Công văn 1063/LĐTBXH ủa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng nhân dịp 50 năm ngày thương binh liệt sĩ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 1063/LĐTBXH-CV NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 1997 VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG 50 NĂM
NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

 

Kính gửi: - Các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể Trung ương

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

- Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

- Các đơn vị cơ sở thuộc Bộ

 

Ngày 12 tháng 3 năm 1993 Bộ đã có văn bản số 821/LĐTBXH-VP hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 1997 và khen thưởng 50 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/1997). Để các địa phương, đơn vị làm tốt đợt khen thưởng đặc biệt nhằm biểu dương ghi nhận những thành tích của nhân dân các địa phương, của tập thể, cá nhân trong 50 năm qua đối với công tác thương binh liệt sĩ, nhất là những đóng góp có hiệu quả trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây. Bộ yêu cầu các địa phương, đơn vị xem xét tập thể và cá nhân có nhiều thành tích theo tiêu chuẩn sau:

 

I- TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG:

 

1. Tiêu chuẩn khen thưởng áp dụng dối với những tỉnh, thành phố, những quận, huyện, thị xã, phường, xã như sau:

- Đã có những biện pháp vận động cụ thể thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sĩ.

- Huy động sức mạnh các tổ chức ở địa phương vào việc duy trì phát triển 5 chương trình tình nghĩa được liên tục, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác chính sách.

- Đời sống đối tượng ở địa phương được ổn định và có chuyển biến thực sự, không có gia đình gặp khó khăn mà không được giúp đỡ.

- Không xảy ra hiện tượng tiêu cực.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng áp dụng đối với các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các đơn vị sự nghiệp như nhà trường, bệnh viện, cửa hàng... như sau: Có chủ trương, biện pháp và hình thức thích hợp mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện chính sách và chăm lo đời sống đối tượng như tặng sổ tiết kiệm, xây nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các giải pháp nhằm nâng cao mức sống cho các gia đình thuộc diện chính sách.

3. Tiêu chuẩn để xét khen thưởng đối với các đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (các xí nghiệp, tổ hợp tác của thương binh, tổ tự quản, khu điều dưỡng...) như sau:

- Đã có nhiều biện pháp phù hợp để phát huy năng lực sở trường của thương binh, gia đình liệt sĩ, góp phần nâng cao mức sống của các gia đình chính sách và tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá mới, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư,...

- Tổ chức tốt việc sản xuất, nuôi dưỡng điều trị phục hồi có tác dụng ổn định tinh thần, tư tưởng đời sống đối tượng và không có hiện tượng tham nhũng tiêu cực mất đoàn kết xẩy ra trong đơn vị.

- Đoàn kết giúp đỡ nhau phấn đấu trở thành người công dân kiểu mẫu, "gia đình cách mạng gương mẫu".

4. Tiêu chuẩn khen thưởng áp dụng đối với cá nhân theo quy định sau:

a/ Đối với cán bộ thuộc Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội: Nhiều năm liên tục bám sát cơ sở, sâu sát đối tượng đề xuất được nhiều ý kiến, việc làm sáng tạo trong việc thực hiện chính sách, xây dựng phong trào, và đưa lại tác dụng thiết thực góp phần xây dựng phong trào, ổn định đời sống đối tượng. Đặc biệt chú ý tới các cán bộ chuyên trách làm công tác thương binh xã hội.

b/ Đối với cá nhân ngoài Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội: Đã tích cực tham gia chăm sóc, động viên về tinh thần, vận động quyên góp hoặc trực tiếp ủng hộ vật chất to lớn, như phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhận đỡ đầu bố mẹ liệt sĩ già, yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, ủng hộ sổ tiết kiệm tình nghĩa, tặng nhà tình nghĩa, tìm kiếm mộ liệt sĩ, giúp đối tượng sản xuất... thực sự tiêu biểu trong phong trào quần chúng chấp hành chính sách, được nhân dân và đối tượng tin yêu, có tác dụng nêu gương, cổ vũ phong trào.

5. Tiêu chuẩn khen thưởng đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ được áp dụng theo tiêu chuẩn như sau: có nhiều thành tích trong sản xuất, học tập, công tác, các hoạt động xã hội, trong đấu tranh chống tiêu cực và trong tổ chức cuộc sống, xây dựng gia đình văn hoá mới được nhân dân địa phương tin yêu quý trọng.

 

II- HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:

 

Căn cứ vào thành tích của các tập thể và cá nhân theo các tiêu chuẩn trên, địa phương, đơn vị dựa vào văn bản số 821/LĐTBXH ngày 12-3-1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xác định mức khen.

- Huân chương lao động các hạng.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra, tuỳ thành tích cụ thể mà Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, huyện có thể tặng bằng khen, giấy khen.

Nếu đơn vị, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu trong cả nước, có thể đề nghị Huân chương Độc lập, Anh hùng lao động.

 

III- THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG:

 

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động các hạng

1. Những đơn vị thuộc địa phương quản lý: Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa phương tổng hợp và báo cáo để Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trình Thủ tướng - Chủ tịch nước (trình khen Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và lãnh đạo Sở do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình).

2. Các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể: Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước có sự hiệp y của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các đơn vị thuộc Bộ quản lý: Do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước.

Thời hạn gửi hồ sơ: Trước ngày 30-5-1997.

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khen

- Các địa phương, Ban, Ngành, đoàn thể, các đơn vị thuộc Bộ quản lý hoàn chỉnh thủ tục gửi ngay về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xét khen thưởng được kịp thời.

- Ngoài việc khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thương binh liệt sĩ, đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm gấp các thủ tục về việc xét tặng Huân chương độc lập các hạng cho các gia đình có nhiều người thân là liệt sĩ hoặc con liệt sĩ độc nhất theo Thông tư Liên bộ số 44/TBXH-VHC ngày 08-4-1985 của Bộ Thương binh và Xã hội và Viện Huân chương (nay là Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước) và xét tặng Huy chương vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định 878/TBXH-QĐ ngày 26-8-1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Việc khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh liệt sĩ là một việc làm cần thiết, nhằm động viên phong trào thi đua, biểu dương người tốt, việc tốt, bồi dưỡng và phát huy nhân tố mới, những điển hình tiêu biểu xuất hiện trong phong trào quần chúng góp phần đẩy mạnh các hoạt động khác, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, do đó việc triển khai thực hiện cần nghiêm túc, tránh xu hướng: hoặc quá khắt khe, hoặc làm tràn lan không đảm bảo tiêu chuẩn, ít thiết thực.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, có vướng mắc yêu cầu phản ảnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn giải quyết.

thuộc tính Công văn 1063/LĐTBXH

Công văn 1063/LĐTBXH ủa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng nhân dịp 50 năm ngày thương binh liệt sĩ
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1063/LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Duy Đồng
Ngày ban hành:02/04/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

tải Công văn 1063/LĐTBXH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi