Chỉ thị 06/CT-UBND về hộ đê, chống lụt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------
Số: 06/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hòa Bình, ngày 21 tháng 04 năm 2016
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN;
 BẢO ĐẢM AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, ĐÊ ĐIỀU VÀ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG HỘ ĐÊ,
CHỐNG LỤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2016
 
 
Trong năm 2015, tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình diễn biến khá phức tạp, đặc biệt là trận mưa lớn kéo dài từ ngày 16/9 đến ngày 18/9/2015 mực nước trên các triền Sông dâng cao gây thiệt hại nặng về kinh tế, xã hội; làm hư hỏng nhiều công trình giao thông, thủy lợi.
Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020. Chỉ thị số 2039/CT-BNN-TCTL ngày 15/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2016; và Chỉ thị số 2569/CT-BNN-TCTL ngày 01/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2016. Đchủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai theo cấp, ngành mình quản lý; tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015; triển khai kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai 2016, công tác phòng chống bão mạnh và siêu bão, triển khai thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2016;
2. Xây dựng các phương án bố trí lực lượng sát với thực tế và điều kiện từng vùng, từng địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện;
3. Tổ chức các lực lượng xung kích thường trực sẵn sàng cơ động và ứng phó hộ đê, đập, phòng chống ngập úng, lũ quét; thực hiện chế độ trực ban 24 giờ/ngày trong mùa mưa, bão, nhằm đối phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, bão mạnh và siêu bão gây ra;
4. Quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng chống thiên tai là: “chủ động phòng tránh là chính; ứng phó kịp thời; khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả” do đó phải thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại ch, lực lượng tại chỗ, vật tư và phương tiện tại ch, hậu cần tại chỗ”. Phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng theo kế hoạch đã giao; tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ đê, đập, tìm kiếm cứu nạn đảm bảo khắc phục kịp thời hậu quả thiệt hại sau lũ, bão, sớm n định sản xuất và đời sống nhân dân;
5. Các địa phương có đê, đập hồ chứa nước cn khẩn trương hoàn thành việc tu bổ, duy tu bảo dưỡng, củng cố các tuyến đê, đập; tăng cường kiểm tra đánh giá mức độ an toàn các tuyến đê, đập, các cống dưới đê, đập, phát hiện kịp thời những hư hỏng, ẩn họa và có biện pháp sửa chữa kịp thời hoặc tích nước hp lý. Đối với các công trình xây dựng hồ chứa, kè bờ sông đang thi công phải hoàn thành các hạng mục vượt lũ trước lũ Tiểu mãn, đảm bảo chất lượng, đồng thời phải có phương án bảo vệ và giải pháp ứng cứu khi có mưa lũ lớn;
6. Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công ty Điện lực Hòa Bình theo chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng hoặc rà soát, điều chỉnh phương án phòng, chống lụt, bão mạnh đã lập cho phù hp với từng địa phương, từng ngành, đảm bảo khắc phục nhanh chóng các công trình bị hư hỏng, kịp thời cung cấp các loại vật tư, giống cây trồng, lương thực, thuốc chữa bệnh... vv đảm bảo an toàn khi có tình huống xảy ra;
7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh: Chuẩn bị phương án, lực lượng, phương tiện, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn; bố trí lực lượng ứng cứu, chi viện kịp thời cho các ngành, các địa phương thực hiện việc cứu người và tài sản khi có thiên tai, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai. Đồng thi đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; đưa kỹ năng phòng chống, ứng phó với thiên tai vào nội dung huấn luyện cho lực lượng dân quân, tự vệ năm 2016;
8. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Lao động - Thương binh và Xã hội: Đưa vào kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí đối với các lĩnh vực có liên quan đến công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan đánh giá tình hình thiệt hại, đề xuất kịp thời nhu cầu cần hỗ trợ của các địa phương;
9. Đài khí tượng Thủy văn Hòa Bình: Chủ động, thường xuyên theo dõi và thông báo kịp thời những thông tin dự báo về mưa, lũ, bão hàng ngày; cung cấp kịp thời chính xác số liệu khí tượng thủy văn cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để chỉ đạo, điều hành theo quy định về phát hành bản tin và truyền tin dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;
10. Công ty Thủy điện Hòa Bình: Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn, Cao Phong, Đà Bắc để có phương án chống lũ bảo đảm an toàn hồ đập và hiệu quả nhất, khi xả lũ hồ Hòa Bình;
11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các chủ trương, chỉ thị, công điện, mệnh lệnh về công tác phòng chống thiên tai; truyền phát tin thiên tai theo quy định về phát hành bản tin và truyền tin dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyn vận động và hướng dn nhân dân đóng góp Quỹ phòng tránh thiên tai theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định vthành lập và quản lý Quỹ phòng chng thiên tai;
12. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức thường trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình thiên tai về Văn phòng y ban nhân dân tỉnh và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.
13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.
Chỉ thị này được phổ biến, triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh đthực hiện./.
 

Nơi nhận:
- UBQG về ứng phó sự cố, TT&TKCN;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Bộ Nông nghiệp &PTNT;
- Bộ Công Thương;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMT TQ tỉnh và các Đoàn thể trong tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Báo Hòa Bình;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Thủy điện HB;
- Trung tâm Khí tượng TV tỉnh HB;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN, các chuyên viên VPUB (N100).
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang
 
 

thuộc tính Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa BìnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:06/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành:21/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

tải Chỉ thị 06/CT-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 1040/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) tại Chương trình hành động 42-CTr/TU ngày 14/11/2022 thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Kế hoạch 1040/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) tại Chương trình hành động 42-CTr/TU ngày 14/11/2022 thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Vui lòng đợi