Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND Hà Nội chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/2019/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:08/07/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 05/2019/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG BAN HÀNH ĐỀ ÁN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2019 - 2025 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO THUỘC ĐỀ ÁN

-----------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 9

(Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 10/7/2019)

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017;

Căn cứ Luật Htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025;

Xét Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 25/6/2019 của UBND Thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2025 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án; Báo cáo s47/BC-HĐND ngày 05/7/2019 của Ban Kinh tế Ngân sách; Báo cáo giải trình số 222/BC-UBND ngày 05/7/2019 của UBND Thành phố; Ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án) với mục tiêu như sau:

- Thay đổi nhận thức và phát huy tinh thần về khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đng, nhất là sinh viên, thanh niên và đội ngũ trí thức trên địa bàn Thành phố.

- Hình thành và phát triển mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố để thực hiện vai trò kết ni các nguồn lực trong nước, quốc tế, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô.

- Hỗ trợ hình thành thêm 3-5 vườn ươm doanh nghiệp hoặc không gian khởi nghiệp chung để phục vụ hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

- Phấn đấu đến 2025: Hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thương mại hóa được sản phẩm, trong đó ít nhất 20% doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ đầu tư mạo him, thực hiện mua bán và sáp nhập với tổng giá trị ước tính khoảng 500 tỷ đng.

Điều 2. Thông qua một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2025 với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Chính sách này quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách Thành phố hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2025.

2. Nguyên tắc áp dụng

- Ngoài các nội dung, chính sách quy định tại Nghị quyết này, các nội dung hỗ trợ khác của Đề án thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và các văn bản của Trung ương quy định.

- Trong cùng một thời điểm, nếu có nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước với cùng nội dung thì đối tượng hỗ trợ được hưng mức hỗ trợ cao nhất theo các chính sách hiện hành.

- Trường hợp một tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều nội dung khác nhau của chính sách thì sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo từng nội dung nếu đủ các điều kiện.

3. Các chính sách hỗ trợ

3.1. Chính sách hỗ trợ hoạt động truyền thông khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp

a) Đối tượng hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động truyền thông khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án.

b) Nội dung và mức hỗ trợ:

Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam. Mức hỗ trợ cụ thể xem xét trên cơ sở các quy định hiện hành về chế độ và định mức chtiêu ngân sách nhà nước hoặc theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

c) Phương thức hỗ trợ: Ngân sách Thành phố hỗ trợ thông qua đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ hỗ trợ thông qua phương thức đặt hàng nhiệm vụ.

3.2. Chính sách hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo:

3.2.1. Hỗ trợ đào tạo chuyên sâu về khởi nghiệp sáng tạo:

a) Đối tượng hỗ trợ:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án.

b) Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo chuyên sâu về khởi nghiệp sáng tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/người/1 khóa đào tạo và không quá 01 khóa đào tạo/năm.

c) Phương thức thực hiện: Ngân sách Thành phố hỗ trợ thông qua đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo cho các đối tượng được thụ hưởng.

3.2.2. Chính sách đào tạo cho đội ngũ huấn luyện, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố

a) Đối tượng hỗ trợ: Các huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo của một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

b) Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí để đào tạo đội ngũ huấn luyện, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo của một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn để hình thành mạng lưới huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/người/khóa đào tạo và không quá 1 khóa đào tạo/năm.

c) Phương thức thực hiện: Ngân sách Thành phố hỗ trợ thông qua đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ để tổ chức đào tạo cho các đối tượng được thụ hưởng.

3.3. Hỗ trợ kinh phí để phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

a) Đối tượng hỗ trợ: Các cơ sở ươm tạo, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đ án.

b) Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí để xây mới, cải tạo, nâng cấp một số cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung, không gian khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 200 triệu đồng/1 đơn vị và mỗi đơn vị được hỗ trợ không quá 1 lần.

c) Phương thức hỗ trợ: Ngân sách Thành phố hỗ trợ thông qua đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ để thực hiện hỗ trợ cho đối tượng được thụ hưởng, việc hỗ trợ được thực hiện sau khi công trình hoàn thành và đưa vào hoạt động.

3.4. Hỗ trợ kinh phí để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, liên kết, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

3.4.1. Hỗ trợ cho dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại nước ngoài.

a) Đối tượng hỗ trợ: Các dự án khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án.

b) Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cho tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài. Kinh phí hỗ trợ theo định mức tại Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 của Bộ Tài chính nhưng không quá 100 triệu đng/tổ chức, cá nhân/năm.

c) Phương thức thực hiện: Ngân sách Thành phố hỗ trợ thông qua đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng.

3.4.2. Hỗ trợ chi phí tổ chức các cuộc thi và thành lập giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo.

a) Đối tượng hỗ trợ: Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án.

b) Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các cuộc thi và thành lập giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ theo Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam, hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đng.

c) Phương thức thực hiện: Ngân sách Thành phố hỗ trợ thông qua đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ để triển khai thực hiện.

3.4.3. Hỗ trợ 50% chi phí cho tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo

a) Đối tượng hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đ án.

b) Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí cho tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ theo định mức tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012; Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính. Kinh phí hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/tổ chức, cá nhân/năm.

c) Phương thức thực hiện: Ngân sách Thành phố hỗ trợ thông qua đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ để triển khai thực hiện.

3.4.4. Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia gian hàng tại Ngày hội khởi nghiệp Thành phố hoặc Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia.

a) Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án.

b) Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo thuê địa điểm, gian hàng, trưng bày, vận chuyển trang thiết bị truyền thông cho các sự kiện tại Ngày hội khởi nghiệp của Thành phố, Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia. Kinh phí hỗ trợ không quá 10 triệu đng/1 gian hàng/ 1 đơn vị.

c) Phương thức thực hiện: Ngân sách Thành phố hỗ trợ thông qua đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ để triển khai thực hiện.

3.5. Hỗ trợ tư vn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển sản phẩm trí tuệ; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới:

a) Đối tượng: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án.

b) Nội dung và mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/1 doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm).

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/1 doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm).

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 80 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm).

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm).

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 15 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm).

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn tự tổ chức đo lường cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 15 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 ln/1 năm)

c) Phương thức thực hiện: Ngân sách Thành phố hỗ trợ thông qua đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ để thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo sau khi hoàn thành hợp đồng tư vấn.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2025; hướng dẫn các nội dung cụ thể (nếu cần thiết) và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động tạo sự đng thuận trong nhân dân và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 09 thông qua ngày 08/7/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/12/2025./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu UBTVQH;
- VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT; KH&CN, TC, TP;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực: HĐND,
UBND, UBMTTQ TP;
- Đoàn ĐBQH TP Hà Nội;
- Đại biểu HĐND TP;
- C
ác Ban Đảng TU, các Ban HĐNDTP;
- Văn phòng: Thành ủy, HĐND, UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Công báo TP;
Cổng GTĐT TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi