Công văn 8623/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 8623/VPCP-KTTH
V/v:Tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2017
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017

 
 

Kính gửi:
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
(theo Quyết định số 1642/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2016)

 
 
Để tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Giao Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng giao cho các Bộ, ngành, địa phương, trong đó chú trọng việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng của các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ hàng tháng.
2. Văn phòng Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kênh đối thoại, tiếp nhận và xử lý thông tin của người dân, doanh nghiệp qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổ công tác biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước;
- Các thành viên Tổ công tác;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KSTT, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

Thuộc tính văn bản
Công văn 8623/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 8623/VPCP-KTTH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 15/08/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!