Chỉ thị 04/CT-UBND Bình Định năm 2018 Triển khai các giải pháp quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

Số: 04/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bình Định, ngày 13 tháng 3 năm 2018

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE ĐẠP ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 26/9/2007 của Chính phủ và Luật giao thông đường bộ, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự giao thông được nâng cao, hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, tạo thành nét văn hóa giao thông trong đại đa số người dân; tỷ lệ đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy với người lớn đã đạt trên 90%, góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm vẫn còn một số tồn tại, bất cập như: Tỷ lệ người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn thấp; tỷ lệ trẻ em từ 06 tuổi trở lên đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện chỉ đạt ở mức 30-40%; tình trạng sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, mũ bảo hiểm giả, mũ không phải là mũ bảo hiểm còn phổ biến và tiếp tục có những diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước. Để khắc phục những tồn tại, bất cập liên quan đến quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm; nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với người lớn tối thiểu là 95%, đối với trẻ em tối thiểu là 80% vào năm 2020; hoàn thiện quy chuẩn về mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy theo hướng nâng cao hệ số bảo vệ an toàn cho người sử dụng; đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, trường học và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, các trường học và Chủ tịch UBND các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trong tỉnh; thông báo các nguy cơ tử vong khi xảy ra tai nạn giao thông do không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; đưa ra các biện pháp phòng tránh tai nạn, giáo dục ý thức chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đối với người tham gia giao thông; đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh về triển khai “Năm An toàn giao thông 2018”, trên địa bàn tỉnh.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; vận động, hướng dẫn mọi người dân sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy định để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm một cách đối phó, không đúng quy cách. Trên cơ sở Kế hoạch hành động liên ngành của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, xây dựng Kế hoạch hành động liên ngành từ tỉnh đến cơ sở về nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ và tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em, đồng bào khu vực còn khó khăn về kinh tế, vùng sâu, vùng xa. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị; định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo.

3. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành gương mẫu thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, đặc biệt chấp hành đội mũ bảo hiểm cho con em từ 06 tuổi trở lên.

4. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện, nhất là xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm; hàng tháng, quý thông báo các trường hợp vi phạm đến các trường học trên địa bàn để nhà trường nhắc nhở, giáo dục đối với những học sinh, sinh viên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (tập trung các vụ việc đã gây hậu quả thiệt hại về tính mạng và sức khỏe cho người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng).

5. Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động phân phối, kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh theo quy định. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp phân phối, kinh doanh mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc không rõ ràng, ảnh hưởng đến sự an toàn của người sử dụng; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tình trạng để mũ bảo hiểm giả, mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trôi nổi trên thị trường.

6. Sở Khoa học và Công nghệ nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm đối với hoạt động sản xuất, phân phối, kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm hành vi vi phạm và thông báo rộng rãi, thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở sản xuất, phân phối, kinh doanh mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn và không đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng mũ bảo hiểm của những đơn vị đã được Sở cấp giấy phép.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bắt buộc quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh từ 06 tuổi trở lên được người lớn chở bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; giáo dục học sinh, sinh viên đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trở thành thói quen; phối hợp với Công an tỉnh có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với lứa tuổi học sinh khi vi phạm; yêu cầu các nhà trường tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi đưa con em đến trường bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

8. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện thống kê đầy đủ và phân tích số liệu về thương tích do không đội mũ bảo hiểm đối với các nạn nhân tai nạn giao thông vào cấp cứu tại các cơ sở khám, chữa bệnh; hằng quý báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể xã hội các cấp có kế hoạch phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông cùng cấp tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của địa phương làm gương trong việc chấp hành nghiêm túc quy định đội mũ bảo hiểm cho bản thân và người đi cùng khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý kiên quyết, triệt để tình trạng bày bán mũ bảo hiểm trên các đường giao thông, hè phố, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị trên địa bàn quản lý; căn cứ kế hoạch hành động của tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình địa phương, huy động các lực lượng thực hiện các chiến dịch thống nhất trong toàn tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, trường học, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả cho Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

thuộc tính Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:04/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành:13/03/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Giao thông

tải Chỉ thị 04/CT-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 53/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động 18-CTr/TU ngày 01/09/2017 của Thành ủy, các Nghị quyết 97/NQ-CP, 98/NQ-CP và 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

Kế hoạch 53/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động 18-CTr/TU ngày 01/09/2017 của Thành ủy, các Nghị quyết 97/NQ-CP, 98/NQ-CP và 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

Doanh nghiệp, Chính sách

Vui lòng đợi