Kê hoạch 1526/KH-BTP 2019 tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 1526/KH-BTP

Kế hoạch 1526/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1526/KH-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành:03/05/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

Số: 1526/KH-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 – 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Đánh giá toàn diện kết quả, tác động; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 (sau đây gọi là Chương trình mục tiêu quốc gia).

1.2. Trên cơ sở kết quả đạt được, tác động, tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đề xuất nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và định hướng, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

1.3. Tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020.

2. Yêu cầu

2.1. Việc tổng kết phải bám sát các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia, tiêu chí xã nông thôn mới, Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/3/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia.

2.2. Việc tổng kết phải nghiêm túc, toàn diện, thiết thực; đánh giá đúng thực tế, khách quan; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đạt mục đích đề ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện

a) Chỉ đạo, hướng dẫn tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ “đánh giá, công nhận và xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1600/QĐ-TTg) và tiêu chí “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1980/QĐ-TTg)

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Đã hoàn thành.

- Sản phẩm: Văn bản hướng dẫn và Đề cương Báo cáo tổng kết (Công văn số 1201/BTP-PBGDPL ngày 09/4/2019 của Bộ Tư pháp).

b) Chỉ đạo, hướng dẫn tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua – Khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

- Sản phẩm: Văn bản hướng dẫn.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và lĩnh vực quản lý nhà nước được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia

a) Đánh giá kết quả thực hiện nội dung thành phần: “Đánh giá, công nhận và xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg và tiêu chí “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg giai đoạn 2016 - 2020

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2019.

- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết về nội dung thành phần.

b) Đánh giá kết quả tham gia xây dựng, thẩm định, hoàn thiện các văn bản, chính sách về nông nghiệp, nông thôn và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2010 – 2020

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị có liên quan khác thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2019.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả.

c) Đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Phong trào theo hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và quy định pháp luật về thi đua khen thưởng

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - Khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị có liên quan khác thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện:

+ Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào thi đua: Tháng 7/2019.

+ Thực hiện khen thưởng: Quý II-III/2019.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả, Quyết định khen thưởng.

d) Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết của Bộ Tư pháp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2010 – 2020; đề xuất nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng, các đơn vị có liên quan khác thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2019.

- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết.

3. Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất định hướng giai đoạn sau năm 2020

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2019.

- Sản phẩm: Kế hoạch tổ chức Hội nghị, Báo cáo kết quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Căn cứ các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ.

b) Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì hoạt động chủ động bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, các văn bản hướng dẫn thi hành và nguồn kinh phí hợp pháp khác./.

 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để phối hợp);
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới TW (để tổng hợp);
- Văn phòng Bộ; Vụ Thi đua - KT; Vụ PL dân sự - kinh tế; Cục Kế hoạch – Tài chính (Bộ Tư pháp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Chí Hiếu

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi