Công văn 2021/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn một số khu kinh tế ven biển để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2021/TTg-KTTH

Công văn 2021/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn một số khu kinh tế ven biển để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2021/TTg-KTTHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:09/11/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2021/TTg-KTTH
V/v lựa chọn một số khu kinh tế ven bin để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại T trình số 7513/TTr-BKHĐT ngày 12 tháng 10 năm 2015 về việc tổng kết triển khai Đề án rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu kinh tế ven biển để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2015 và đề xuất lựa chọn trong giai đoạn 2016 - 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý lựa chọn 08 nhóm khu kinh tế ven biển trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, gồm:

a) Nhóm Khu kinh tế Chu Lai, tỉnh Quảng Nam - Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi;

b) Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng;

c) Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

d) Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

đ) Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh;

e) Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên;

g) Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh;

h) Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.

2. Tập trung phân bổ vốn đầu tư cho 08 nhóm khu kinh tế ven biển trọng điểm nêu trên tối thiểu bằng 70% tổng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch hàng năm và 5 năm 2016 - 2020 cho các khu kinh tế ven biển. Trong đó:

- Giai đoạn 2016 - 2017: Tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước để cơ bản hoàn thành các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng của khu kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu của các dự án đầu tư động lực, quy mô lớn đối với 05 nhóm khu kinh tế ven biển trọng điểm đã được lựa chọn trong giai đoạn 2013 - 2015.

- Giai đoạn 2018 - 2020: Tập trung đầu tư cho các khu kinh tế ven biển trọng điểm mới được bổ sung trong giai đoạn 2016 - 2020 gồm: Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên, Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án bố trí vốn ngân sách Trung ương theo kế hoạch hàng năm và 5 năm 2016 - 2020 cho các khu kinh tế ven biển, tuân thủ nguyên tắc tập trung cho nhóm các khu kinh tế trọng điểm được lựa chọn.

- Chủ trì xây dựng cơ chế huy động vốn, ưu đãi, khuyến khích, đa dạng hóa vốn đầu tư phát triển khu kinh tế ven biển từ các thành phần kinh tế.

- Chủ trì và là đầu mối theo dõi quá trình triển khai việc tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 cho các khu kinh tế ven biển trọng điểm được lựa chọn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong quý III năm 2018, tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Các bộ, ngành Trung ương:

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách theo lĩnh vực quản lý ngành thống nhất với pháp luật về khu kinh tế, đồng thời hưng các khu kinh tế ven biển phát triển theo định hướng lĩnh vực thế mạnh, khai thác tối đa lợi thế của khu kinh tế.

c) Ủy ban nhân dân, Ban quản lý khu kinh tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tuân thủ nguyên tắc tập trung đầu tư phát triển các khu kinh tế ven biển trọng điểm đã được lựa chọn; sử dụng vốn ngân sách Trung ương được phân bổ theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ giải ngân và xây dựng công trình.

- Chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển.

- Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tng hợp, báo cáo Th tướng Chính phủ.

- Phát huy vai trò chủ động của địa phương, xây dựng cơ chế phân công, phối hợp thống nhất, hiệu quả trong quản lý nhà nước đi với khu kinh tế theo chức năng, nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi