Công văn 4354/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI
----------------
Số: 4354/LĐTBXH-BTXH
V/v: tăng cường triển khai thực hiện Luật người cao tuổi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010
 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Luật Người cao tuổi đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Cho đến nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật trình Chính phủ, đồng thời cũng đã soạn thảo thông tư hướng dẫn Nghị định và sẽ ban hành ngay sau khi Chính phủ ký ban hành Nghị định. Các Bộ, ngành liên quan và các địa phương đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến quy định Luật Người cao tuổi; bố trí kinh phí, rà soát bổ sung người cao tuổi thuộc diện hưởng chính sách bảo trợ xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế… Tuy nhiên, công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số địa phương còn chậm. Để bảo đảm chế độ, chính sách đối với người cao tuổi, nhất là trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp xã hội (thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2011)…., Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, các ngành, các cấp ở địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Luật người cao tuổi, trong đó tập trung vào các nội dung sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức, biện pháp phù hợp thông qua các cơ quan báo, đài địa phương và tổ chức hội người cao tuổi ở cơ sở nhằm từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; hướng dẫn, giải thích đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người cao tuổi; tổ chức nhân rộng các kinh nghiệm tốt, các mô hình làm tốt công tác người cao tuổi…
2. Rà soát, lập danh sách người cao tuổi thuộc diện hưởng chính sách bảo trợ xã hội quy định tại Điều 17 Luật Người cao tuổi. Trong đó, đặc biệt là danh sách người từ đủ 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thuộc diện được hưởng chính sách trợ cấp xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Đồng thời, chỉ đạo cấp xã, huyện hướng dẫn người cao tuổi làm hồ sơ, thủ tục xét duyệt trợ cấp nhằm bảo đảm đến thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2011 người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội. Về mức trợ cấp và trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định ở Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.
3. Rà soát, lập danh sách người cao tuổi thuộc diện chúc thọ, mừng thọ và tặng quà năm 2011; bảo đảm ngân sách, kinh phí và các điều kiện để tổ chức mừng thọ, chúc thọ và tặng quà các cụ nhân dịp tết Nguyên Đán tới.
4. Bảo đảm nguồn lực và điều kiện để thực hiện đầy đủ quy định về cấp thẻ bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội, thụ hưởng các dịch vụ văn hóa, thể thao, thực hiện công tác xóa nhà tạm đối với hộ gia đình có người cao tuổi.
5. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, theo dõi biến động đối tượng để làm cơ sở thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người cao tuổi. Đánh giá, tổng kết Chương trình hành động quốc gia người cao tuổi giai đoạn 2005 – 2010 và xây dựng Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2011 – 2020; tập trung vào việc thực hiện các chính sách, chế độ trợ cấp xã hội, trợ giúp y tế, tạo việc làm, hoạt động văn hóa, thể thao đối với người cao tuổi theo quy định pháp luật hiện hành.
6. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương có biện pháp hỗ trợ, phát huy các hoạt động của Hội người cao tuổi ở địa phương; có phương án phù hợp để huy động nguồn đóng góp hỗ trợ cho việc thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các thành viên UBQG về NCT;
- Các cơ quan có thành viên UBQG về NCT;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, BTXH.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân
 
 

thuộc tính Công văn 4354/LĐTBXH-BTXH

Công văn 4354/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4354/LĐTBXH-BTXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:09/12/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi