Công văn 245/VPCP-KGVX 2022 về nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của CBCCVC và người lao động

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 245/VPCP-KGVX
V/v:
Ngh Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 ca cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

 

 

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 4486/LĐTBXH-ATLĐ ngày 03 tháng 12 năm 2021 về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản trên về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 04 tháng 02 năm 2022 và nghi lễ Quốc khánh từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2022.

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

3. Các dịp nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, Tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động.

4. Các Bộ, cơ quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

5. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý TTgCP, các Vụ: TCCV, KTTH, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KGVX (2), CĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 245/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 245/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 11/01/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT OFFICE

_______

No. 245/VPCP-KGVX  

On 2022 Lunar New Year and National Day holidays for cadres, civil servants, public employees and employees

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_______________________ 

 Hanoi, January 11, 2022

 

To: The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs.

In consideration of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs' proposal in the Document No. 4486/LDTBXH-ATLD dated December 03, 2021, on 2022 Lunar New Year and National Day holidays for cadres, civil servants, public employees and employees working at administrative, non-business agencies, political organizations, socio-political organizations and enterprises, Deputy Prime Minister Vu Duc Dam gives the following opinions:

  1. To agree with the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs’ proposal in the above-mentioned document. To be specific: The Lunar New Year holiday will last from January 31, 2022 to the end of February 04, 2022, and the National Day holiday will last from September 01, 2022 to the end of September 02, 2022.
  2. Agencies and units implementing the above holiday schedule must arrange reasonable working sections to facilitate continuous work, ensuring efficient service to organizations, people and the prevention and control of the COVID-19 pandemic.
  3. Other weekly holidays, public holidays and New Year’s holidays shall comply with the Labor Code.
  4. Ministries, agencies and People's Committees of provinces and centrally run cities shall strictly perform tasks assigned in the Directive No. 35/CT-TTg dated December 31, 2021, on strengthening measures for a safe, economic and healthy 2022 Lunar New Year.
  5. To authorize the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs to notify on 2022 Lunar New Year and National Day holidays.

The Government Office hereby informs the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, ministries and agencies for implementation./.
 

 

FOR THE MINISTER AND CHAIRMAN

THE VICE CHAIRMAN

 

 

Nguyen Sy Hiep

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!