Công văn 7937/VPCP-QHQT 2021 áp dụng Hộ chiếu vắc-xin và các biện pháp cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 7937/VPCP-QHQT
V/v
: Áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Y tế, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (văn bản số 2664/BC-BNG-LS-m ngày 06/10/2021 về việc áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển trong bối cảnh Covid-19) và Bộ Công an (văn bản số 1247/BC-BCA ngày 29/9/2021 về việc tạo điều kiện trong lĩnh vực xuất nhập cảnh theo chủ trương phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Về việc công nhận Giấy chứng nhận tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 hoặc Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 (sau đây gọi là “hộ chiếu vắc-xin):

- Bộ Ngoại giao khẩn trương trao đi với các đối tác để đẩy nhanh việc công nhận “hộ chiếu vắc-xin”.

- Bộ Y tế chủ trì ban hành thống nhất mẫu “hộ chiếu vắc-xin” của Việt Nam ở dạng giấy và điện tử (có cơ chế xác thực điện tử) trước ngày 05 tháng 11 năm 2021; phối hợp với Bộ Ngoại giao có phương án thuyết phục các nước công nhận những vắc-xin ta đang sử dụng.

- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, Y tế thực hiện việc xây dựng ứng dụng, cấp mã QR theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo s 242/TB-VPCP ngày 13 tháng 9 năm 2021.

2. Về đối tượng nhập cảnh:

- Đồng ý chủ trương tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đúng đối tượng đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại các Thông báo kết luận họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 và các trường hợp tới Việt Nam đtìm hiểu thị trường, dự hội nghị, hội thảo, thăm thân và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân (quản lý theo nhóm thị thực tương ứng DN2, HN, VR) và có Giấy chứng nhận tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 hoặc Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19.

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tiếp tục thực hiện theo thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2015 ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về việc miễn thị thực.

3. Về hướng dẫn và kiểm soát y tế đối với người nhập cảnh:

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, ban hành hướng dẫn cách ly y tế thuận lợi, phù hợp đối với người nhập cảnh mang “hộ chiếu vắc- xin”.

4. Về thẩm quyền, thủ tục xét duyệt nhập cảnh và tổ chức chuyến bay:

- Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành hướng dẫn tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong tình hình mới.

- Các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Trung ương, trên cơ sở thống nhất với cơ quan y tế địa phương về phương án phòng dịch, chủ động quyết định việc mời, đón và chịu trách nhiệm quản lý người nước ngoài nhập cảnh làm việc với cơ quan mình và một số trường hợp nhân đạo, đặc biệt khác (khám chữa bệnh, thai sản...).

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động quyết định việc mời, đón và chịu trách nhiệm quản lý người nước ngoài nhập cảnh làm việc với địa phương mình, đồng thời ủy quyền cho cơ quan đầu mối có thẩm quyền giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh làm việc, học tập, nhân đạo trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng đối tượng và bố trí địa điểm cách ly y tế phù hợp, an toàn phòng chống dịch.

Các cơ quan chức năng và địa phương sau khi hướng dẫn cụ thể và tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị cho người nước ngoài nhập cảnh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, yêu cầu thực hiện thẩm định và chịu trách nhiệm trả lời không quá 05 ngày làm việc theo quy định hiện hành (luật xuất nhập cảnh năm 2014).

5. Về nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ:

Đồng ý về nguyên tắc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đi và đến từ các nước/vùng lãnh thcó hệ số an toàn cao, có biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 11 năm 2021 về Kế hoạch nối lại các chuyến bay thường lệ quốc tế với các nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam;

(để báo cáo)
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân
Thành,
Nguyễn Sỹ Hiệp, các Vụ: KGVX, CN, NC, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2). NT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

 

thuộc tính Công văn 7937/VPCP-QHQT

Công văn 7937/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng "Hộ chiếu vắc-xin" và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:7937/VPCP-QHQTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành:29/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT OFFICE
___________

No. 7937/VPCP-QHQT

On applying “Vaccine passports” and measures to facilitate foreign experts entering Vietnam for economic development

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

_____________

Hanoi, October 29, 2021

To:

- The Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Health, the Ministry of National Defence, the Ministry of Transport, the Ministry of Culture, Sports and Tourism;
- People's Committees of provinces and centrally-run cities.

 

In consideration of the Ministry of Foreign Affairs’ proposals (in the Document No. 2664/BC-BNG-LS-m dated October 10, 2021 on applying “Vaccine passports” measures to facilitate foreign experts entering Vietnam for economic development amidst COVID-19 pandemic) and the Ministry of Public Security's proposals (in the Document No. 1247/BC-BCA dated September 29, 2021 on creating favorable conditions in immigration according to the Government's policy on COVID-19 prevention and control), Permanent Deputy Prime Minister Pham Binh Minh give some opinions as follows:

1. Regarding the recognition of the COVID-19 vaccination certificate or the certificate of recovery from COVID-19 (hereinafter referred to as the “vaccine passport”):

- The Ministry of Foreign Affairs shall urgently discuss with partners to promote the recognition of “vaccine passport”.

- The Ministry of Health shall assume the prime responsibility for promulgating the unified form of “vaccine passport” of Vietnam in paper and electronic forms (with electronic authentication mechanism) before November 05, 2021; coordinate with the Ministry of Foreign Affairs in preparing plans to persuade other countries to recognize our currently used vaccines.

- The Ministry of Information and Communications, the Ministry of Public Security and the Ministry of Health shall develop applications and grant QR codes under the Prime Minister's directions provided in the Notice No. 242/TB-VPCP dated September 13, 2021.

2. Regarding people on entry:

To agree with the policy on creating favorable conditions in terms of procedures for foreigners entering Vietnam who obtained permits from the Prime Minister as specified in the conclusions of the Government Permanent's meetings on COVID-19 prevention and control and those who come to Vietnam in order to seek for market, attend meetings and conferences, visit relatives, overseas Vietnamese and their relatives (managing by visa groups of DN2, HN and VR, respectively) and possess a COVID-19 vaccination certificate or a certificate of recovery from COVID-19.

For overseas Vietnamese, procedures provided in the Government's Decree No. 82/2015/ND-CP dated September 24, 2015, on visa exemption shall continue to be applied.

3. Regarding health control and guidance applicable to people on entry:

The Ministry of Health shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Public Security, relevant agencies, and localities in, continuing to study to complete and promulgate the guidance on quarantine which is convenient and suitable to people on entry who have a “vaccine passport”.

4. Regarding competence and procedures for considering and approving the entry and organizing flights:

- The Ministry of Foreign Affairs shall consider and decide for foreigners on entry for foreign affairs or official purposes; assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant agencies in, promulgating guidance on organizing repatriation flights for Vietnamese citizens in the new situation.

- Ministries, sectors, and central agencies shall, based on an agreement with local health agencies on pandemic prevention plans, actively decide on inviting foreigners to enter Vietnam to work and take responsibility for managing them and other humanitarian or special cases (people entering for medical treatment, pregnant women, etc.).

- The provincial-level People's Committee shall actively decide on inviting foreigners to enter Vietnam to work with the locality and take responsibility for managing them; at the same time, authorize the focal point to settle and create favorable conditions for people on entry to work, study or humanitarian cases in the province, ensure to create favorable conditions for the right subjects, and arrange the appropriate medical isolation locations for them for safe pandemic prevention and control.

After providing detailed guidance and receiving complete dossiers of request for foreigners’ entry submitted by agencies, organizations, enterprises or individuals, functional agencies and localities shall request for appraisal and respond within 5 working days according to the current regulations (the 2014 Law on Exit and Entry).

5. Regarding the resumption of international commercial flights:

To agree with the principles of resumption of regular international commercial flights to and from countries/territories with high safety coefficient and appropriate anti-pandemic measures. The Ministry of Transport shall urgently submit the Plan on resumption of regular international flights to the Prime Minister before November 05, 2021.

The Government Office hereby notifies agencies for the implementation./.

 

 

FOR THE MINISTER, CHAIRMAN
THE VICE CHAIRMANNguyen Xuan Thanh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Official Dispatch 7937/VPCP-QHQT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Official Dispatch 7937/VPCP-QHQT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi