Công văn 1533/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1533/BGDĐT-CSVCTBTH

Công văn 1533/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1533/BGDĐT-CSVCTBTHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành:19/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------------
Số: 1533/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v: Triển khai thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg về CTMTQGXDNTM giai đoạn 2010-2020
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 19  tháng 3 năm 2012
                        
 
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
 
Thực hiện các chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo quy định trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tại các Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 và số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cácsở giáo dục và đào tạo:
1. Thống kê, đánh giá thực trạng điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp học tại các vùng nông thôn (theo mẫu đính kèm) gửi về Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở Vật chất và Thiết bị Trường học, Đồ chơi Trẻ em) qua đường bưu điện và bằng thư điện tử theo địa chỉ: [email protected][email protected] trước ngày 15/4/2012 để tổng hợp chung toàn ngành báo cáo Ban Chỉ đạo trung ương CTMTQGXDNTM và làm căn cứ cho việc lập kế hoạch năm 2013 và các năm tiếp theo.
2. Khi lập kế hoạch triển khai nội dung giáo dục và đào tạo thuộc CTMTQGXDNTM, các Sở cần bám sát mục tiêu quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của địa phương để xác định mức chỉ tiêu phấn đấu hàng năm cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo:
- Đến năm 2020 tỷ lệ trường học mầm non (MN), mẫu giáo (MG), tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) ở vùng nông thôn của các tỉnh, thành phố thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia không thấp hơn 70%; các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ đạt 100%; các địa phương thuộc vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ đạt từ 80% trở lên; 40% số trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tại các xã vùng khó khăn và 50% tại các vùng còn lại được xây dựng, củng cố cơ sở vật chất, kiện toàn bộ máy để hoạt động có hiệu quả.
- Đến năm 2015 đảm bảo 100% số xã/bản thuộc địa bàn nông thôn của các địa phương hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và củng cố, duy trì đến năm 2020 đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.
- Đến năm 2020 có 70% học sinh tốt nghiệp THCS ở vùng nông thôn của các địa phương thuộc vùng trung du, miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, 80% của các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 85% của các địa phương thuộc vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ và 90% của các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ được tiếp tục học sau trung học cơ sở (phổ thông, bổ túc, trung cấp chuyên nghiệp và học nghề);
- Năm 2020 có 20% lao động nông thôn của các địa phương thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long; 35% lao động của các địa phương thuộc vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ và 40% lao động của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ được qua đào tạo nghề nghiệp.
3. Kế hoạch đầu tư và thống kê kết quả thực hiện đầu tư cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia thuộc CTMTQGXDNTM được tổng hợp chung vào kế hoạch đầu tư và thống kê kết quả thực hiện đầu tư cơ sở vật chất trường học chung hàng năm và 5 năm của địa phương và được tách ra ghi thành cột riêng trong các báo cáo gửi về Bộ.
4. Kinh phí thực hiện đầu tư cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia thuộc CTMTQGXDNTM lồng ghép từ các nguồn: ngân sách trung ương và địa phương (đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai và sẽ tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo trên địa bàn; vốn trực tiếp cho chương trình để thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm 3 mục VI của Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020), vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư và các nguồn hợp pháp khác.
5. Tiêu chí đánh giá, công nhận cơ sở vật chất trường học đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia thuộc CTMTQGXDNTM áp dụng theo quy định của các quyết định, thông tư hướng dẫn kiểm tra, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
6. Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo thuộc CTMTQGXDNTM được tổng hợp theo mẫu biểu quy định và báo cáo định kỳ, đột xuất (khi có yêu cầu) về Ban Chỉ đạo CTMTQGXDNTM của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em) để theo dõi, đánh giá chung báo cáo Ban Chỉ đạo trung ương CTMTQGXDNTM.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các địa phương liên hệ với Ban Chỉ đạo CTMTQGXDNTM giai đoạn 2010-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại: 043 6230281, số fax: 043 8681759 để được hướng dẫn.
 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- UBND các tỉnh/thành phố;
- VP điều phối Ban chỉ đạo TW;
- Các thành viên BCĐ của Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Vinh Hiển
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi