Công văn 1406/SGDĐT-KHTC TP.HCM 2022 hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1406/SGDĐT-KHTC
V/v: Hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về Chính sách phát triển giáo dục mầm non (Nghị định 105/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND);

Ngày 21 tháng 3 năm 2022 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 794/SGDĐT-KHTC về hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh, sinh viên và chính sách phát triển giáo dục mầm non từ năm học 2021-2022. Theo đó tại Phần C của hướng dẫn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai, hướng dẫn một số chính sách phát triển giáo dục Mầm non: Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và Chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp (Theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND).

Nhằm triển khai thực hiện và cụ thể một số nội dung về đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:

1. Điều chỉnh đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo tại phần C, mục I.1 Công văn số 794/SGDĐT-KHTC ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo:

“1. Đối tượng hưởng chính sách gồm:

- Các đối tượng thuộc điểm a, b, d, đ của khoản 1 Điều 7 Nghị định 105/2020/NĐ-CP.

- Trẻ em đang học mẫu giáo tại các lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non là thành viên trong gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.”

2. Lưu ý về hồ sơ, trình tự thời gian thực hiện:

- Về hồ sơ: Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc các đối tượng được hưởng chính sách lập hồ sơ theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 7 và khoản 3 Điều 8 Nghị định 105/2020/NĐ-CP.

- Về trình tự thời gian thực hiện: Tháng 8 hàng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ thuộc đối tượng hưởng chính sách thực hiện nộp hồ sơ theo trình tự hướng dẫn tại khoản 4 Điều 7 và khoản 4 Điều 8 Nghị định 105/2020/NĐ-CP;

Cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, lập danh sách trẻ em được hưởng chính sách và hồ sơ kèm theo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức ra Quyết định phê duyệt theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 7 và khoản 4 Điều 8 Nghị định 105/2020/NĐ-CP.

3. Về phương thức chi trả:

- Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.

- Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và thực hiện chi trả theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 7 và khoản 4 Điều 8 Nghị định 105/2020/NĐ-CP.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo để Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc quan tâm, tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại (028)3829.7847 để được hướng dẫn theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở LĐTBXH (để phối hợp chỉ đạo);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu VT; KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam

thuộc tính Công văn 1406/SGDĐT-KHTC

Công văn 1406/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1406/SGDĐT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Hoài Nam
Ngày ban hành:09/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 26 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 26 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố

Đất đai-Nhà ở, Chính sách

Vui lòng đợi