Công văn 2951/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 2951/LĐTBXH-TCCB
V/v: Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2017
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017
 
 
Kính gửi: Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị thuộc Bộ
 
Ngày 26/6/2017, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có Thông báo số 25/TB- ĐCT tổ chức Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 với mục đích: Khơi dậy tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững.
Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 sẽ được tổ chức vào dịp 20/10/2017. Các sản phẩm sáng tạo, ý tưởng sáng tạo gửi về Ban tổ chức trước ngày 15/8/2017 theo địa chỉ: Ban Hỗ trợ phụ nữ và phát triển kinh tế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, số 39 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đồng thời gửi văn bản về Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) theo dõi, tổng hợp. Đối tượng tham gia, tiêu chí điều kiện lựa chọn, yêu cầu về hồ sơ tham dự gửi kèm theo.
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ thông báo để Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị triển khai hoạt động, lựa chọn các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo tham gia Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trọng Đàm (để b/c);
- Lưu: VP, BVSTBPN Bộ.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí
PHÓ TRƯỞNG BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ BỘ
 
 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
VIỆT NAM
ĐOÀN CHỦ TỊCH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 25/TB-ĐCT
Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017
 
THÔNG BÁO
NGÀY PHỤ NỮ SÁNG TẠO NĂM 2017
 
Kính gửi: Ban Vì sự tiến bộ - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
 
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-ĐCT ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Đoàn Chủ tịch về việc tổ chức Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017, TW Hội LHPN Việt tổ chức Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” nhằm mục đích:
- Khơi dậy tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu và Luật phòng, chống thiên tai (năm 2013), phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững.
- Phát hiện, hỗ trợ hiện thực hóa và nhân rộng các sáng kiến nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai (RRTT) và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).
- Thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ RRTT và thích ứng với BĐKH.
Các hoạt động chính trong chuỗi sự kiện Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 sẽ bao gồm:
Nhóm hoạt động 1: Tổ chức các hoạt động truyền thông; các hội nghị, hội thảo và chuẩn bị nội dung cho Ngày Phụ nữ sáng tạo.
- Thành lập Ban Giám khảo, gồm đại diện lãnh đạo Hội, các ngành chức năng, các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến tìm kiếm sản phẩm sáng tạo.
- Tổ chức Diễn dàn, hội thảo chuyên đề về giảm nhẹ RRTT và thích ứng với BĐKH.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông trước, trong và sau chuỗi sự kiện Ngày Phụ nữ sáng tạo trên Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam, các báo, trang web, tờ thông tin, họp báo... về các nội dung liên quan đến chủ đề và các sự kiện của Ngày Phụ nữ Sáng tạo 2017.
Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 sẽ được tổ chức vào dịp 20/10/2017, dự kiến tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - 20 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Tp.Hà Nội và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - 36 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.
Để Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 được tổ chức thành công, Ban Tổ chức Ngày Phụ nữ Sáng tạo TW Hội LHPN Việt Nam trân trọng thông báo và kính đề nghị các Bộ/ban/ngành/đoàn thể/đơn vị/tổ chức quan tâm phối hợp với Hội LHPN Việt Nam triển khai hoạt động; giới thiệu, lựa chọn các sản phẩm /ý tưởng sáng tạo để tham gia Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017.
Các sản phẩm sáng tạo, ý tưởng sáng tạo gửi về Ban Tổ chức trước ngày 15/8/2017 theo địa chỉ:
Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam
39 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Thông tin cụ thể xem văn bản kèm theo.
Để có thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: Đ/c Bùi Lan Anh. ĐT: 04.3972049/0936.060.000, Email: pnst2017@gmail.com: đ/c Nguyễn Tam Điệp. ĐT: 04.39726604/0936.329.089.
 

Nơi nhận:
- Ban Vì sự tiến bộ các Bộ/ngành/đoàn thể/Tập đoàn
- Các đơn vị/tổ chức; các CT/ dự án về GTRRTT & TƯBĐKH
- Trưởng Ban Tổ chức Ngày PNST 2017
- Lưu VT, Ban KT
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Tuyết
 
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
HƯỚNG DẪN
TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SẢN PHẨM, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO THAM GIA NGÀY PHỤ NỮ SÁNG TẠO NĂM 2017
 
1. Đối tượng tham gia:
- Sản phẩm sáng tạo: Cá nhân là hội viên, phụ nữ Việt Nam hoặc tập thể có đông lao động nữ (từ 40% trở lên) hoặc tập thể do phụ nữ lãnh đạo/quản lý.
- Ý tưởng sáng tạo: Là công dân Việt Nam hoặc cơ quan, tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Khuyến khích: phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo, phụ nữ khuyết tật và phụ nữ sống ở những vùng/miền chịu nhiều rủi ro thiên tai ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
2. Tiêu chí, điều kiện lựa chọn sản phẩm, ý tưởng sáng tạo
a. Lĩnh vực của sản phẩm và ý tưởng sáng tạo: Tất cả các giải pháp, sản phẩm, ý tưởng sáng tạo thuộc các lĩnh vực sau:
- Nông - Lâm - Ngư nghiệp: Các sản phẩm, ý tưởng mang lại hiệu quả cao, bền vững cho người dân trong cộng đồng nói chung và phụ nữ nói riêng, góp phần làm giàu, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tác hại đến môi trường.
- Xã hội: Các sản phẩm, ý tưởng góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, tăng cường năng lực và sự tham gia của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Giáo dục và đào tạo: Các sản phẩm phục vụ dạy, học, truyền thông nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho người học, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái giúp họ biết cách ứng phó để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Khoa học và công nghệ: Các sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ góp phần thay đổi hành vi, lối sống theo hướng thân thiện với môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng tiết kiệm - hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, năng lượng nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Dịch vụ: Các sản phẩm, dịch vụ nhằm hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ chủ động khắc phục, bù đắp thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra và góp phần bảo vệ môi trường.
- Chính sách: Các giải pháp, ý tưởng sáng tạo trong triển khai các chính sách góp phần tác động đến giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.
- Đời sống gia đình: Các sản phẩm, ý tưởng mang lại hiệu quả cao, cải thiện chất lượng sống cho người dân trong cộng đồng nói chung và phụ nữ nói riêng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Khác (nếu có)
b. Yêu cầu về sản phẩm sáng tạo và ý tưởng sáng tạo
- Sản phẩm sáng tạo:
+ Có tính sáng tạo: Là sản phẩm mới hoặc sản phẩm được cải tiến.
+ Có khả năng ứng dụng rộng rãi: Sản phẩm sáng tạo đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng ứng dụng hoặc đã được ứng dụng có hiệu quả.
+ Có hiệu quả kinh tế - xã hội: Sản phẩm mang lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với các sản phẩm trước đó.
+ Những sản phẩm sáng tạo được cấp có thẩm quyền xác nhận hoặc được khen thưởng/ghi nhận trong thời gian từ 16/8/2015 - 14/8/2017 và chưa tham gia các cuộc triển lãm, trưng bày tại cấp Trung ương.
- Ý tưởng sáng tạo đảm bảo có tính khả thi, có khả năng ứng dụng và nhân rộng.
- Khuyến khích những sản phẩm, ý tưởng có lồng ghép giới góp phần giảm khoảng cách giới.
3. Yêu cầu về hồ sơ
- Đơn đăng ký tham gia sản phẩm sáng tạo theo mẫu 01/2017-PNST, bản mô tả ý tưởng sáng tạo theo mẫu 02/2017-PNST.
- Nếu sản phẩm sáng tạo không thể gửi qua đường bưu điện thì gửi ảnh hoặc tư liệu về sản phẩm.

thuộc tính Công văn 2951/LĐTBXH-TCCB

Công văn 2951/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2951/LĐTBXH-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành:17/07/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi