Kế hoạch 3990/KH-UBND TP.HCM 2021 triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 3990/KH-UBND

Kế hoạch 3990/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3990/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Võ Văn Hoan
Ngày ban hành:30/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3990/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

___________

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030;

Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2021 - 2030, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, triển khai thực hiện Chương trình thống nhất, hiệu quả, gắn với thực hiện Luật Thanh niên năm 2020.

b) Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo phân công; đảm bảo tính kịp thời, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

d) Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách đảm bảo cho thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ trong học tập, nghiên cứu khoa học, việc làm, vui chơi giải trí và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bố trí các nguồn lực cần thiết, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

2. Yêu cầu

a) Nội dung kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi, được triển khai sâu rộng, nghiêm túc, có hiệu quả đến tất cả các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Các cấp, các ngành cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện theo nội dung của Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chương trình

a) Sở Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chương trình phát triển thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030 bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc lồng ghép các hội nghị phổ biến, quán triệt phù hợp với tình hình thực tế.

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2022

b) Các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức tuyên truyền về Chương trình phát triển thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và các văn bản liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Thời gian thực hiện: hàng năm.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình

a) Các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện hằng năm với các chỉ tiêu, lộ trình cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đặc thù của địa phương.

Thời gian thực hiện: hàng năm.

b) Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách theo đối tượng phù hợp với thực tế tại địa phương; lồng ghép Chương trình phát triển thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030 vào Kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên hàng năm.

Thời gian thực hiện: hàng năm và giai đoạn 2021 - 2025.

c) Tùy tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 (đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Thủ Đức); xây dựng quy định quản lý nhà nước về thanh niên trên cơ sở Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2021 - 2030 của Ủy ban nhân dân dân Thành phố, Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn Thành phố và các văn bản khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: năm 2022.

3. Tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình, đề án, dự án thực hiện Chương trình

a) Các sở, ban, ngành Thành phố triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình, đề án, dự án quy định tại Chương trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức hoặc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn Thành phố.

b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên tại địa phương và theo hướng dẫn của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Đề nghị Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các nội dung có liên quan quy định tại Chương trình.

Thời gian thực hiện: hàng năm.

4. Theo dõi, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc thực hiện Chương trình

a) Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch, phối hợp với Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn Thành phố (2 năm một lần) hoặc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

b) Các sở, ban, ngành Thành phố chủ trì, đề nghị tổ chức Đoàn thanh niên phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình theo chuyên đề, đột xuất hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý ít nhất 1 lần/1 năm, làm cơ sở để xem xét, điều chỉnh, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên phù hợp với thực tiễn.

c) Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tại địa phương.

d) Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Chương trình lồng ghép vào trong báo cáo định kỳ hằng năm theo quy định.

5. Công tác sơ kết và khen thưởng thành tích thực hiện Chương trình

Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp thành tích của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong triển khai thực hiện Chương trình làm cơ sở cho việc tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Chương trình. Cụ thể:

Thời gian: dự kiến tháng 5 năm 2025.

Khen thưởng: Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chương trình.

b) Triển khai các đề án, nhiệm vụ được giao trong Chương trình, trọng tâm là các vấn đề về chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025.

c) Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai, đánh giá hằng năm, sơ kết Chương trình.

d) Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên.

đ) Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên.

e) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

2. Các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức

a) Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Phụ lục Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ, thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình và tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án theo phân công của các Bộ, ngành Trung ương.

b) Bố trí kinh phí hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên của cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc triển khai và hoàn thành đúng tiến độ.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

3. Đề nghị Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố, Hội Sinh viên Thành phố và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật

a) Triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Phụ lục Kế hoạch này.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành Thành phố có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

c) Chỉ đạo quận, huyện đoàn và Thành Đoàn thành phố Thủ Đức phối hợp với Phòng Nội vụ và các phòng, ban chuyên môn thuộc quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tại địa phương.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các đoàn thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Chương trình.

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 11 thông qua Sở Nội vụ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định (đính kèm Phụ lục I, II)./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ Công tác thanh niên);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- UBMTTQVN Thành phố;
- Sở, ban, ngành Thành phố;
- Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND thành phố Thủ Đức;
- UBND quận, huyện;
- Hội Liên hiệp Thanh niên VN Thành phố;
- Hội Sinh viên Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Phòng VX (2b);
- Lưu: VT, (VX-Tri).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

 

PHỤ LỤC I

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số: 3990/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

Mục tiêu/ chỉ tiêu

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Tiến độ, kết quả thực hiện

Hàng năm

Giai đoạn 2021 - 2025

I

Mục tiêu 1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên

1

Hằng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

Đạt 100% chỉ tiêu

Đạt 100% chỉ tiêu

2

Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên nông thôn, thanh niên đô thị và công nhân được trang bị, cập nhật kiến thức về quốc phòng và an ninh

Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức

Đạt 100% chỉ tiêu

Đạt 100% chỉ tiêu

3

Đến năm 2030, trên 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức

Đạt 80% chỉ tiêu

II

Mục tiêu 2. Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

1

Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kinh tế, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế; kỹ năng sống và kỹ năng mềm.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đạt 100% chỉ tiêu

Đạt 100% chỉ tiêu

2

Đến năm 2030, trên 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương; trên 90% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo các trình độ phù hợp với việc làm.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức

Đạt 90% chỉ tiêu

3

Đến năm 2030, tăng 15% số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ (so với năm 2020).

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức

Đạt 80% chỉ tiêu

4

Hằng năm, bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhà nước, kỹ năng công tác cho ít nhất 60% cán bộ, công chức trẻ (đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ xã, phường, thị trấn).

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành Thành phố, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức

Đạt 100% chỉ tiêu

Đạt 100% chỉ tiêu

III

Mục tiêu 3. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

1

Hằng năm, 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đạt 100% chỉ tiêu

Đạt 100% chỉ tiêu

2

Hằng năm, 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viên (được đánh giá khả thi) được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đạt 100% chỉ tiêu

Đạt 100% chỉ tiêu

3

Đến năm 2030, phấn đấu 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; trên 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ. Hằng năm, có ít nhất 100.000 thanh niên được giải quyết việc làm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức

Đạt 80% chỉ tiêu

4

Đến năm 2030, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên xuống dưới 4%.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Nội vụ, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức

Đạt 80% chỉ tiêu

5

Đến năm 2030, có ít nhất 70% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sử dụng ma túy, thanh niên là nạn nhân của tội phạm buôn bán người, thanh niên vi phạm pháp luật được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng. Phấn đấu tạo việc làm ổn định cho 20% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện, sau cải tạo, thanh niên là người Việt Nam không có quốc tịch.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đạt 80% chỉ tiêu

IV

Mục tiêu 4. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên

1

Hằng năm, trên 70% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần; dân số và phát triển; bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS (trong đó: tỷ lệ thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đạt 100%; tỷ lệ thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt trên 90%)

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đạt 100% chỉ tiêu

Đạt 100% chỉ tiêu

2

Hằng năm, có ít nhất 80% thanh niên được cung cấp thông tin và tiếp cận các dịch vụ thân thiện về tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; 90% cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; 100% nữ thanh niên được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản.

Sở Y tế

Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đạt 100% chỉ tiêu

Đạt 100% chỉ tiêu

3

Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và dược chăm sóc sức khỏe ban đầu; trên 90% thanh niên công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất được khám sức khỏe và chăm sóc y tế định kỳ.

Sở Y tế

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đạt 100% chỉ tiêu

Đạt 100% chỉ tiêu

V

Mục tiêu 5. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

1

Hằng năm, trên 80% thanh niên được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú.

Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đạt 100% chỉ tiêu

Đạt 100% chỉ tiêu

2

Đến năm 2030, ít nhất 70% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kĩ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an Thành phố, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đạt 90% chỉ tiêu

VI

Mục tiêu 6. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

1

Hằng năm, 100% thanh niên trong độ tuổi quy định của pháp luật, có đủ năng lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân quân tự vệ.

Bộ Tư lệnh Thành phố

Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức

Đạt 100% chỉ tiêu

Đạt 100% chỉ tiêu

2

Đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp Thành phố, sở, phòng và tương đương; có ít nhất 10% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đạt 80% chỉ tiêu

3

Hằng năm, 100% tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh các cấp và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật; phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đạt 100% chỉ tiêu

Đạt 100% chỉ tiêu

VII

Mục tiêu số 7. Nâng cao lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030

1

Hằng năm, 100% thanh niên được giáo dục pháp luật.

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đạt 100% chỉ tiêu

Đạt 100% chỉ tiêu

9

80% thanh niên được tham gia các hoạt động tôn vinh các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc.

Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đạt 100% chỉ tiêu

Đạt 100% chỉ tiêu

 

PHỤ LỤC II

CÁC ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số: 3990/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

 

STT

Tên Đề án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian ban hành

1

Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2021 - 2030".

Bộ Tư lệnh Thành phố

Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc; Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2022

2

Đề án “Hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ”.

Bộ Tư lệnh Thành phố

Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc; Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2022

3

Đề án “Phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên”.

Công an Thành phố

Sở Nội vụ; Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2022

4

Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cấp xã đến năm 2030".

Sở Nội vụ

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Ban Dân tộc; Ban Tổ chức Thành ủy; Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2022

5

Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật cho thanh niên trong thời kỳ mới.

Sở Tư pháp

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc; Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2022

6

Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030".

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố; các cơ quan thông tin đại chúng; Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2022

7

Đề án "Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp".

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2022

8

Đề án "Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025".

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2022

9

Đề án "Đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho thanh niên Thành phố”.

Sở Ngoại vụ

Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Năm 2022

10

Đề án "Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm nông - lâm - ngư (OCOP)".

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành Thành phố; Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2022

11

Đề án "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng".

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao

Năm 2022

12

Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Thành phố giai đoạn 2021 - 2025".

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ

Năm 2022

13

Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh niên Thành phố” giai đoạn 2022 - 2025”.

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2022

14

Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2022

15

Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng.

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Các Sở, ban, ngành Thành phố, tổ chức, cá nhân liên quan

Năm 2022

16

Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Thành phố giai đoạn 2022 - 2030”.

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ

Năm 2022

17

Đề án "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp".

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Nội vụ; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2022

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo

Chính sách, Hành chính

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi