Công văn 2323/LĐTBXH-BTXH đính chính kỹ thuật Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
_______

Số: 2323/LĐTBXH-BTXH
V/v: Đính chính kỹ thuật Thông tư số 02/2021/TT-LĐTBXH ngày 24/6/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Do sơ xuất kỹ thuật, xin đính chính 02 sai sót tại Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội như sau:

1. Tại điểm b khoản 3 Điều 6:
Tại trang 5 dòng thứ 12 từ trên xuống viết là "....cao hơn..."; nay xin đính chính là “...bằng hoặc cao hơn...”
Tại trang 5 dòng thứ 13 từ trên xuống viết là "....; quyết định..."; nay xin đính chính là: “...; xem xét quyết định...”.
2. Tại trang 5 dòng thứ 10 từ dưới lên (khoản 1 Điều 7) viết là"... sau 45 ngày kể từ ngày ký."; nay xin đính chính là: “... kể từ ngày 8/8/2021.”./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thê;

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng;

- Cục Kiểm tra VBQPPL;

- Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- TTTT (đăng Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH);

- Lưu: VT, Cục BTXH

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Toản

Thuộc tính văn bản
Công văn 2323/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính kỹ thuật Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2323/LĐTBXH-BTXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Toản
Ngày ban hành: 20/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!