Công văn 5355/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 5355/BNN-TCTL

Công văn 5355/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5355/BNN-TCTLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành:07/07/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

Số: 5355/BNN-TCTL
V/v xây dựng kế hoạch Chương trình MTQG NS&VSMTNT năm 2015

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24/6/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015; Chỉ thị số 2062/CT-BNN-KH ngày 26/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng ban Chủ nhiệm Chương trình MTQG Nước sạch &VSMTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Kế hoạch Chương trình MTQG Nước sạch &VSMTNT (sau đây gọi tắt là Chương trình) năm 2015 với nội dung chính như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014 và ước kết quả thực hiện cả năm 2014: cần nêu rõ các ưu và nhược điểm, khó khăn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện; đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ đã đạt được và phần nhiệm vụ còn lại phải thực hiện của Chương trình.

2. Xây dựng kế hoạch năm 2015:

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Chương trình, do vậy việc xây dựng kế hoạch 2015 phải đảm bảo huy động các nguồn lực và giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện đạt các mục tiêu của Chương trình tại Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, kế hoạch xây dựng phải căn cứ kết quả Bộ chỉ số giám sát đánh giá và đảm bảo ưu tiên: các vùng sâu, vùng xa, vùng bị nhiễm mặn, vùng thường xuyên hạn hán và lũ lụt, vùng có nguồn nước khó khăn và bị ô nhiễm; các xã nghèo, huyện nghèo, xã thuộc Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Các Danh mục dự án cần được sắp xếp thứ tự ưu tiên.

Việc xây dựng kế hoạch năm 2015 đối với từng nguồn vốn cụ thể như sau:

- Đối với vốn đầu tư phát triển:

+ Thực hiện theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại địa phương, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

+ Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình hoàn thành năm 2014 và các năm trước chưa bố trí đủ vốn, các dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ, các công trình cấp nước và vệ sinh trường học, trạm y tế; xã nông thôn mới.

+ Đối với các dự án khởi công mới: Từng cấp ngân sách được giao quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tự thẩm định nguồn vốn. Trong đó, phải xác định rõ nguồn và khả năng cân đối ngân sách của từng cấp; phải đảm bảo đáp ứng các thủ tục về đầu tư theo quy định và hoàn thành trong năm 2015.

- Đối với vốn sự nghiệp:

+ Ưu tiên bố trí kinh phí cho các hoạt động: kiểm tra và giám sát đánh giá, Thông tin - giáo dục - truyền thông (đặc biệt là thúc đẩy vệ sinh hộ gia đình), xây dựng nhà tiêu hộ gia đình, triển khai thực hiện Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

+ Bố trí hợp lý cho công tác vận hành bảo dưỡng công trình, kiểm soát chất lượng nước.

- Tăng cường sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 và Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 62/2004/QĐ-TTg.

3. Các địa phương xây dựng kế hoạch theo hướng dẫn và các biểu mẫu tại công văn số 2191/BNN-TCTL ngày 03/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và biểu mẫu tại văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24/6/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 (các mẫu nêu trên có thể tải về tại địa chỉ: www.mpi.gov.vn hoặc http://vukehoach.mard.gov.vn/). Riêng đối với 08 tỉnh, thành phố thực hiện Chương trình PforR thực hiện theo biểu mẫu đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Thế giới chấp thuận.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố gửi báo cáo kế hoạch năm 2015 (gồm 01 bản in và 01 file mềm theo địa chỉ [email protected]) về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy lợi - Văn phòng thường trực Chương trình) trước ngày 15/7/2014 để tổng hợp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ./.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ: Y tế, Giáo dục &ĐT;
- Sở Nông nghiệp &PTNT;
- Vụ Kế hoạch;
- Lưu: VT, TCTL. (135)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi