Kế hoạch 204/KH-UBND 2019 Hà Nội thực hiện vận động hỗ trợ trẻ em miền núi giai đoạn 2019-2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PH HÀ NỘI

-------------

Số: 204/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

 

KÉ HOẠCH

Thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã
thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025
trên địa bàn Thành phố

--------

 

Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/5019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025; UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu

Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi để các em được bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng và có cơ hội phát triển một cách tốt nhất; giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống và phát triển giữa trẻ em thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi với trẻ em nói chung của thành phố Hà Nội.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đảm bảo hỗ trợ cho 100% trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học được cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng thông qua tư vấn, khám chữa bệnh và hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ đồ ấm khi có nhu cầu.

- 100% trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; được truyền thông, tập huấn các nội dung về kỹ năng sống; phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống xâm hại trẻ em thông qua gia đình, nhà trường và cộng đồng; được trợ giúp pháp lý miễn phí khi có yêu cầu.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

1. Đối tượng hưởng lợi: Trẻ em sống trên địa bàn các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố Hà Nội.

 1. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2025
 2. Phạm vi thực hiện: tại 14 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố Hà Nội, cụ thể: 07 xã của huyện Ba Vì: Ba Trại, Ba Vì, Khánh Thượng, Minh Quang, Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài; 01 xã của huyện Chương Mỹ: Trần Phú; 01 xã của huyện Mỹ Đức: An Phú; 02 xã của huyện Quốc Oai: Đông Xuân, Phú Mãn và 03 xã của huyện Thạch Thất: Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung. Đặc biệt quan tâm 4 xã thuộc khu vực II (xã có điều kiện kinh tế- xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định) là Ba Vì, Khánh Thượng, Yên Bài (huyện Ba Vì), An Phú (huyện Mỹ Đức).

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động truyền thông, vận động xã hội

- Tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, gia đình và mọi tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Truyền thông vận động thông qua các hình thức: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, tại gia đình và trường học; tổ chức các sự kiện kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp, cá nhân...

2. Vận động, hình thành mạng lưới các nhà tài trợ, các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ nguồn lực thực hiện Kế hoạch

- Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và Quốc tế. Tổng hợp, xây dựng mạng lưới các nhà tài trợ, có kế hoạch huy động nguồn lực theo từng chương trình và hoạt động.

- Thường xuyên cung cấp cho các nhà tài trợ kế hoạch, nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ em; tổ chức cho các nhà tài trợ thăm, tặng quà, trao học bổng, nhận đỡ đầu, hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng.. .cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

3. Hỗ trợ các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi khám, chữa bệnh, dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; vui chơi, giải trí cho trẻ em; đồ ấm cho trẻ em phù hợp theo độ tuổi; hỗ trợ pháp lý khi có nhu cầu:

- Nâng cấp, đầu tư trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh của trạm y tế các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng điểm dịch vụ y tế thân thiện tại cộng đồng tạo cơ hội cho trẻ em được khám, điều trị bệnh đảm bảo chất lượng;

- Quan tâm, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học;

- Hỗ trợ, đầu tư trang thiết bị giảng dạy cho các trường để nâng cao chất lượng dạy và học tại các địa bàn còn khó khăn;

- Hỗ trợ trẻ em trong các gia đình nghèo thuộc vùng dân tộc thiểu số một số điều kiện cần thiết như sách vở, đồ dùng học tập, học bổng;

- Tổ chức các lớp dạy nghề, hướng nghiệp cho các em để các em lựa chọn nghề nghiệp phù hợp; hỗ trợ kinh phí học nghề, tạo việc làm cho trẻ thuộc gia đình nghèo thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

- Quan tâm đầu tư các trang thiết bị vui chơi giải trí tại cộng đồng, trường học cho trẻ em tại các xã vùng dân tộc thiểu sổ và miền núi;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi thể thao cho trẻ em tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn, bản; tổ chức các lớp tập huấn, kỹ năng sống cho trẻ em về phòng, chống xâm hại/lạm dụng, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em;

- Quan tâm, hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt thuộc các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi khi có nhu cầu;

- Truyền thông, tập huấn về trợ giúp pháp lý cho trẻ em; phối hợp với các trường học nắm bắt nhu cầu tìm hiểu về pháp luật của học sinh, trực tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý ngay trong trường học; xây dựng mô hình trợ giúp pháp lý thân thiện với trẻ em.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi

- Thường xuyên rà soát và nắm chắc số liệu trẻ em nói chung, nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Hàng năm, xây dựng kế hoạch vận động nguồn lực và tham vấn nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ em.

- Đa dạng hóa nguồn lực, phương thức hỗ trợ phù hợp với yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, các nhân tài trợ. Tiếp nhận, phân phối và triển khai các hoạt động hỗ trợ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng các sản phẩm hỗ trợ đáp úng nhu cầu các địa phương và đối tượng hưởng lợi.

- Rà soát nghiên cứu bổ sung, tham mưu điều chỉnh các chính sách khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

5. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tích cực tham gia đóng góp, vận động nguồn lực thực hiện Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng và tham vấn nhu cầu của trẻ em tại các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Hướng dẫn các địa phương định kỳ đánh giá, tham vấn nhu cầu của trẻ em, đặc biệt nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực việc vận động đóng góp nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em bao gồm: Tổ chức các chiến dịch truyền thông, các cuộc truyền thông trực tiếp; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép tổ chức các sự kiện kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp, cá nhân...

- Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội xây dựng mạng lưới các nhà tài trợ, tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo Kế hoạch; Biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em.

- Hàng năm, thực hiện quản lý nhà nước về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm đầu tư, hướng dẫn các mô hình điểm về bảo vệ chăm sóc trẻ em cho các xã còn khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

- Theo dõi, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; Tổng hợp báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan vận động nguồn lực hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật, trang thiết bị các cơ sở khám chữa bệnh tại các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố.

- Chịu trách nhiệm bảo đảm chuyên môn về dinh dưỡng, khám, chữa bệnh cho trẻ em; hướng dẫn việc đánh giá các nhu cầu về dinh dưỡng, khám, chữa bệnh cho trẻ.

- Vận động, tổ chức các đợt khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em theo định kỳ hàng năm. Đặc biệt, quan tâm đến nhóm trẻ em mầm non, tiểu học và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các hộ gia đình nghèo.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, hướng dẫn các trường thực hiện tốt chính sách miễn giảm học phí và các khoản đóng góp cho đối tượng học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hộ nghèo theo quy định.

- Tăng cường công tác vận động xã hội hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, cấp học bổng, áo ấm cho học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai bữa ăn dinh dưỡng, hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em tại các lớp học, điểm trường, trường mầm non, trường tiểu học.

- Chỉ đạo các trường trực thuộc Sở và phối hợp UBND các huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sống về phòng chống xâm hại /lạm dụng và phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh tại các nhà trường.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, hướng dẫn về tiêu chuẩn, chất lượng các khu vui chơi, giải trí cho trẻ em. Chỉ đạo cơ sở quản lý và sử dụng hiệu quả các điểm vui chơi tại cộng đồng.

- Vận động nguồn lực để hỗ trợ nâng cấp, bổ sung trang thiết bị vui chơi, giải trí, thể dục thể thao tại các điểm vui chơi ở cộng đồng của các xã còn khó khăn.

- Tăng cường và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cộng đồng thu hút sự tham gia của người dân và trẻ em tới tham gia sinh hoạt.

5. Ban Dân tộc Thành phố

- Chủ động triển khai, vận động nguồn lực để hỗ trợ dinh dưỡng, khám chữa bệnh, áo ấm cho trẻ em tại các xã dân tộc thiểu số, miền núi; phối hợp với các địa phương đánh giá nhu cầu cần hỗ trợ cho trẻ em để triển khai thực hiện.

- Chủ trì rà soát, phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố trong đó quan tâm thực hiện các quyền của trẻ em được nêu trong Luật Trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được phát triển toàn diện.

6. Sở Tư pháp

Chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, các trường học, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện công tác truyền thông, tập huấn, xây dựng mô hình về trợ giúp pháp lý cho trẻ em.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan vận động, xúc tiến các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn phi Chính phủ nước ngoài cho các chương trình, dự án thực hiện tại các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi; Điều phối nguồn lực vận động để hỗ trợ trẻ em.

8. Sở Tài chính

Tham mưu UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí thực hiện công tác quản lý, điều phối việc vận động xã hội hỗ trợ trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định.

9. Các Sở, ban, ngành khác của Thành phố

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc vận động nguồn lực hỗ trợ về dinh dưỡng, áo ấm, khám, chữa bệnh, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức Hội, đoàn thể: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch vận động nguồn lực hỗ trợ các hoạt động về dinh dưỡng, khám, chữa bệnh và các hỗ trợ khác; hàng năm sử dụng một phần Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ thực hiện các nội dung hoạt động trong Kế hoạch.

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng.

- Xây dựng kế hoạch vận động, thông tin kết quả vận động nguồn lực gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND Thành phố theo quy định.

11. UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương nhằm vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em tại các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn Thành phố.

- Bố trí kinh phí phục vụ cho công tác quản lý, điều phối thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

- Định kỳ đánh giá và gửi báo cáo theo quy định.

*Đối với các đơn vị: huyện Ba Vì, Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đức, Chương Mỹ chú trọng nhiệm vụ:

- Xây dựng, đưa các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc, phát triển trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi vào trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Định kỳ đánh giá đề xuất nhu cầu cần hỗ trợ về khám, chữa bệnh, dinh dưỡng, vui chơi, giải trí, đồ ấm mùa đông cho trẻ em.

V. KINH PHÍ

- Vận động nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước; các quỹ từ thiện, quỹ xã hội và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai các hoạt động trong Kế hoạch.

- Bố trí ngân sách Nhà nước hàng năm của các Sở, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước phục vụ công tác quản lý, điều phối thực hiện Kế hoạch.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố, yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội (địa chỉ: số 75 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, email: ptebdg_soldtbxh@hanoi.gov.vn) trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Thành ủy;

- Bộ LĐTB&XH;

- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản,

- UBMTTQVN thành phố Hà Nội;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Đài PT&TH Hà Nội; Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Cổng TTĐT TP;

- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang , Phòng KGVX, TH, TKBT, KT;

- Lưu: VT, KGVX(Ngọc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Ngô Văn Quý

 

thuộc tính Kế hoạch 204/KH-UBND

Kế hoạch 204/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:204/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Ngô Văn Quý
Ngày ban hành:13/09/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 905/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình hành động 41-CTr/TU ngày 14/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao

Kế hoạch 905/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình hành động 41-CTr/TU ngày 14/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về "thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"

Đất đai-Nhà ở, Chính sách

Vui lòng đợi