Công điện 1063/CĐ-TTg 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______

Số: 1063/CĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2021

CÔNG ĐIỆN

Về phòng, chống dịch Covid-19

________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện Lời kêu gọi của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ban hành trong thời gian qua.
2. Các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương.
Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).
Lãnh đạo tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa về địa phương đích đến bảo đảm an toàn. Tổ chức xét nghiệm, vận chuyển bằng xe ca (có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy). Thực hiện bàn giao đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan.
Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh và tổ chức đưa đón người dân.
Tổ chức tốt hệ thống, mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị; tập trung và ưu tiên năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.
3. Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày (kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo Công văn số 969/TTg-KGVX) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021.
Những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh thì phải có thỏa thuận, thống nhất với các tỉnh liên quan và phải báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trước khi quyết định.
4. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, giữ vững thành quả chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn đồng thời phối hợp, hỗ trợ, chi viện phù hợp cho Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang có dịch diễn biến phức tạp.
Vận động, kêu gọi, kiểm soát người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội không được rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy”.
Tổ chức hỗ trợ cung cấp ngay, đủ lương thực, thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ. Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc. Tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân. Hỗ trợ người dân tỉnh mình đang ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang có dịch diễn biến phức tạp, có số lượng ca mắc lớn.
b) Tổ chức tiêm vắc xin nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, không để vắc xin hết hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vắc xin, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vắc xin. Xử lý nghiêm, kịp thời theo pháp luật các trường hợp vi phạm. Người đứng đầu các cấp chính quyền chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc tiêm vắc xin.
c) Tăng cường huy động đội ngũ cán bộ y tế (nhất là lực lượng hồi sức cấp cứu) không phân biệt công, tư tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, số lượng bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên. Sẵn sàng chi viện cho các địa phương dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có số lượng ca mắc lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam theo sự điều phối của Bộ Y tế.
Chú trọng chăm lo động viên tinh thần, đảm bảo phương tiện phòng hộ, hỗ trợ vật chất đối với lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp chống dịch. Có phương án sử dụng hợp lý lực lượng y tế, những nơi không nhất thiết cần nhân viên y tế thì hướng dẫn các lực lượng khác và nhân dân thực hiện.
d) Xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị y tế; phương án đảm bảo sản xuất, đời sống, an sinh xã hội, trật tự xã hội theo các kịch bản dịch bệnh; sẵn sàng cho tình huống dịch diễn biến xấu. Tuyệt đối không để tiêu cực trong mua sắm.
5. Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo công khai, minh bạch, kịp thời mọi thông tin về phòng, chống dịch để nhân dân biết, ủng hộ và tích cực tham gia, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật ảnh hưởng tiêu cực tới phòng chống dịch bệnh.
6. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thúc đẩy nhanh, hiệu quả theo quy trình rút gọn về hành chính việc sản xuất, cung ứng vắc xin, thuốc phục vụ phòng; chống dịch COVID-19; rà soát, đề xuất bổ sung chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ y tế và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

Ban Tuyên giáo TW; Ban Dân vận TW;

Văn phòng Tổng Bí thư;

VP Trung ương Đảng; VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội;

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của QH;

Ủy ban Xã hội của QH;

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;

Các Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;

VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục: TH, KTTH, QHQT, NC, QHĐP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT;

Lưu: VT, KGVX (3)

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

Thuộc tính văn bản
Công điện 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1063/CĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công điện Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 31/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER

_______

No. 1063/CD-TTg

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_____________________

Hanoi, July 31, 2021

                                            

OFFICIAL TELEGRAM

On COVID-19 prevention and control

________

THE PRIME MINISTER notifies:

 

- Chairpersons of People's Committees of provinces and centrally-run cities;

- Ministers, Heads of ministerial-level agencies and government-attached agencies.

 

In response to the complicated development of the COVID-19 pandemic and to implement the appeal of the General Secretary Nguyen Phu Trong, the National Assembly’s Resolution No. 30/2021/QH15 dated July 28, 2021, the Prime Minister requests Chairpersons of People’s Committees of provinces and centrally-run cities, ministers, Heads of ministerial-level agencies and government-attached agencies to perform the following tasks:

1. Provinces and centrally-run cities shall focus on directing the strongly, drastically and effectively implementation of specific measures to prevent and control the pandemic in line with the directions of the Government, the Prime Minister and the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control.

2. Localities currently placed under social distancing in accordance with the Directive No. 16/CT-TTg shall have to seriously and consistently implement the Directive and stricter restrictions could be imposed in line with real situation.

Localities shall widely propagate, strictly control and immediately implement necessary measures to support the people's life and health so that they can feel secure to “stay where they are”. No one is allowed to leave the places of residence after July 31, 2021 until the social distancing period is over (except for those authorized by the government).

Leaders of provinces and cities shall be held responsible before the Prime Minister if their citizens leave the province or city without permission. For those who have left the province or city to other provinces, the relevant provinces must organize the safe pick-up and drop-off to their destination. Testing, transporting by shift vans shall be organized (trucks can be arranged to carry citizens’ motorbikes if they travel by motorbikes). It is required to fully hand over, organize quarantine and medical surveillance according to regulations, to prevent the disease from spreading.

The Ministry of Public Security shall direct the Public Security of provinces and cities to advise the Provincial People's Committee and organize the pick-up and drop-off.

The system and network to care for and treat people infected with SARS-CoV-2 virus must be effectively organized according to treatment tiers. Localities shall have to focus and prioritize on improving capacity and treatment quality, especially for critically ill patients in order to minimize deaths from COVID-19.

3. Social distancing measure in line with the Directive No. 16 shall continue to be extended for another 14 days (from the date of ending the social distancing measure under the Official Dispatch No. 969/TTg-KGVX) in provinces and centrally-run cities currently placed under social distancing according to the Prime Minister's direction in the Official Dispatch No. 969/TTg-KGVX dated July 17, 2021.

Other provinces, where the pandemic is put under control after a period of implementing social distancing, shall be allowed to relax the rules of social distancing according to each region within the province. For the inter-provincial area, there must be an agreement with the relevant provinces and must report to the Government's Special Working Group and the Head of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control before making a decision.

4. Provinces and centrally-run cities shall:

a) Strictly implement regulations on pandemic prevention and control, maintain the anti-pandemic results; prevent the pandemic from spreading in the areas; and at the same time, coordinate, provide support and assistance to Ho Chi Minh City and other localities where the pandemic remains complicated.

Mobilize and call on their citizens not to leave Ho Chi Minh City, Binh Duong, Dong Nai, Long An and other localities undergoing social distancing and comply with the spirit of not leaving the place of residence - “stay where you are”.

Immediately organize to provide sufficient food and foodstuffs to poor people or those without income in order to leave no one in hunger. Organize necessary medical support for all citizens. Support their citizens who are living in Ho Chi Minh City and provinces with complicated pandemic and a large number of cases.

b) Organize fast vaccination safely and effectively to the right priority groups, without letting the vaccines expire; avoid vaccine selection, taking advantage of positions in order that wrong subjects are vaccinated and negative issues in the vaccination. Strictly and timely handle cases of violations according to law provisions. Heads of authorities shall take direct responsibility for the pandemic prevention and control, including the vaccination.

c) Strengthen the mobilization of public and private health staff (especially intensive care staff) to participate the pandemic prevention and control in localities. Take appropriate measures to improve the quality and increase the quantity of doctors, nurses and technicians. Ready to support the localities with complicated pandemic development and a large number of confirmed cases, such as Ho Chi Minh City and some Southern localities under the coordination of the Ministry of Health.

Focus on taking care of morale, ensure protective equipment, and provide material support to health staff and forces directly involved in the fight against the pandemic. Develop plans for rational use of health force. For localities where the health force is not required, guide other forces and the people for the implementation.

d) Develop plans and implement the procurement of medical supplies and equipment; plans for ensuring production and life, social security and social order according the pandemic scenarios; stand ready for worse situations; avoiding negative issues in the procurement.

5. The Ministry of Health and the Ministry of Information and Communications shall guide, direct the transparently and timely disclosure of information on the pandemic prevention and control in order that the people know, support and actively participate in the implementation of pandemic prevention and control measures.

The Ministry of Public Security shall direct to strictly handle cases of disseminating inaccurate information that negatively affect the pandemic prevention and control.

6. The Ministry of Health shall assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant ministries and agencies in, urging the fast and effective production and supply of vaccines and medicines for the COVID-19 prevention and control according the simplified procedures; review and propose to supplement appropriate regimes and policies for health staff and other frontline forces participating in the pandemic prevention and control./.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER

THE DEPUTY MINISTER

 

 

Vu Duc Dam

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!