Công văn 3336/STTTT-BCXBTT Hà Nội 2021 tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3336/STTTT-BCXBTT

Công văn 3336/STTTT-BCXBTT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3336/STTTT-BCXBTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Mai Hương
Ngày ban hành:18/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thông tin-Truyền thông, COVID-19
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PH HÀ NỘI

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________ 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã;

- Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện, thị xã;

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 16/11/2021 của UBND Thành phố về việc tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở triển khai một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của buổi Lễ nhằm tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch bệnh COVID-19; thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân, lan tỏa tình nhân ái cộng đồng; khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Thông tin kịp thời về thời gian truyền hình trực tiếp Lễ tưởng niệm từ 20h00 ngày 19/11/2021 trên VTV1, tiếp sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để người dân biết theo dõi và cùng tham gia.
2. Đài truyền thanh cơ sở không phát các chương trình văn nghệ, cổ động trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm. Tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tắt đèn, thắp nến để tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19 vào lúc 20h30 ngày 19/11/2021. Tuyên truyền trước, trong và sau Lễ tưởng niệm với nội dung, hình thức phù hợp.
(Văn bản liên quan gửi kèm theo)
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị thực hiện tuyên truyền có hiệu quả, báo cáo kết quả để Sở tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố; (để báo cáo),
- Sở Văn hóa và Thể thao; (để phối hợp)
- PGĐ phụ trách Nguyễn Thị Mai Hương;
- Lưu: VT, BCXBTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
 

 

Nguyễn Thị Mai Hương

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________

Số: 257/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19

______________

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 2276-CV/VPTW ngày 08/11/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19;

Trên cơ sở thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Thành ủy Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 (Lễ Tưởng niệm) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân, biểu dương cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch bệnh COVID-19, thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân, lan toả tình nhân ái cộng đồng, tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

2. Khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Việc tổ chức Lễ Tưởng niệm phải đảm bảo trang nghiêm, trang trọng tiết kiệm; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: Từ 20 giờ 00 ngày 19/11/2021 (thứ Sáu)

(dự kiến thời lượng Chương trình khoảng 30 - 45 phút).

2. Hình thức tổ chức: Truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình các tỉnh, thành phố tiếp sóng.

3. Chủ thể tổ chức Lễ Tưởng niệm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Điểm cầu thành phố Hà Nội: Sân khấu đa năng, Công viên Thống Nhất, phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

5. Thành phần đại biểu tham dự Lễ Tưởng niệm: Dự kiến khoảng 300 đại biểu, gồm:

- Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

- Đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội.

- Đại diện một số tổ chức tôn giáo.

- Đại diện các đơn vị, lực lượng tuyến đầu tham gỉa phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đại diện thân nhân, gia đình đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

- Các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội.

6. Nội dung chương trình (truyền hình trực tiếp)

20 giờ 00: Một số hình ảnh, phóng sự về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

20 giờ 15: Phát biểu của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

20 giờ 30: Nghi thức tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

- Kết thúc chương trình.

7. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Lễ Tưởng niệm

* Các đại biểu đến dự Lễ Tưởng niệm phải đảm bảo các quy định sau:

- Thực hiện nghiêm túc quy định về 5K.

- Đảm bảo đã tiêm đủ liều Vacxin, liều sau cùng tối thiểu phải đủ 14 ngày, tính đến hết ngày tham gia Lễ Tưởng niệm.

- Có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 tiếng, tính đến hết thời điểm tổ chức Lễ Tưởng niệm.

* Trách nhiệm của các đơn vị tham gia:

- Các đơn vị cử, mời đại biểu tham gia Lễ Tưởng niệm phải tuân thủ và chịu trách nhiệm việc thực hiện nghiêm túc các điều kiện nêu trên.

- Sở Y tế Hà Nội bố trí xét nghiệm miễn phí cho các đại biểu từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 ngày 18/11/2021 (thứ Năm), tại Phòng khám Đa khoa, số 21 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Là đầu mối phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chọn, mời 30 đại biểu đại diện nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đại biểu dân tộc đến dự Lễ Tưởng niệm.

- Đầu mối gửi giấy mời, xác nhận thông tin, tổng hợp danh sách lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội dự Lễ Tưởng niệm. Phối hợp Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố xây dựng sơ đồ, đón tiếp và bố trí chỗ ngồi của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội, đại biểu đại diện nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc dự Lễ Tưởng niệm.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Tưởng niệm; tham gia và góp ý tại buổi Tổng duyệt toàn bộ chương trình Lễ Tưởng niệm tại Công viên Thống Nhất vào 16 giờ 00 ngày 18/11/2021.

- Cử cán bộ đón tiếp, bố trí vị trí chỗ ngồi cho các đại biểu tham dự Lễ Tưởng niệm.

- Phối hợp Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) vận động các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ...) trên địa bàn Thành phố, căn cứ tình hình thực tế tổ chức hình thức tưởng niệm phù hợp; cùng đánh (thỉnh) chuông tưởng niệm vào 20 giờ 30 ngày 19/11/2021.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của Thành phố tuyên truyền về Lễ Tưởng niệm.

- Thẩm định nội dung, ma-két trang trí tại địa điểm tổ chức Lễ Tưởng niệm do Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Tưởng niệm; tham gia và góp ý tại buổi Tổng duyệt toàn bộ chương trình Lễ Tưởng niệm tại Công viên Thống Nhất vào 16g00 ngày 18/11/2021.

3. Sở Văn hóa và Thể thao

- Là cơ quan Thường trực, chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND Thành phố tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ Tưởng niệm.

- Là đầu mối trao đổi, tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam về chương trình và truyền hình trực tiếp Lễ Tưởng niệm.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức Lễ Tưởng niệm: Sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình LỄD, bàn, ghế, thảm, nến, hương, bật lửa... phục vụ công tác tổ chức Lễ Tưởng niệm.

- Thiết kế ma-két, tổ chức trang trí tại địa điểm và xung quanh khu vực tổ chức Lễ Tưởng niệm.

- Thiết kế, in giấy mời và các loại thẻ: Ban Tổ chức, Phục vụ, Nhà báo, phù hiệu xe ôtô ... phục vụ Lễ Tưởng niệm (phối hợp Công an thành phố Hà Nội đóng dấu hoặc dán tem an ninh các loại thẻ theo quy định), gửi Văn phòng UBND Thành phố phát hành tới các đầu mối.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng sơ đồ bố trí vị trí chỗ ngồi của đại biểu, chuẩn bị biển tên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội tại địa điểm tổ chức Lễ Tưởng niệm.

- Phối hợp UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện thả đèn hoa đăng tại khu vực hồ Bảy Mẫu trong khuôn viên Công viên Thống Nhất.

- Liên hệ mời người dẫn chương trình, xây dựng kịch bản chi tiết chương trình Lễ Tưởng niệm (nếu có).

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị liên quan đón tiếp, bố trí vị trí chỗ ngồi cho đại biểu dự Lễ Tưởng niệm tại Công viên Thống Nhất.

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác kiểm tra chuẩn bị Lễ Tưởng niệm và Tổng duyệt toàn bộ chương trình Lễ Tưởng niệm vào 16 giờ 00 ngày 18/11/2021.

4. Đề nghị Văn phòng Thành ủy

- Phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố đề xuất danh sách đại biểu thành phố Hà Nội dự Lễ Tưởng niệm.

- Đầu mối gửi giấy mời, xác nhận thông tin, tổng hợp danh sách và đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu Văn phòng và một số Ban Đảng Trung ương, lãnh đạo Thành ủy đến dự Lễ Tưởng niệm.

5. Văn phòng UBND Thành phố

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Tưởng niệm.

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Thành ủy đề xuất danh sách, gửi giấy mời đại biểu Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND Thành phố tham dự Lễ Tưởng niệm; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố xác nhận thông tin và đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND Thành phố tham dự Lễ Tưởng niệm.

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố: Xây dựng sơ đồ bố trí vị trí chỗ ngồi của đại biểu, chuẩn bị biển tên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội tại địa điểm tổ chức Lễ Tưởng niệm.

- Tham mưu UBND Thành phố phát hành giấy mời các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia Tổng duyệt toàn bộ chương trình Lễ Tưởng niệm vào ngày 18/11/2021.

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, các Sở, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Tưởng niệm.

6. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố

Lập danh sách, là đầu mối gửi giấy mời, xác nhận thông tin, tổng hợp danh sách và đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu tham dự Lễ Tưởng niệm của Quốc hội, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố.

7. Sở Y tế

- Hướng dẫn cơ quan liên quan các quy định về phòng, chống dịch để đảm bảo buổi Lễ Tưởng niệm diễn ra an toàn.

- Xây dựng, triển khai thực hiện các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm tổ chức Lễ Tưởng niệm. Bố trí xe cứu thương, bác sỹ và phương tiện, thuốc, vật tư y tế, máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa tay... tại địa điểm Công viên Thống Nhất phục vụ công tác tổ chức Lễ Tưởng niệm.

- Lập danh sách, gửi giấy mời, xác nhận thông tin tham dự của: (1) 15 cán bộ đại diện ngành Y tế Hà Hội tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; (2) 05 đại biểu đại diện gia đình, thân nhân cán bộ ngành Y tế Hà Nội tử vong trong quá trình làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

8. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

- Phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội nắm bắt tình hình địa bàn, triển khai công tác an ninh, an toàn của buổi Lễ; tổ chức rà phá bom, mìn, vật liệu nổ xung quanh khu vực diễn ra buổi Lễ và bàn giao an ninh toàn bộ khu vực tổ chức Lễ Tưởng niệm cho Công an Thành phố quản lý, bảo vệ trước ngày 19/11/2021.

- Lập danh sách, gửi giấy mời, xác nhận thông tin tham dự của 25 quân nhân đại diện lực lượng quân đội Thủ đô tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

9. Công an thành phố Hà Nội

- Xây dựng phương án xử lý tình huống và bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tại khu vực tổ chức Lễ Tưởng niệm.

- Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường xung quanh Công viên Thống Nhất; phối hợp hướng dẫn, sắp xếp vị trí đỗ xe cho đại biểu dự Lễ Tưởng niệm tại Công viên Thống Nhất.

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác in ấn, đóng dấu hoặc dán tem an ninh các loại thẻ: Ban Tổ chức, Báo chí, phù hiệu xe ô tô... phục vụ Lễ Tưởng niệm.

- Lập danh sách, gửi giấy mời, xác nhận thông tin tham dự của 25 cán bộ đại diện lực lượng Công an Hà Nội tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Tưởng niệm; tham gia và góp ý tại buổi Tổng duyệt toàn bộ chương trình Lễ Tưởng niệm tại Công viên Thống Nhất vào 16 giờ 00 ngày 18/11/2021.

10. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan xây dựng phương án, tổ chức phân luồng giao thông trên các tuyến đường xung quanh Công viên Thống Nhất; hướng dẫn và sắp xếp vị trí đỗ xe cho đại biểu tham dự Lễ Tưởng niệm tại Công viên Thống Nhất.

11. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Lễ tưởng niệm với nội dung, hình thức phù hợp, đảm bảo mục đích, yêu cầu.

- Hướng dẫn cụ thể các cơ quan báo chí của Thành phố thiết kế giao diện trang nhất và trang chủ các báo in, báo điện tử trong ngày 19/11/2021 phù hợp với tinh thần của Lễ Tưởng niệm.

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp danh sách và cấp phát thẻ cho phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại Lễ Tưởng niệm.

12. Sở Xây dựng

- Chỉ đạo các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên: Môi trường Đô thị, Công viên Thống Nhất, Thoát nước Hà Nội, Nước sạch Hà Nội và các đơn vị liên quan đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp toàn Thành phố, đặc biệt tại địa điểm diễn ra Lễ Tưởng niệm; khảo sát lắp đặt nhà vệ sinh phục vụ cho buổi Lễ tưởng niệm.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị địa điểm thả hoa đăng trên hồ Bảy Mẫu trong Công viên Thống Nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đại biểu tham gia.

- Chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Công viên Thống nhất bố trí địa điểm, đảm bảo vệ sinh và chủ động phối hợp mọi hoạt động với Sở Văn hóa và Thể thao tại Công viên Thống nhất.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Tưởng niệm; tham gia và góp ý tại buổi Tổng duyệt toàn bộ chương trình Lễ Tưởng niệm tại Công viên Thống Nhất vào 16 giờ 00 ngày 18/11/2021.

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổng hợp danh sách; nhận, gửi giấy mời, xác nhận thông tin tham dự của 20 đại diện gia đình có người thân tử vong trong đại dịch COVID-19 đến dự Lễ Tưởng niệm; chuẩn bị 1.000 chiếc khẩu trang màu đen, chuyển Sở Văn hóa và Thể thao để phục vụ Lễ Tưởng niệm.

- Phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị và phục vụ, đón tiếp các đại biểu tham dự Lễ Tưởng niệm.

14. Sở Tài chính

Hướng dẫn các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội xây dựng dự toán kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được UBND Thành phố giao trong công tác tổ chức Lễ Tưởng niệm đảm bảo đúng quy định.

15. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội

Phối hợp UBND quận Hai Bà Trưng, Ban Quản lý Công viên Thống Nhất chuẩn bị, đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng điện lưới, điện dự phòng phục vụ buổi Tổng duyệt và Lễ Tưởng niệm.

16. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

- Cung cấp tư liệu, hình ảnh các hoạt động về phòng, chống dịch của Hà Nội cho Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam để hoàn thiện phóng sự chung phát trong chương trình.

- Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp Lễ Tưởng niệm.

- Xây dựng và phát sóng các phóng sự tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện để tạo sự lan toả trong Nhân dân Thủ đô.

17. Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

Vận động các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ...) trên địa bàn Thành phố, căn cứ tình hình thực tế tổ chức hình thức tưởng niệm phù hợp; cùng đánh (thỉnh) chuông tưởng niệm vào 20 giờ 30 ngày 19/11/2021.

18. Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố: Mỗi đơn vị huy động 05 đại biểu tham dự Lễ Tưởng niệm; tương ứng là đầu mối gửi giấy mời, xác nhận thông tin, tổng hợp danh sách và đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu tham dự Lễ Tưởng niệm của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

19. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố

- Huy động 30 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tham dự và hỗ trợ thực hiện nghi thức tưởng niệm tại Công viên Thống Nhất.

- Cử thanh niên tham gia Lễ thả Hoa đăng tại Hồ Bảy Mẫu, trong công viên Thống Nhất.

- Là đầu mối gửi giấy mời, xác nhận thông tin, tổng hợp danh sách và đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu tham dự Lễ Tưởng niệm của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

20. UBND quận Hai Bà Trưng

- Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức Lễ Tưởng niệm.

- Phối hợp với Ban Quản lý Công viên Thống Nhất phối hợp, tạo điều kiện cho Sở Văn hoá và Thể thao và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị và phục vụ tổ chức Lễ Tưởng niệm.

- Phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Thành phố đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... phục vụ công tác tổ chức Lễ Tưởng niệm.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Tưởng niệm; tham gia buổi Tổng duyệt toàn bộ chương trình Lễ Tưởng niệm tại Công viên Thống Nhất vào 16 giờ 00 ngày 18/11/2021.

21. UBND các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông, mỗi quận lựa chọn, mời đại diện từ 02 đến 03 gia đình có người thân tử vong do dịch bệnh COVID-19 tham dự Lễ Tưởng niệm.

22. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã

- Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tắt đèn và thắp nến để tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19 vào lúc 20 giờ 30 ngày 19/11/2021.

- Không tổ chức, tạm dừng các hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời gian diễn ra Lễ Tưởng niệm.

23. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Thành phố

- Đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và sau Lễ tưởng niệm; thông tin về thời gian, chương trình Lễ tưởng niệm để Nhân dân biết, tham gia.

- Tạm dừng phát sóng, đưa tin, tuyên truyền các chương trình văn nghệ, giải trí trong thời gian diễn ra Lễ Tưởng niệm.

- Trong ngày 19/11/2021, trang nhất và giao diện trang chủ các báo in, báo điện tử của Thành phố thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Sở Thông tin và Truyền thông.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí do các Sở, ngành, UBND các quận, các đơn vị thực hiện từ nguồn ngân sách Thành phố cấp năm 2021.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và các quận, huyện, thị xã được phân công trong Kế hoạch tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời thông tin cho Sở Văn hoá và Thể thao để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy,
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy,
- Văn phòng ĐĐBQH & HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Tổng Công ty Điện lực Hà Nội;
- Các cơ quan báo chí, truyền hình TW và Hà Nội;
- VPUB: CVP, các PCVP, các đơn vị trực thuộc VP;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Chu Ngọc Anh

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi