Công văn 6277/SYT-KHTC TP.HCM 2021 triển khai Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống Covid

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

Số: 6277/SYT-KHTC
Về việc triển khai Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tư lệnh Thành phố;
- Công an Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Các đơn vị trực thuộc.

 

Thực hiện Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù hỗ trợ, động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Sở Y tế triển khai chính sách đặc thù hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

1. Hướng dẫn cụ thể các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND như sau:

a) Lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp với mức hỗ trợ 10.000.000 đồng, gồm:

- Lấy mẫu xét nghiệm, thăm khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện điều trị COVID-19 và cơ sở cách ly tập trung;

- Kíp cấp cứu 115, lực lượng tham gia vận chuyển F0.

b) Lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp với mức hỗ trợ 4.500.000 đồng, gồm:

- Lực lượng tham gia quản lý, điều hành, điều phối trực tiếp hoạt động phòng chống dịch (Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm cấp cứu 115, Phòng y tế thành phố Thủ Đức và các quận, huyện); lấy mẫu xét nghiệm, tiêm ngừa vắc-xin, kiểm tra y tế thường xuyên tại địa bàn dân cư, các chốt, trạm kiểm soát, khu vực bị phong tỏa (tổ phòng, chống dịch tại địa phương)

- Lực lượng tuyến đầu không thuộc chuyên môn y tế thực hiện công việc gián tiếp tại các bệnh viện điều trị COVID-19 và cơ sở cách ly tập trung: lực lượng nhân viên của các cơ sở y tế, lực lượng công an, quân đội, thanh niên xung phong, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ... được điều động đến thực hiện công việc gián tiếp phục vụ hoạt động của các bệnh viện dã chiến và cơ sở cách ly tập trung như hành chính, hậu cần, quản lý máy móc thiết bị, thuốc, đảm bảo an ninh trật tự, khử khuẩn, vệ sinh phòng ốc, thu gom rác, vận chuyển thực phẩm...

c) TỔ COVID cộng đồng với mức hỗ trợ 2.000.000 đồng, với cơ cấu các thành viên của tổ theo hướng dẫn tại công văn số 485-CV/BDVTU ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ban Dân vận Thành ủy về hướng dẫn một số biện pháp hoạt động Tổ Covid cộng đồng thực tế tham gia công tác phòng, chống dịch.

d) Lực lượng tình nguyện viên được Thành phố huy động tham gia phòng, chống dịch, gồm:

- Lực lượng cán bộ giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn Thành phố, lực lượng y tế tư nhân, lực lượng nhân viên y tế đã nghỉ hưu; lực lượng tình nguyện viên tôn giáo chăm sóc F0, F1; tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0, F1 theo yêu cầu cách ly tập trung. Mức hỗ trợ 3.000.000 đồng.

- Lực lượng sinh viên y khoa. Mức hỗ trợ 1.500.000 đồng.

đ) Lực lượng tình nguyện viên được Bộ Y tế huy động tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

+ Lực lượng nhân viên y tế, cán bộ giảng viên. Mức hỗ trợ 3.000.000 đồng.

+ Lực lượng sinh viên y khoa. Mức hỗ trợ 1.500.000 đồng.

2. Nguyên tắc chi trả.

- Chỉ chi trả chế độ trên cho người đang thực hiện công tác phòng, chống dịch và một người chỉ được hưởng một lần. Lưu ý: để tránh chi trùng lặp, nhiều hơn 1 lần cho đối tượng không thuộc biên chế của đơn vị khi tham gia công tác phòng, chống dịch tại nhiều địa phương: yêu cầu đối tượng được hưởng cam kết chỉ nhận 1 lần).

- Có thời gian thực hiện công việc tối thiểu 22 ngày (được cộng dồn) từ ngày 26/5/2021 (thời điểm bắt đầu xuất hiện và tập trung xử lý các chùm ca bệnh trong cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh) đến thời điểm chi trả.

- Một người tham gia nhiều công việc thì được hưởng chính sách hỗ trợ với mức cao nhất khi thời gian làm việc của mức cao nhất từ 11 ngày trở lên.

- Chứng từ làm căn cứ chi trả: Quyết định thành lập hoặc văn bản giao thực hiện nhiệm vụ bệnh viện điều trị COVID-19, cơ sở cách ly tập trung; Quyết định hoặc văn bản tiếp nhận, phân công nhân sự tham gia chống dịch, Bảng chấm công,...

3. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện ngay các nội dung như sau:

- Lập danh sách đối tượng được hưởng tại mục 1 của văn bản này, bao gồm:

+ Công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị

+ Lực lượng tình nguyện viên và lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện điều trị COVID-19, cơ sở cách ly tập trung trực thuộc Thành phố do đơn vị phụ trách quản lý.

- Căn cứ nguồn kinh phí đã được giao, nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn tài trợ và các nguồn khác, các đơn vị y tế chịu trách nhiệm phối hợp Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch để tổ chức chi hỗ trợ ngay chế độ trên nhằm động viên các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời báo cáo nhu cầu chi thực tế gửi Sở Y tế chậm nhất ngày 15 tháng 9 năm 2021 để tổng hợp, gửi Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách này theo đúng quy định.

- Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm xác định đối tượng hưởng, mức hưởng và việc tổ chức chi trả chế độ trên.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:

- Chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý các đối tượng lập danh sách đối tượng được hưởng tại mục 1 của văn bản này và tổ chức chi hỗ trợ ngay chế độ trên, bao gồm:

+ Tổ COVID cộng đồng của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

+ Lực lượng tình nguyện viên được tiếp nhận, lực lượng khác thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định huy động của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tham gia tổ phòng, chống dịch tại địa phương (không bao gồm lực lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế) và phân công làm việc tại các bệnh viện điều trị COVID-19, cơ sở cách ly tập trung trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

- Báo cáo nhu cầu chi thực tế của địa phương gửi về Sở Y tế chậm nhất ngày 15 tháng 9 năm 2021 để tổng hợp, gửi Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách này tránh trùng lắp và theo đúng quy định.

5. Đề nghị Bộ Tư lệnh Thành phố và Công an Thành phố: Căn cứ đối tượng được hướng dẫn tại mục 1 để triển khai thực hiện chính sách này.

Trên đây là nội dung triển khai Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế. Sở Y tế sẽ phối hợp với các Sở, ban ngành khác tiếp tục kiến nghị bổ sung một số đối tượng khác được hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (nếu có).

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản phản hồi về Sở Y tế để cùng phối hợp, xem xét, giải quyết.

(Đính kèm Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố).

Văn bản này thay thế công văn số 5479/SYT-KHTC ngày 10/8/2021./.

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Thành phố;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng chức năng Sở Y tế;
- Lưu: VPS,KHTC.
ĐTHT (1b)

GIÁM ĐỐC
Tăng Chí Thượng

 

 

thuộc tính Công văn 6277/SYT-KHTC

Công văn 6277/SYT-KHTC của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6277/SYT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Tăng Chí Thượng
Ngày ban hành:03/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Chính sách , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY

THE DEPARTMENT OF HEALTH

_________

No. 6277/SYT-KHTC

Regarding the implementation of the Resolution No. 12/2021/NQ-HDND on special policies to support frontline workers participating in COVID-19 prevention and control.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

___________

Ho Chi Minh City, September 03, 2021

 

To:

- Ho Chi Minh City High Command;

- Ho Chi Minh City Public Security Department;

- People's Committees of Thu Duc City and districts;

- Affiliated units.

 

In order to implement the Resolution No. 12/2021/NQ-HDND dated August 24, 2021, of the People's Council of Ho Chi Minh City on special policies to support frontline workers participating in COVID-19 prevention and control, the Department of Health decides as follows:

1. To guide subjects specified in Clause 1, Article 1 of the Regulation No. 12/2021/NQ-HDND as follows:

a) The frontline medical workers performing direct works shall be entitled to a support of VND 10,000,000, including:

- Those who take samples for testing, provide medical examination, treatment, and care for patients at COVID-19 treatment hospitals and concentrated quarantine establishments;

- 115 emergency crews and people involved in transporting F0 cases.

b) The frontline workers performing indirect works shall be entitled to a support of VND 4,500,000, including:

- People directly involved in managing, operating, coordinating the pandemic prevention and control (the Department of Health, Ho Chi Minh City Center for Disease Control, 115 emergency centers, Health Divisions of Thu Duc City, and other districts); those who take samples for testing, vaccination, regular medical check-ups in residential areas, checkpoints, and blocked areas (local pandemic prevention and control teams)

- The frontline non-medical workers who perform indirect works at COVID-19 treatment hospitals and concentrated quarantine establishments: Staff of medical establishments, police and army forces, youth volunteers, residential security guards, militia and self-defense forces, etc. who are mobilized to perform indirect works in service of activities of field hospitals and concentrated quarantine establishments such as administration, logistics, management of machinery, equipment and medicines, security and order assurance, disinfection, room cleaning, waste collection, and food transportation, etc.

c) Community-based COVID-19 teams shall be entitled to a support of VND 2,000,000. The team composition shall comply with the Official Dispatch No. 485-CV/BDVTU dated July 14, 2021, of Ho Chi Minh City Party Committee's Commission for Mass Mobilization, on guiding some operational measures of the Community-based COVID-19 team in pandemic prevention and control.

d) Volunteers mobilized for the pandemic prevention and control by the municipal authorities, including:

- Lecturers from medical schools in the City, private medical staff, retired medical staff; religious volunteers taking care of F0 and F1 cases; drivers voluntarily transporting F0 and F1 cases for concentrated quarantine shall be entitled to a support of VND 3,000,000.

- Medical students shall be entitled to a support of VND 1,500,000.

dd) Volunteers mobilized to participate in the frontline anti-pandemic forces supporting Ho Chi Minh City by the Ministry of Health, including:

+ Medical staff and lecturers shall be entitled to a support of VND 3,000,000.

+ Medical students shall be entitled to a support of VND 1,500,000.

2. Payment principles

 • Only those who are engaged in pandemic prevention and control work shall be entitled to the above-mentioned support on the principle that each person can only enjoy it once. Note: In order to avoid duplicate spending for people who are not on the payroll of the unit when participating in pandemic prevention and control in many localities, the beneficiaries are requested to make a commitment to receive such support only once.
 • Beneficiaries must perform pandemic prevention and control works for at least 22 days (accumulated) from May 26, 2021 (the date on which Ho Chi Minh City recorded clusters of confirmed cases in the community and focused on providing treatment for such cases) until the time of payment.
 • One person performing many works shall be entitled to the highest support level if he/she has performed the work with the highest support level for 11 days or more.
 • Documents used as a basis for payment: A decision on the establishment or a document on assignment of tasks for COVID-19 treatment hospitals and concentrated quarantine establishments; A decision or document on receipt and assignment of personnel to participate in pandemic prevention and control, timesheets, etc.

3. Units affiliated to the Department of Health shall perform the following tasks:

 • Making the list of beneficiaries as specified in Section 1 of this Official Dispatch, including:

+ Civil servants, public employees, and workers of the units

+ Volunteers and other forces performing tasks at COVID-19 treatment hospitals and concentrated quarantine establishments of the City under the management.

 • Based on the allocated funding and non-business income, sponsorship, and other sources, medical units shall take responsibility for coordinating with State treasuries of places where they conduct transactions to implement the above-mentioned support policies in order to encourage frontline workers participating in COVID-19 prevention and control. At the same time, such units shall report the actual spending need to the Department of Health by September 15, 2021, for summarization and submission to the Department of Finance to advise Ho Chi Minh City People’s Committee to allocate funding for implementation as prescribed.
 • Directors of such units shall be responsible for identifying beneficiaries, support levels, and the organization of payment thereof.

4. People's Committees of Thu Duc City and districts are requested to:

 • Direct units assigned to manage such subjects to make lists of beneficiaries as prescribed in Section 1 of this Official Dispatch and immediately make payment for them, including:

+ Community-based COVID-19 teams of Thu Duc City and districts.

+ Accepted volunteers and other forces that perform tasks under decisions of the district- and commune-level People's Committees on mobilizing to participate in local pandemic prevention and control teams (excluding civil servants, public employees, and workers on the payroll of the units affiliated to the Department of Health) and assigning tasks at COVID-19 treatment hospitals and concentrated quarantine establishments under the People's Committees of Thu Duc City and districts.

 • Send reports on the actual spending need of localities to the Department of Health by September 15, 2021, for summarization and submission to the Department of Finance to advise Ho Chi Minh City People's Committee to allocate funding for the implementation of this policy as prescribed, avoiding duplicate payment.

5. Ho Chi Minh City High Command and Ho Chi Minh City Public Security Department are requested to: Implement this policy for subjects mentioned in Section 1.

 The Department of Health shall coordinate with other Departments, sectors, and agencies in continuing to propose to add more beneficiaries of the special policies to support frontline workers participating in COVID-19 prevention and control (if any).

Any difficulties arising in the implementation should be reported in writing to the Department of Health for coordination, consideration, and settlement.

(The Resolution No. 12/2021/NQ-HDND dated August 24, 2021, of the People's Council of Ho Chi Minh City, is enclosed herewith).

This Official Dispatch replaces the Official Dispatch No. 5479/SYT-KHTC dated August 10, 2021./.

 

 

THE DIRECTOR

 

 

 

Tang Chi Thuong

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Official Dispatch 6277/SYT-KHTC DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Official Dispatch 6277/SYT-KHTC PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi