Công văn 2365/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------
Số: 2365/LĐTBXH-KHTC
V/v: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013
 
 
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ[1] về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch năm 2014 theo các nội dung, cụ thể như sau:
1. Đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và ước tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013:
Đánh giá nghiêm túc, khách quan tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, dự báo 6 tháng cuối năm và ước thực hiện cả năm 2013; so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2012 và kế hoạch năm 2013 các nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; các Quyết định: số 170/QĐ-LĐTBXH ngày 21/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2013; số 334/QĐ-LĐTBXH ngày 22/02/2013 về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác năm 2013 và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ ban hành từ đầu năm 2013 đến nay. Đánh giá, xác định kết quả những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi cả nước theo lĩnh vực do đơn vị phụ trách; trong đó đánh giá, phân tích những chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch; những chỉ tiêu đạt thấp; những tồn tại, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện; những cơ chế, chính sách cần điều chỉnh, bổ sung… Đặc biệt phân tích làm rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn tới không đạt chỉ tiêu kế hoạch.
Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, các đề án, dự án lớn phải đánh giá, phân tích, dự báo những mục tiêu, chỉ tiêu đạt được và những tồn tại hạn chế theo từng nội dung, từng hoạt động, từng dự án.
2. Xây dựng kế hoạch năm 2014:
Căn cứ vào Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 10/2011/QH13 ngày 08/11/2011 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH ngày 18/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình hành động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015; căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013, dự báo các biến động từ nay đến cuối năm và có khả năng tác động trong năm 2014.
Kế hoạch năm 2014 phải gắn kết với khả năng cân đối nguồn lực và khả năng thực hiện của các cấp để đảm bảo tính khả thi và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, nâng cao khả năng xã hội hóa các nguồn lực trong đầu tư phát triển lĩnh vực.
Đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và các ngành, các cấp; bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng trong xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn lực, ngân sách; đồng thời đảm bảo tiến độ, thời gian và biểu mẫu quy định.
Cùng với thuyết minh đánh giá kết quả thực hiện năm 2013 và kế hoạch năm 2014, Bộ yêu cầu các đơn vị tổng hợp đầy đủ số liệu thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách vào biểu mẫu kèm theo công văn này.
Để đảm bảo yêu cầu tiến độ theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đồng chí Thủ trưởng đơn vị tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm 2014 đúng nội dung, yêu cầu và trình Thứ trưởng phụ trách khối phê duyệt gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 12/7/2013, đồng thời gửi thư điện tử theo địa chỉ e-mail: phongkh_molisa@yahoo.com.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại 04.3.8269.544) để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c;
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu VP, KHTC.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thanh Hòa


[1] Đề nghị đơn vị nghiên cứu Chỉ thị tại trang điện tử chinhphu.vn

thuộc tính Công văn 2365/LĐTBXH-KHTC

Công văn 2365/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2365/LĐTBXH-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành:28/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

tải Công văn 2365/LĐTBXH-KHTC

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi