Công văn 1408/BTNMT-TCBHĐVN 2016 tổ chức tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ Biển 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1408/BTNMT-TCBHĐVN

Công văn 1408/BTNMT-TCBHĐVN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1408/BTNMT-TCBHĐVNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Linh Ngọc
Ngày ban hành:21/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1408/BTNMT-TCBHĐVN
V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương ven biển tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) hằng năm theo quy định tại Luật tài nguyên và môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25 tháng 3 năm 2015; Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/3/2009 của Chính phủ và Công văn số 950/TTg-KTN ngày 12/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Đây là sự kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa sâu sắc mang tầm quốc gia mà còn có ý nghĩa cả về phương diện quốc tế.

Nhằm phối hợp tổ chức thành công sự kiện “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức hưởng ứng, tham gia các hoạt động của Tuần lễ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Góp phn tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho sự phát triển bền vững của đất nước, cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc.

- Đẩy mạnh các hoạt động của ngành, để tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo tiếp nối truyền thống xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; góp phần khẳng định vị thế Việt Nam là một quốc gia mạnh về biển.

- Nhấn mạnh tầm quan trọng của đại dương đối với cuộc sống, sức khỏe của con người; sự cấp bách cần phải hành động để bảo vệ đại dương.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của cán bộ, công chức, viên chức và các thành phần xã hội. Góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2016 phải thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương trên cả nước, các tổ chức, các doanh nghiệp và đông đảo ngư dân vùng biển hưởng ứng.

- Cần có sự phi kết hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan, các tổ chức, các đơn vị truyền thông và các địa phương trên cả nước, nhất là lực lượng làm công tác tuyên truyền biển và hải đảo để tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Về chủ đề của Tuần lễ

Năm 2016, chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn đó là “Vì một Hành tinh xanh”. Bên cạnh đó, mạng lưới đại dương toàn cầu phát động chủ đề năm 2016 - 2017 của Ngày Đại dương thế giới là “Healthy oceans, healthy planet”(Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh). Đại dương là sự sống, là sức khỏe của con người.

2. Nội dung và hình thức tổ chức

a) Để thiết thực hưởng ứng Tuần lễ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiến hành các hoạt động sau đây:

- Đẩy mnh hơn nữa công tác tuyên truyền biển và hải đảo, tạo sự chuyển biến mnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo; về công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo hiện nay.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của các bên liên quan nhằm phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện thể chế, chính sách, phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và vị thế của Việt Nam; tận dụng các cơ hội từ biến đổi khí hậu để phát triển kinh tế - xã hội; phát triển và nhân rộng lối sống, mẫu hình tiêu thụ thân thiện với hệ thống khí hậu.

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc.

- Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của Pháp luật trong nước, các nước trong khu vực Biển Đông và quốc tế về biển, đảo; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề về công tác quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững và quản lý thống nhất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng hướng về chủ đNgày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016.

- Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 ở những nơi công cộng, đường phố chính và trụ sở cơ quan làm việc, nơi công cộng đông người qua lại.

b) Đối với các bộ, ngành có chức năng quản lý nhà nước liên quan đến biển, hải đảo, các đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố ven biển, cần tập chung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động quy mô cấp quốc gia diễn ra tại tỉnh Nam Định.

- Tổ chức chiến dịch truyền thông cho Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam có nội dung phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa bàn như: lễ mít tinh, ra quân làm sạch bãi biển, tổ chức tuần hành, diễu hành chào mừng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới kết hợp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới; ra quân làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển; các phong trào văn hóa - xã hội làm thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống trong cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường; xây dựng ý thức bảo tồn đa dạng sinh học biển; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn...

- Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 ở những nơi công cộng, đường phố chính và trụ sở cơ quan làm việc, nơi công cộng đông người qua lại.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, ngành và địa phương có kế hoạch dành thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016

Sự hưởng ứng của các cấp, các ngành, các địa phương trong Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 năm 2016 là việc làm ý nghĩa và cần thiết nhằm góp phần vào bảo vệ cho đại dương của nhân loại. Phát huy sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phấn đấu đến năm 2020, kinh tế trên biển và ven biển nước ta đóng góp khoảng 53 - 55% tổng GDP của cả nước theo tinh thần Nghị quyết hội nghị TW 4 khóa X đã đề ra.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tích cực tham gia vào nội dung, kế hoạch hoạt động của Tuần lễ và cập nhật thông tin, báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2016.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ; Đảng ủy, công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội CCB cơ quan Bộ;
- Các đơn vị tài
trợ;
- Lưu: VT, TCBHĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Linh Ngọc

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi