Công văn 7239/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 7239/VPCP-KGVX
V/v: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

 
 
Kính gửi: Bộ Y tế.
 
Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 5156/BYT-TCDS ngày 21 tháng 8 năm 2013 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số tại Hà Nội trong ngày 24 tháng 9 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
Đồng ý với đề nghị nêu trên của Bộ Y tế. Bộ Y tế báo cáo Phó Thủ tướng về tài liệu Hội nghị trước ngày 20 tháng 9 năm 2013.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- Tổng cục Dân số - KHHGĐ (thuộc Bộ Y tế);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, PL, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 7239/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 7239/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 29/08/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , Hôn nhân gia đình
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực