Chỉ thị 21/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 21/2011/CT-UBND

Chỉ thị 21/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:21/2011/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:09/06/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-----------------------

Số: 21/2011/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2011

 

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết

Đại hộiđại biểu tn quốc lần thứ XI của Đảng

-------------------------

 

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến và Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 05 năm (2006 - 2010) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của thành phố đã có nhiều cố gắng và chuyển biến tích cực, tạo động lực tích cực thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng hàng năm và kế hoạch 05 năm (2006 - 2010), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong 5 năm qua, đồng thời để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011 - 2015) đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX thông qua, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan,đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật củaNhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX.Các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng.

2. Trong tổ chức phát động phong trào thi đua, cần chú trọng việc phát hiện nhân tố mới, công tác bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các gương người tốt, việc tốt để học tập và làm theo tấm gương, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cỗ vũ mọi người phát huy khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội.

3. Đổi mới nội dung, phương thức và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Mục tiêu của thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và từng sở, ngành, địa phương, đơn vị trong từng thời gian cụ thể, trong đó chú trọng giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn, phức tạp, những khâu yếu kém của từng địa phương, đơn vị. Ngoài việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, cần tổ chức phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, phương thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả phong trào thi đua để làm cơ sở xem xét công nhận các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân.

4. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, khen thưởng phải dựa trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, được dư luận xã hội đồng tình; tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng. Trong khen thưởng cần quan tâm đến việc phát hiện các điển hình, nhân tố mới, người lao động trực tiếp để khen thưởng. Thực hiện tốt quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp; bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và tạo được tác động tích cực, lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

5. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của thành phố thay thế cho các văn bản không còn phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Tổ chức củng cố, kiện toàn bộ máy và nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ngành, đoàn thể, quận, huyện, cơ quan, đơn vị, tổng công ty và công ty thuộc thành phố phù hợp với tình hình nhiệm vụ công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay; đồng thời chú trọng công tác bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong những năm tới.

Năm 2011, năm đầu thực hiện kế hoạch 05 năm (2011 - 2015), các sở, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện, cơ quan, đơn vị, tổng công ty và công ty thuộc thành phố căn cứ các nội dung của Chỉ thị này và Kế họach tổ chức thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011; trong đó chú trọng đẩy mạnh phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;  phong trào thi đua thực hiện chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015”, trước hết tập trung thực hiện có hiệu quả 06 nhóm giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng phát triển đô thị và nông thôn mới.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Các sở, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện, cơ quan, đơn vị, tổng công ty và công ty thuộc thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam thành phố,các đoàn thể chính trịvà các tổ chức xã hội căn cứ tính chất, nhiệm vụ, nội dung của phong trào thi đua đểphối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dântrong việcvận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011 - 2015).

c) Ban Thi đua-Khen thưởng (Sở Nội vụ) có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố, Hội đồng Thi đua và Khen thưởng các sở, ngành, quận, huyện, cơ quan, đơn vị, tổng công ty và công ty thuộc thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố trong việc tổ chức Hội nghị sơkết, tổng kếtphong trào thi đuayêu nước hàng năm,kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước của  thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thực hiện đầy đủ chế độbáo cáo định kỳ hàng 6 tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Ban Thi đua-Khen thưởng - Sở Nội vụ)./.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- TTUB: CT, các PCT;

- Thành viên Hội đồngTĐ-KTthành phố;

- Văn phòng Thành ủy;

- Các Ban của Thành ủy;

- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;

- Đảng ủy khối cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy;

- Ủy banMTTQ ViệtNamvà các  đoàn thể TP;

- Sở, ban, ngành thành phố;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố;

- Các Tổng công ty trực thuộc thành phố;

- Các cơ quan báo, đài;

- Ban Thi đua-Khen thưởng (SNV) (10b);

- VPUB: CPVP;

- Phòng VX, THKH; TTCB;

- Lưu: VT, (VX/P)D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Lê Hoàng Quân

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Quyết định 1141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Chính sách

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU ngày 11/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU ngày 11/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ và Chương trình 75-CTr/TU ngày 08/5/2024 của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ và Chương trình 75-CTr/TU ngày 08/5/2024 của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi