Kế hoạch 129/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014-2015) năm 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 129/KH-UBND

Kế hoạch 129/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014-2015) năm 2014
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:129/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:15/07/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
Số: 129/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014
 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ
(GIAI ĐOẠN 2014-2015) NĂM 2014
 
 
Ngày 15/7/2014, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 3778/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014-2015) năm 2014. Để việc phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014-2015) năm 2014 đạt kết quả cao, UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014-2015) năm 2014, như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
- Mục đích phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014-2015) năm 2014 nhằm huy động nguồn vốn từ phát hành trái phiếu để đầu tư theo tiến độ các dự án nằm trong danh mục các dự án, công trình trọng điểm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 10/5/2012, 02 dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội và dự án Xây dựng nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì với tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển. Trong đó, tập trung bố trí vốn cho 11 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2014-2015 và 03 dự án ODA đang triển khai thực hiện cần phải đối ứng vốn để đảm bảo tiến độ. Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố giải pháp về ứng trước vốn và triển khai phát hành phù hợp tiến độ triển khai các dự án đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Yêu cầu: Việc phát hành trái phiếu đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và các quy định pháp luật liên quan. Việc sử dụng nguồn vốn đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, theo nguyên tắc đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.
II. Kế hoạch thực hiện và phân công trách nhiệm
1. Thời gian và khối lượng phát hành năm 2014:
- Thời gian phát hành trước ngày 15/8/2014.
- Khối lượng phát hành: 3.000 tỷ đồng (Ba nghìn tỷ đồng).
Căn cứ tiến độ giải ngân các dự án, công trình trọng điểm, UBND Thành phố quyết định thời gian, khối lượng phát hành để đảm bảo nhu cầu triển khai thực hiện các dự án, công trình.
2. Phân công thực hiện:
2.1. Sở Tài chính:
- Cơ quan thường trực phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014-2015) năm 2014; Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô.
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác phát hành đúng Đề án được duyệt và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tham mưu, trình UBND Thành phố xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình triển khai phát hành trái phiếu. Báo cáo kết quả từng đợt phát hành trái phiếu; chủ động phối hợp các đơn vị liên quan công bố thông tin theo quy định; tổ chức hội nghị, tổng kết công tác phát hành trái phiếu và các công việc liên quan.
- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND Thành phố giải pháp về ứng trước vốn và triển khai phát hành trái phiếu phù hợp với tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Chịu trách nhiệm cân đối ngân sách Thành phố để thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc và lãi trái phiếu.
- Phối hợp Kho bạc Nhà nước Hà Nội quản lý hạch toán kế toán, báo cáo quyết toán các khoản thu từ phát hành trái phiếu và thanh toán trái phiếu theo quy định pháp luật và Thành phố.
2.2. Kho bạc Nhà nước Hà Nội:
- Xây dựng kế hoạch khảo sát thị trường, tiếp cận các đối tượng khách hàng tiềm năng, các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm trong việc đấu thầu, bảo lãnh phát hành trái phiếu. Chủ trì, phối hợp Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Tài chính tổ chức hội nghị giới thiệu phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014-2015) năm 2014 theo Đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 20/7/2014.
- Chủ động báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy, phối hợp cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Thành phố để tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014-2015) năm 2014.
- Triển khai nghiệp vụ tổ chức phát hành đúng quy định pháp luật hiện hành:
+ Triển khai ký các hợp đồng; thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán với các đơn vị có liên quan đến công tác phát hành trái phiếu đúng quy định pháp luật và Thành phố.
+ Giám sát, theo dõi và thanh toán tiền mua trái phiếu của các nhà đầu tư mua trái phiếu đúng quy định pháp luật và Thành phố.
+ Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và hạch toán kế toán liên quan đến việc phát hành trái phiếu, phối hợp các đơn vị công bố thông tin các đợt phát hành trái phiếu đúng quy định, các công việc khác có liên quan.
- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí phục vụ công tác phát hành trái phiếu, công tác tuyên truyền, báo cáo UBND Thành phố quyết định.
2.3. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:
- Phối hợp Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở Tài chính: Điều tra, thăm dò, khảo sát thị trường; chuẩn bị nội dung tại hội nghị giới thiệu phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014 - 2015) năm 2014 trước ngày 20/7/2014.
- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để triển khai tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu đúng quy định pháp luật.
2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình theo phân kỳ đầu tư và cầu vốn thực hiện theo từng quý năm 2014, 2015.
- Phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội tham mưu UBND Thành phố kế hoạch phát hành trái phiếu theo tiến độ thực hiện các dự án, công trình.
- Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố phân khai kịp thời nguồn vốn trái phiếu để thực hiện đầu tư các dự án, công trình theo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả.
- Đôn đốc, giám sát chủ đầu tư trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu để thực hiện các dự án, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện các dự án, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn trái phiếu.
- Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố giải pháp về ứng trước vốn và triển khai phát hành trái phiếu theo các đợt phù hợp với tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính cân đối nguồn vốn để thanh toán tiền gốc, tiền lãi trái phiếu khi đến hạn.
2.5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội:
Chủ động phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét trình Bộ Tài chính cho ý kiến về khung lãi suất trần phù hợp với các quy định pháp luật và tình hình thị trường vốn.
2.6. Công an thành phố Hà Nội:
- Chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an quận, huyện, thị xã; Công an phường, xã, thị trấn đảm bảo an toàn tuyệt đối quá trình phát hành và thanh toán trái phiếu tại các địa điểm, khu vực trên địa bàn Thành phố.
- Phối hợp các Sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về phát hành, thanh toán, quản lý sử dụng trái phiếu xây dựng Thủ đô đúng quy định pháp luật và Thành phố.
2.7. Các đơn vị tổ chức tuyên truyền:
Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị và các đơn vị truyền thông tuyên truyền cụ thể về mục đích, ý nghĩa của việc phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014 - 2015) năm 2014.
UBND Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban mặt trận tổ quốc Thành phố và các Sở, Ban, Ngành phối hợp chặt chẽ trong việc phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014 - 2015) năm 2014. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch để đợt phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014 - 2015) năm 2014 đạt kết quả cao./.
 

 

 Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội;
- Sở: Tài chính, KH&ĐT, TT&TT, Nội vụ;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Ngân hàng NNNVN Chi nhánh TP Hà Nội;
- VPUB: CVP, PCVPGiao, Thịnh, Hồng,
KT, XDGT, NN, VX, NC, TH;
- Lưu: VT, KTk.
SĐ 5050, 20287
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo

Chính sách, Hành chính

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi