Công văn 915-CV/ĐU TP. HCM 2024 đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đầu năm 2024

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 915-CV/ĐU

Công văn 915-CV/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội những tháng đầu năm 2024
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:915-CV/ĐUNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Huỳnh Long
Ngày ban hành:12/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ H CHÍ MINH

ĐNG Y S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________

Số: 915-CVU

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền kết quả
ph
át triển kinh tế - văn hóa - xã hội những tháng đầu năm 2024

ĐẢNG CỘNG SN VIỆT NAM
______________________

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng - năm bứt phá quyết định đ hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII Đảng bộ thành phố, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong 04 tháng đầu năm 2024, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị cùng với sự đng tình, ủng hộ mạnh mẽ của Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đi ngoại... Tuy nhiên, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, xuất hiện nhiều vấn đề mới, thách thức tác động trực tiếp trên tất cả các lĩnh vực của đi sống xã hội.

Thực hiện Hướng dẫn số 120-HD/BTGTU ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội những tháng đầu năm 2024. Để tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2024; Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đ nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm góp phần tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi, cổ vũ hệ thống chính trị và người lao động tin tưởng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo (2026 - 2030); góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội XII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tiếp tục tuyên truyền nhũng thành tựu đạt được năm 2023, 4 tháng đầu năm 2024, qua đó khng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đảng bộ, chính quyn và Nhân dân thành phố; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trong bi cảnh tình hình thế giới, khu vực có rất nhiều khó khăn, thách thức.

Bồi đắp niềm tin, khí thế mới, khơi dậy sức mạnh, ý chí, niềm tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động cùng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố quyết tâm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2024.

Công tác tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương, gắn với sự vận động phong phú của thực tiễn; trin khai tích cực bằng nhiều hình thc phù hp, sáng tạo, lồng ghép với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị khác của đất nước theo tinh thần đi mới, thiết thực, hiệu quả; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên các lĩnh vực; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên và người lao động nhất là đi với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội đất nước được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.

2. Tuyên truyền nhũng kết quả nổi bật của đất nước trong 04 tháng đầu năm 2024; tập trung làm rõ những thành tích, kết quả nổi bật, đột phá đạt được trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến tình hình trong nước nhưng dưới chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng tình hình chính trị - xã hội của đất nước tiếp tục được giữ vững ổn định, kinh tế tiếp tục là điểm sáng, tăng trưởng thuộc nhóm cao trong khu vực và thế giới, cụ th:

2.1. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. GDP quý 1 năm 2024 tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 04 tháng đạt 238,9 tỷ USD, tăng 15,2%. Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thu hút FDI đạt 9,27 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện đạt 6,28 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ (cao nhất trong những năm qua). Phát triển doanh nghiệp tiếp tục xu hướng tích cực; số doanh nghiệp thành lập mới 51.600, tăng 3,4%; số doanh nghiệp hoạt động trở lại hơn 29.700, tăng 2,4%. Đầu tư các công trình giao thông trọng điểm đạt nhiều kết quả tích cực: hoàn thành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài gần 80 km, đầu tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 30 km; khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lãng dài 60 km; nhiều dự án được đẩy nhanh tiến độ, nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ như các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025, sân bay Long Thành, Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất...

2.2. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đi sống Nhân dân được cải thiện; cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhất là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Chính trị - xã hội n định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đối ngoại, hội nhập quốc tế được đy mạnh, phát huy bản sắc “Ngoại giao cây tre”, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. T chức thành công nhiều sự kiện: Hội nghị Trung ương bất thường về công tác cán bộ; Kỳ họp bất thường thứ 5, 6, 7, Quốc hội khóa XV; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, nhất là các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

2.3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực; đã đy mạnh tiến độ, kết thúc kiểm tra, điều tra, đề nghị truy tố, đưa ra xét xử các vụ án, xử lý các vụ, việc trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

3. Tuyên truyền triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thời gian tới; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở bộ, ngành, địa phương, đơn vị; kết quả thực hiện các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội XI Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng bộ các cấp.

Phản ánh khách quan, toàn diện, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đạt được qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành ph và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; làm rõ những bài học kinh nghiệm được rút ra, các nhiệm vụ, giải pháp được bổ sung từ đánh giá kết quả na nhiệm kỳ và năm 2023, những tháng đầu năm 2024 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là:

- Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phi hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, vàng...; xử lý nghiêm các vi phạm. Tăng cường quản lý giá cả, thị trường; có giải pháp kịp thời, hiệu quả h trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn mới, tiêu chuẩn xanh trong xuất khu...; tăng cường kết nối cung cầu, kích cầu tiêu dùng trong nước; tăng cường xúc tiến thương mại.

- Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới từ đẩy mạnh liên kết, phát triển vùng, chuyển đi số, chuyn đi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, các ngành, lĩnh vực mới như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 03 chương trình mục tiêu quốc gia; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của bộ, ngành, địa phương.

- Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; tập trung phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực chủ yếu (công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ). Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành.

- Chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống Nhân dân; tổ chức triển khai quyết liệt phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2025; xóa các vùng lõm về điện và sóng.

- Khẩn trương thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế.

5. Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới năm 2025 và các năm tiếp theo; cơ hội, thách thức và dự báo tác động tích cực và tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội nước ta; nhấn mạnh, chỉ rõ những cơ hội, thuận lợi, thời cơ đan xen từ các xu thế lớn, sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư, thương mại toàn cầu và khu vực, sự phục hồi nhu cầu tại một số thị trường, đối tác xuất khẩu lớn... khẳng định đây là điều kiện để tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra.

6. Tuyên truyền mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định quyết tâm đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sng, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa“, gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. Tuyên truyền, làm rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới; khẳng định việc xử lý nghiêm minh cán bộ, trong đó có cán bộ cấp cao sai phạm là vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước, ý nguyện của Nhân dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung làm rõ, cụ th các giải pháp về tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; chấn chỉnh, đấu tranh với “bệnh sợ trách nhiệm”, tư tưởng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thế chế, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện hiệu quả các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; tập trung xử lý dứt điểm một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các t chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

8. Tuyên truyền quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội XII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc ln thứ XIV của Đảng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trước mắt, tuyên truyền làm tốt công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, công tác xây dựng quy hoạch và công tác cán bộ lãnh đạo các cp, đặc biệt là công tác quy hoạch và công tác cán bộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phân tích sâu sc ý kiến chỉ đạo về công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự của đồng chí Tổng Bí thư tại các phiên họp Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, nhất là các quan điểm chỉ đạo sau:

- Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng phải là một công trình khoa học kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn Đảng, niềm tin và khát vọng của cả dân tộc, phản ánh những quy luật khách quan của thực tiễn, xu thế vận động mới của thực tiễn. Việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội XIV, đặc biệt là Báo cáo chính trị cần phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể; phải gắn kết nhuần nhuyễn việc nghiên cu lý luận với tổng kết thực tiễn.

- Công tác nhân sự phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, khách quan, các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng; khẳng định việc lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ các mặt, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ và tiêu chí cơ bản để đánh giá, lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp với công việc; việc xác định số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV cần căn cứ chủ yếu vào yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi của tình hình, căn cứ vào yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn, 6 lĩnh vực công tác, đặc biệt phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, không thuần túy chạy theo số lượng.

9. Tuyên truyền khẳng định kết quả của năm 2023 và nhng tháng đầu năm 2024 là tiền đề quan trọng, tiếp thêm khát vọng, củng cố niềm tin, tạo động lực mới, khí thế mới đ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Cổ vũ, phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực nội sinh và ngoại sinh, vật chất và tinh thần, trước hết là chủ nghĩa yêu nước, ý chí độc lập, tự cường, tinh thần tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tính độc lập, tự chủ, sáng tạo, tính nhân văn cao cả của dân tộc, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại trong thời gian tới. Thực hiện có hiệu quả phương châm bảo vệ Tổ quốc từ bên trong, tự bảo vệ, chủ động giữ nghiêm kỷ cương, phép nước.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở

Triển khai, hướng dẫn việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội những tháng đầu năm 2024 của đất nước, thành phố; nắm diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và người lao động trên các mặt đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội tại cơ quan, đơn vị trực thuộc để phản ánh, tham mưu kịp thời các tình huống.

2. Các đảng bộ chi bộ, trực thuộc

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội những tháng đầu năm 2024 của đất nước tại cơ quan, đơn vị theo nội dung như trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Huỳnh Long

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 5254/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; Chỉ thị 47-CT/TU ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch 5254/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; Chỉ thị 47-CT/TU ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Đất đai-Nhà ở, An ninh trật tự, Xây dựng

×
×
×
Vui lòng đợi