Công văn 1254/LĐTBXH-VPQGGN đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 48/2016/QĐ-TTg

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1254/LĐTBXH-VPQGGN

Công văn 1254/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1254/LĐTBXH-VPQGGNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Văn Thanh
Ngày ban hành:04/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

S: 1254/LĐTBXH-VPQGGN
V/v đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

 

 

Kính gửi: ……………………………………

 

Để có căn cứ phân bổ vốn ngân sách trung ương cho bộ, ngành, cơ quan liên quan sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan:

1. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

2. Đề xuất nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương cho địa phương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

(Mu báo cáo kèm theo công văn)

Báo cáo của Quý cơ quan gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, địa chỉ: ngõ số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, thư điện tử: [email protected]) trước ngày 20/5/2021 để tổng hợp, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 theo quy định./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VPQGGN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

Thông tin chi tiết liên hệ Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo: đ/c Nguyễn Tấn Nhựt, ĐT 0912001009; đ/c Lều Thị Minh Hạnh 0904298681 hoặc 02437478677)

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2016/QĐ-TTG NGÀY 31/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo văn bản số 1254/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2016/QĐ-TTG NGÀY 31/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Công tác triển khai ban hành Quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bvốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 của địa phương

2. Đánh giá sự phù hợp của hệ thống tiêu chí được quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 (tính công khai, minh bạch; công bằng)

- Sự phù hợp của hệ thống tiêu chí phân bổ vốn

- Sự phù hợp của hệ thống tiêu chí, hệ số phân bổ vốn theo từng dự án, tiểu dự án và hoạt động

3. Đánh giá việc thực hiện bố trí tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

4. Những mặt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016

- Những mặt được

- Tồn tại hạn chế

- Nguyên nhân

II. ĐỀ XUẤT NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ TỶ LỆ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO VÀ AN SINH XÃ HỘI BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Hệ thống tiêu chí phân bổ vốn

2. Hệ thống tiêu chí theo từng dự án, tiu dự án (dự kiến trình cấp có thẩm quyền)

2.1. Dự án 01: Giảm nghèo bền vng (05 Tiu dự án):

a) Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng cồn bãi, bãi ngang ven bin và hải đảo.

b) Tiểu dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo để nâng cao thu nhập cho người nghèo.

c) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp đnâng cao thu nhập cho người nghèo.

d) Tiểu dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

đ) Tiểu dự án 5: Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo.

2.2. Dự án 02: Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp và Việc làm bền vững (04 Tiu dự án):

a) Tiểu dự án 1: Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b) Tiểu dự án 2: Đào tạo nghề cho những đối tượng chính sách.

c) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cho lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài.

d) Tiểu dự án 4: Phát triển thị trường lao động và việc làm.

2.3. Dự án 03: Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội (02 Tiu dự án):

a) Tiểu dự án 1: Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế.

b) Tiểu dự án 2: phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy.

2.4. Dự án 4: Giám sát, đánh giá Chương trình

3. Đề xuất tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương

4. Đề xuất, kiến nghị khác

 

Danh sách Bộ, ngành và các cơ liên quan

1. Ủy ban Dân tộc;

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Bộ Thông tin và Truyền thông;

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông báo 205/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình xây dựng, trình ban hành và nội dung chính của Nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA); cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và khí LNG

Thông báo 205/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình xây dựng, trình ban hành và nội dung chính của Nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA); cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và khí LNG

Công nghiệp, Chính sách, Điện lực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi