Công văn 5056/VPCP-KSTT đôn đốc thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP của Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 5056/VPCP-KSTT

Công văn 5056/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5056/VPCP-KSTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Văn Sơn
Ngày ban hành:26/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 5056/VPCP-KSTT
V/v: Đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, trên cơ sở nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2021, Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quan tâm chỉ đạo các các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Từ nay đến 30 tháng 9 năm 2021:

- Đẩy mạnh tổ chức tham vấn trực tuyến, lấy ý kiến các bên liên quan về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ phương án bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ;

- Nghiên cứu, tiếp thu và đưa vào rà soát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, xử lý dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của các hiệp hội, doanh nghiệp, địa phương về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Phụ lục 6 kèm theo Báo cáo số 4370/BC-VPCP ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ;

- Chỉnh sửa, hoàn thiện kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành thuộc phạm vi quản lý trên phần mềm thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ tại địa chỉ http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn; tổ chức trao đổi, thống nhất kết quả thực hiện (trích xuất trên phần mềm) với Văn phòng Chính phủ, bảo đảm dữ liệu được cập nhập đầy đủ, chính xác, kịp thời.

2. Từ nay đến cuối năm 2021:

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành và duy trì những quy định thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp;

- Dự thảo và ban hành theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua;

- Hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2021 và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ (Chi tiết tại Văn bản số 4013/VPCP-KSTT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ);

- Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan theo đúng yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; bảo đảm 100% Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống thông tin thống kê và Hệ thống thông tin phân tích dự báo của các bộ, cơ quan kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 50% các chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 50% các chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan không phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn này); các Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết nối, tích hợp với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 100% chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (tại Phụ lục II Công văn số 4061/VPCP-KSTT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ), 100% các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 (tại Phụ lục III Công văn số 4061/VPCP-KSTT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ) cung cấp, tích hợp trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Tăng cường gửi, nhận và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, bảo đảm 100% các vụ, cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan (trừ hồ sơ mật) trên môi trường điện tử;

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong quá trình xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực; triển khai rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo yêu cầu tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ, TTTH, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KSTT (03).TT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

 

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH ĐIỆN TỬ HÓA, TÍCH HỢP/CUNG CẤP TRỰC TUYẾN BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA BỘ, CƠ QUAN TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CHÍNH PHỦ (SỐ LIỆU TẠM TÍNH ĐẾN NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2021)
(Kèm theo Công văn số: 5056/VPCP-KSTT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ)

 

TT

Bộ, cơ quan ngang bộ

Chế độ báo cáo (CĐBC) định kỳ thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan

Số lượng CĐBC của bộ, cơ quan đã điện tử hóa, tích hợp hoặc cung cấp trực tuyến trên HTTTBCCP

Số lượng CĐBC phải triển khai, kết nối, tích hợp trong năm 2021 (ít nhất 50%)

Tổng số CĐBC

CĐBC phải báo cáo QH, UBTVQH, CP, TTgCP

CĐBC phục vụ chỉ đạo, điều hành của bộ, cơ quan

Số CĐBC đã được điện tử hóa trên HTTTBCCP/ số CĐBC phải báo cáo QH, UBTVQH, CP, TTgCP

Số CĐBC đã tích hợp hoặc cung cấp trực tuyến/số CĐBC đã điện tử hóa

Tổng số CĐBC phải cung cấp trên các HTTTBC

CĐBC phải báo cáo QH, UBTVQH, CP, TTg cung cấp trên HTTTBCCP

CĐBC phục vụ chỉ đạo, điều hành của bộ, cơ quan cung cấp trên HTTTBC của bộ, cơ quan

(1)

(2)

(3) = (4) + (5)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (9) + (10)

(9)

(10)

1

Bộ Công an

04

04

00

00/04

00

02

02

00

2

Bộ Công Thương

178

03

175

01/03

00

90

02

88

3

Bộ Giao thông vận tải

63

01

62

00/01

00

32

01

31

4

Bộ Giáo dục và Đào tạo

95

04

91

00/04

00

48

02

46

5

Bộ Khoa học và Công nghệ

36

10

26

00/10

00

18

05

13

6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

166

16

150

02/16

00

83

08

75

7

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

31

03

28

00/03

00

16

02

14

8

Bộ Ngoại giao

02

02

00

02/02

00

01

01

00

9

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

22

07

15

00/07

00

12

04

08

10

Bộ Nội vụ

36

15

21

13/15

00

19

08

11

11

Bộ Quốc phòng

02

001

02

00

00

01

00

01

12

Bộ Tài chính

318

13

305

08/13

06/08

154

01

153

13

Bộ Tài nguyên và Môi trường

12

10

02

03/10

012/03

06

05

01

14

Bộ Thông tin và Truyền thông

37

02

35

01/02

00

19

01

18

15

Bộ Tư pháp

25

18

07

00/18

00

13

09

04

16

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18

03

15

00/03

00

10

02

08

17

Bộ Xây dựng

43

03

40

03/03

00

22

02

20

18

Bộ Y tế

70

22

48

00/22

00

35

11

24

19

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

49

02

47

02/02

00

25

01

24

20

Thanh tra Chính phủ

03

03

00

00/03

00

02

02

00

21

Ủy ban Dân tộc

02

02

00

00/02

00

01

01

00

22

Văn phòng Chính phủ

08

08

00

08/08

08/08

00

00

00

 

TỔNG SỐ

1.220

151

1.069

43

15

609

70

539

 

 

 

1 Bộ Quốc phòng đã có văn bản số 2255/BQP-TM ngày 05/7/2021 gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị không triển khai Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ do báo cáo thực hiện theo chế độ mật.

2 Bộ Tài nguyên và Môi trường mới cung cấp được kỳ dữ liệu năm 2018 của Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi