Công văn 8644/VPCP-KGVX 2020 báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_______

Số: 8644/VPCP-KGVX
V/v: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

Về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 130/BC-LĐTBXH ngày 24 tháng 9 năm 2020), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo để Quốc hội cho phép bổ sung nội dung về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 vào chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp thu ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Quốc gia, hoàn thiện Báo cáo đề xuất Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trình Chính phủ trước ngày 17 tháng 10 năm 2020 để báo cáo Quốc hội; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững giai đoạn 2021 - 2030.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, NN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03). PL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 8644/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:8644/VPCP-KGVXNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành:15/10/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!