp khai thác, quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước; thu hồi các khoản nợ tạm ứng ngân sách; đẩy nhanh tiến độ bán tài sản là nhà, đất và chuyển quyền sử dụng đã được phê duyệt; đồng thời chủ động chọn lựa, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất ở các huyện, các quận ven, tăng quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các dự án công ích trọng điểm, cấp bách của quận - huyện và thành phố; tăng cường thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.
3. Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các công trình phòng, chống lụt bão; ưu tiên các dự án kết cấu hạ tầng giao thông; đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án. Phấn đấu đến cuối năm 2013, hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm, cấp bách, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội hướng Đông Bắc - Đông Nam thành phố.
4. Ủy ban nhân dân thành phố chủ động phối hợp các bộ - ngành Trung ương, khẩn trương hoàn chỉnh Đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa XIII cùng với Chương trình hành động của thành phố về cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị.
5. Tập trung thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho diện chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng xã hội; tăng cường cho vay vốn, cân đối và sử dụng hợp lý các nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ giảm nghèo; tổng kết giai đoạn 3 chương trình giảm hộ nghèo tăng hộ khá; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, giải pháp giảm nghèo, tăng hộ khá bền vững giai đoạn 4; phát triển nhà ở xã hội từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở người thu nhập thấp; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hạn chế tình trạng ngừng việc tập thể, đình công trên địa bàn; giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp tranh chấp lao động tại các doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; tăng cường quản lý Nhà nước đối với người lao động nước ngoài làm việc tại thành phố. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và giám sát giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng cường an toàn vệ sinh thực phẩm; mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch đến các khu lưu trú công nhân và địa bàn nông thôn; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và chữa trị các loại dịch bệnh phát sinh trên địa bàn. Tổ chức tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2013 - 2014; khẩn trương hoàn thành các dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong năm học mới.
6. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác kinh tế - văn hóa, tổ chức đón tiếp chu đáo và trọng thị các đoàn khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các thỏa thuận quốc tế đã ký kết. Tăng cường hiệu quả các quan hệ hợp tác đã có và mở rộng hợp tác quốc tế với các địa phương khác trên thế giới.
7. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; tập trung tấn công, trấn áp, kéo giảm rõ rệt các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kéo giảm tai nạn giao thông. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy nhất là ở các khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
8. Tăng cường tiếp công dân, đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các nội dung liên quan đến đất đai, các vụ khiếu nại đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài.
III. Tổ chức thực hiện:
Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo và điều hành các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.
Giao Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát chặt chẽ, kịp thời đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; phát hiện, phản ánh và kiến nghị kịp thời những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.
Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cùng nhận thức đúng, hiểu rõ, đồng thuận, chia sẻ, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2013.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2013./.
 

 
CHỦ TỊCH
 
 
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 
 
                                                                                                                          
 

thuộc tính Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:20/2013/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành:13/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi