Công văn 688/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở 11 xã điểm (của Ban Bí thư)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------

Số: 688/TTg-KTN

V/v:Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở 11 xã điểm (của Ban Bí thư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

 

 

Kính gửi:

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 11 tỉnh có xã điểm xây dựng mô hình nông thôn mới theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng

 

 

Sau khi kết thúc giai đoạn làm điểm, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 18-KL/TW ngày 04 tháng 4 năm 2012 giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới tiếp tục chỉ đạo để 11 xã điểm sớm đạt 19 tiêu chí trở thành các hình mẫu để nhân dân cả nước học tập nhân rộng.

Đến nay đã có 9/11 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, tăng bình quân từ 2 - 6 tiêu chí/xã so với cuối năm 2011. Tuy nhiên, vẫn còn 2/11 xã có số tiêu chí đạt chuẩn thấp so với yêu cầu; một số tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo, văn hóa và môi trường tuy đã đạt chuẩn nhưng chưa thực sự bền vững; tiến độ hoàn thành mô hình nông thôn mới của một số xã bị chậm lại. Có tình hình trên là do một số Bộ, ngành và địa phương chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được Ban Bí thư giao; công tác chỉ đạo của một số Ban Chỉ đạo các cấp còn chưa sát sao; sự tham gia của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện có kết quả nhiệm vụ Ban Bí thư giao, với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2013 có 9/11 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới và năm 2014 toàn bộ 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới yêu cầu Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố có xã điểm của Ban Bí thư và các Bộ, ngành khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra

a) Căn cứ vào Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương, Ban Chỉ đạo các cấp từ tỉnh, huyện đến xã phải xây dựng kế hoạch chi tiết để hoàn thành mô hình nông thôn mới ở xã điểm gắn với kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của địa phương, trong đó xác định rõ nội dung hỗ trợ các xã điểm để hoàn thành mục tiêu Ban Chỉ đạo Trung ương đã đề ra.

b) Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện có xã điểm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hoạt động xây dựng nông thôn mới của các xã điểm, gắn với việc đánh giá tác động của 19 tiêu chí nông thôn mới đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống của người dân, qua đó rút kinh nghiệm để phổ biến nhân rộng ở địa phương.

c) Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương theo địa bàn được phân công phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ xã điểm, thực hiện các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới bền vững, báo cáo thường trực Ban Chỉ đạo.

2. Khẩn trương hoàn thành mô hình điểm xây dựng nông thôn mới đảm bảo bền vững, hiệu quả.

a) Đối với các xã đã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục có biện pháp giữ vững các tiêu chí đã đạt được, tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các cơ sở hạ tầng và trang thiết bị đã được đầu tư, củng cố, hoàn thiện các mô hình sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

b) Đối với 2 xã (Thanh Chăn tỉnh Điện Biên, Hải Đường tỉnh Nam Định) cần tiếp tục vận động sự tham gia tích cực của người dân, cộng đồng và doanh nghiệp trên địa bàn, kết hợp lồng ghép các nguồn lực, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, củng cố các tiêu chí đã đạt chuẩn, phát triển bền vững, nhất là các hoạt động về phát triển sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế xã nông thôn mới.

3. Về tiếp tục hỗ trợ nguồn lực từ ngân sách trung ương

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án bổ sung ngân sách Trung ương năm 2013 và 2014 để hỗ trợ các xã này hoàn thành mục tiêu xây dựng mô hình nông thôn mới theo kế hoạch đã đặt ra.

4. Về chế độ thông tin báo cáo

Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có xã điểm định kỳ hàng quý báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về đánh giá tiến độ thực hiện hoàn thành mô hình nông thôn mới./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg Chính phủ;
- VP Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các đ/c thành viên BCĐ TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND 11 xã điểm (của Ban Bí thư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

thuộc tính Công văn 688/TTg-KTN

Công văn 688/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở 11 xã điểm (của Ban Bí thư)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:688/TTg-KTNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành:17/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi