Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2013
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:03/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:25/01/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------
Số: 03/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2013
 
 
CHỈ THỊ
Về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2013
---------------------------
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về tổ chức triển khai và phát động phong trào thi đua yêu nước trong năm 2012, các phong trào thi đua đã được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, với các hình thức đa dạng, phong phú, nội dung phong trào thi đua luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của thành phố. Đặc biệt lãnh đạo các cấp, các ngành đã thường xuyên quan tâm việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua; chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; chủ động phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào thi đua để tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng, đã kịp thời động viên và tạo động lực mới trong phong trào thi đua của thành phố. Bên cạnh tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, phong trào thi đua thực hiện năm chủ đề về “An toàn giao thông” do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, đột phá do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đề ra và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kiềm chế lạm phát, ổn định phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân thành phố năm 2012.
Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước, ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp vẫn còn mang tính hình thức, làm chiếu lệ; nội dung, tiêu chí thi đua ở một số nơi chưa rõ ràng, thiếu cụ thể hoá nội dung thi đua do cấp trên phát động; có nơi có phát động thi đua nhưng không tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên, không tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế; công tác bình xét, khen thưởng, công nhận danh hiệu thi đua còn tình trạng nể nang, cào bằng, một số ngành, lĩnh vực chưa quan tâm nhiều đến việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp hoặc các đối tượng thuộc các thành phần ngoài nhà nước, do đó chưa tạo được khí thế mới, năng lực mới trong phong trào thi đua để góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trongnăm 2012 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ vàchương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của thành phố năm 2013, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các Tổng công ty, Công ty và các đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nội dung đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Kết luận số 83-KL/TW của Ban Bí thư và thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị; Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Ban chấp hành các đoàn thể chính trị trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; quan tâm công tác phát hiện, tuyên truyền về các mô hình, sáng kiến, nhân tố mới và nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội thuộc thành phố. Đặc biệt là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
2. Phát động phong trào thi đua đặc biệt theo chủ đề của cả nước do Trung ương phát động “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” với khẩu hiệu hành động của thành phố “Đồng tâm - hiệp lực, vượt khó - thành công” tạo động lực để vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả 6 chương trình đột phát do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thànhh phố lần thứ IX đề ra và các nội dung trọng tâm của Nghị quyết kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ bảy (khoá VIII) đề ra; đồng thời tổ chức triển khai các hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, (11/6/1948 - 11/6/2013) và chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước 11/6/2013, theo nội dung tại Kế hoạch số 6148/UBND-VX ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.
3. Tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua tiếp tục thực hiện “Năm an toàn giao thông”, gắn với phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phong trào “Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm”. Đồng thời, căn cứ tình hình nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phát động phong trào thi đua theo đợt, đột xuất, tạo đòn bẩy thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm tập trung nỗ lực vượt khó, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch - kinh tế - xã hội năm 2013 của thành phố.
4. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải bám sát phong trào thi đua và trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đối tượng, đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân được chính xác, nhanh chóng, kịp thời, có tác dụng nêu gương, giáo dục, học tập và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cơ quan, địa phương, đơn vị.
5. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng và cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, cơ quan, đơn vị, quận - huyện, tổng công ty và công ty thuộc thành phố và cơ sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.
6. Tổ chức thực hiện:
a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổng công ty, công ty và các đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các cụm trưởng, khối trưởng cụm, khối thi đua thuộc thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này. Tổ chức sơ kết, khen thưởng đợt thi đua nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013) nhằm kịp thời động viên các nhân tố mới; Tổng kết và khen thưởng những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua.
b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện phong trào thi đua với tinh thần tự giác cao và đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.
c) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, triển lãm và cổ động phong trào thi đua, giới thiệu và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức thích hợp khác.
d) Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho phong trào thi đua của thành phố;
Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổng công ty, công ty và các đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo sơ kết đợt hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013), báo cáo định kỳ 06 tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân thành phố./.
 
                                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                   CHỦ TỊCH
                                                                                                               Lê Hoàng Quân
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi