Chỉ thị 08/CT-UBND về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải DươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:17/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Hành chính

tải Chỉ thị 08/CT-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HẢI DƯƠNG
-------
Số: 08/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------------
Hải Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2016
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT
 VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
 
 
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012, trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên, địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai thi hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác XLVPHC vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: trình tự, thủ tục ban hành một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa đảm bảo tính pháp lý (công tác lập biên bản vi phạm hành chính chưa đúng quy định; nội dung, thể thức một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa chính xác...); việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa triệt để; công tác lưu trữ hồ sơ, thống kê, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả xử phạt vi phạm hành chính chưa đầy đủ, kịp thời; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính chưa thường xuyên, liên tục, chưa có sự thống nhất... nên hiệu quả của công tác quản lý XLVPHC trên địa bàn tỉnh ở một số lĩnh vực còn hạn chế.
Để tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:
1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:
a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
b) Thực hiện giải quyết, xử lý các vụ việc vi phạm hành chính và lưu trữ hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
c) Quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ công tác thu, nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định.
d) Thực hiện đúng chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
đ) Lập danh mục thống kê số liệu về XLVPHC báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về XLVPHC.
2. Ngoài các nhiệm vụ trên Thủ trưởng một số Sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
2.1. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:
a) Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh theo quy định;
b) Xem xét và có ý kiến bằng văn bản theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền về tính pháp lý của hồ sơ; trình tự, thủ tục thực hiện giải quyết, xử lý các vụ việc vi phạm hành chính;
c) Hướng dẫn nghiệp vụ đối với Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện để thực hiện việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính(giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc); chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện hướng dẫn cán bộ Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn thực hiện kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng cơ sở, vật chất (đặc biệt là cơ sở dữ liệu về XLVPHC) để giúp UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh.
2.2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tập huấn về chẩn đoán và điều trị cắt cơn nghiện ma túy cho người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 9/7/2015 giữa Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Công an;
b) Lập danh mục những người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy gửi đến cơ quan công an nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh để thuận tiện trong việc phối hợp, xác định tình trạng nghiện theo quy định.
2.3. Giám đốc Công an tỉnh:
a) Chỉ đạo các đơn vị thuộc lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện áp dụng các biện pháp xử lý hành chính;
b) Phối hợp với các ngành trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định.
2.4. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
Tham mưu cho UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện việc quản lý tạm thời các đi tượng không có nơi cư trú hoặc không xác định được nơi cư trú đang trong thời gian chờ làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
2.5. Giám đốc Sở Tài chính:
a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các quy định ca pháp luật về biện pháp xử lý hành chính;
b) Hướng dẫn nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện việc thu nộp, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thu được từ XLVPHC theo quy định.
2.6. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:
a) Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thực hiện việc thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc phạm vi quản lý;
b) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan triển khai việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn;
c) Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về XLVPHC theo thẩm quyền.
3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh:
a) Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đảm bảo theo quy định của pháp luật;
b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh việc vận động người nghiện và thân nhân gia đình người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện và tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện; đồng thời tích cực phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị này.
4. Tổ chức thực hiện:
Thủ trưởng các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo phạm vi, địa bàn quản lý.
Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; tng hợp những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị để báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.
 

Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TAND tnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Trung tâm CBTH;
- Cổng TTĐT tnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, TP, TX;
- Lưu: VT.NC. (55)
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi