Chỉ thị 01/CT-UBND nhiệm vụ phát triển KT-XH TP Hồ Chí Minh năm 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:01/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành:06/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

tải Chỉ thị 01/CT-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

Số: 01/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2021

 

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021

 

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biu Quốc hội khóa XV, hội đồng nhân dân các cấp; là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Đây là năm Thành phố bắt đầu triển khai Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2021 cũng là năm có sự chuyển dịch lớn về các dòng đầu tư trên thế giới cùng với đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế của cả nước nói chung và Thành phố nói riêng, gây áp lực rất lớn trong công tác đảm bảo an sinh xã hội và trật tự - an toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, Kết luận số 16-KL/TU ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Thành ủy về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021, Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2021, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố năm 2021 ngay từ tháng đầu, quý đầu, y ban nhân dân Thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các doanh nghiệp thuộc Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Triển khai Kế hoạch thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ. Triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền thông qua cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển toàn diện thành phố Thủ Đức.

Thực hiện việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bộ máy chính quyền đô thị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Thực hiện tốt các bước chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với việc triển khai tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14.

Đ cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các sở, ngành trong việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp; chủ động xây dựng kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu: (1) Có thời hạn đối với quy trình thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ; (2) Xác định rõ tổ chức, cá nhân thực hiện chức trách trong xử lý hồ sơ; (3) Có sự tham gia, đóng góp ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp; (4) Có sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc; (5) Có chế tài xử lý vi phạm và khen thưởng và (6) Triệt đứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện Chương trình cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh đảm bảo thiết thực; đổi mới phương thức phục vụ của chính quyền; tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; tổ chức đối thoại giữa chính quyền các cấp với tổ chức, doanh nghiệp định kỳ hằng quý để kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính.

Nâng cao vai trò của hiệp hội doanh nghiệp trong liên kết phát triển, trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động và kiến nghị với nhà nước về xây dựng chủ trương chính sách mới; góp ý với cấp có thẩm quyền sửa đổi chính sách không còn phù hp với thực tế; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ liên quan đến thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, phát huy tối đa vai trò giám sát của hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan báo chí, đặc biệt là giám sát của Nhân dân, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thiếu trách nhiệm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Thành phố.

2. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ: Kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 và triển khai hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trở lại nhất là tại các trường học, bệnh viện, khu tập trung đông dân cư... Quản lý chặt chẽ tất cả các trường hợp nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở cách ly, bệnh viện, cơ sở y tế; bảo đảm đủ cơ sở dự trữ vật tư, trang thiết bị thiết yếu phòng, chống dịch tại các bệnh viện và trung tâm kiểm soát bệnh tật; nâng cao năng lực xét nghiệm nhanh, xét nghiệm trên diện rộng, truy vết các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh; tiếp tục truyền thông mạnh mẽ nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong Nhân dân, cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Triển khai gói hỗ trợ doanh nghiệp lần 2 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Phát huy hiệu quả các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế với vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và tổ chức tài chính. Tổ chức Diễn đàn kinh tế năm 2021 phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, quy định, các chương trình tín dụng hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp; phấn đấu tăng trưởng tín dụng khoảng 14%; tăng trưởng huy động vốn khoảng 13% - 14%. Triển khai có hiệu quả “Đán hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố giai đoạn 2020 - 2025”.

3. Triển khai quán triệt, học tập, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần XI đề ra ngay từ năm đầu, trong đó, tập trung thực hiện các đề án thuộc 03 chương trình đột phá về đổi mới quản lý, phát triển hạ tầng, phát triển nhân lực, văn hóa và 01 chương trình trọng đim về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực của Thành phố.

4. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Triển khai Chương trình chuyển đổi số tại Thành phố; phát triển nền tảng số, tích hp và chia sẻ dữ liệu, Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, kết nối dịch vụ số hóa, chuỗi khối, định danh điện tử. Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Đán xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Trin khai Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của Thành phố; thực hiện số hóa và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của chính quyền. Tập trung phát triển kinh tế số, hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, thúc đy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp. Nghiên cứu triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ phù hp với xu thế phát triển của kinh tế số và thực tiễn phát triển của Thành phố. Phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thông thế hệ thứ 5 (5G) và sau 5G trong quản lý đô thị. Thực hiện chuyển đổi số trong quản trị, sản xuất - kinh doanh và tổ chức xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Thành lập Viện công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo Thành phố. Triển khai Đán tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố giai đoạn 2020 - 2030; phát huy cao độ các nguồn lực xã hội; phát huy tính sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân cùng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đạt kết quả cao nhất.

5. Đẩy mạnh thiết kế đô thị phục vụ quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Triển khai Chương trình đột phá phát triển hạ tầng, phát triển đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng tạo môi trường, điều kiện tốt để phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng không gian phát triển, kết nối các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gắn với bố trí, cơ cấu lại sản xuất và phân bố dân cư.

Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển mạnh ngành logistics; giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách mà Thành phố đang đối mặt: ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, chất thải rắn, đảm bảo 100% người dân Thành phố được sử dụng nước sạch, phát triển cây xanh, hệ thống chiếu sáng đô thị... đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân Thành phố. Hoàn thành và đưa vào vận hành dự án chống ngập; cơ bản hoàn tất thi công và đưa vào vận hành khai thác thương mại tuyến đường sắt đô thị số 1 (Tuyến Bến Thành - Suối Tiên); hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt đô thị số 2 (Tuyến Bến Thành - Tham Lương); khởi công các dự án: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, Bến xe buýt Củ Chi, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý... hoàn tất các thủ tục đầu tư các dự án: Nhà hát giao hưởng - nhạc, vũ kịch; Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức; hoàn thành sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nút giao thông Mỹ Thủy (Quận 2)...

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Thành ủy về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030. Đổi mới phương thức chuẩn bị đất cho nhà đầu tư; ứng dụng thí đim đổi mới mạnh mẽ trong tổ chức triển khai thực hiện các dự án cải tạo và phát triển đô thị theo hướng tích hợp, nắm bắt và quản lý hiệu quả giá trị nguồn lực từ đất đai và đầu tư cơ sở hạ tầng trên nguyên tắc khuyến khích sự tham gia tích cực của các nguồn lực xã hội. Tập trung đy mạnh công tác lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; nhiệm vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy nhanh tiến độ các dự án quy hoạch đang triển khai.

Tiến hành sơ kết 02 năm và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

6. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đi khí hậu, phòng chống thiên tai. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố vcông tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải rắn. Thực hiện các chương trình đảm bảo vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh đô thị, năng lượng xanh, giao thông xanh, tiến đến xây dựng hoàn thiện hạ tầng xanh. Tổ chức phong trào vận động người dân trồng cây xanh vì một Thành phsạch và xanh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm. Duy trì tỷ lệ 100% khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Quản lý tốt nguồn tài nguyên nước. Chủ động mở rộng hp tác quốc tế, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, giới thiệu, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ của các đối tác, tổ chức quốc tế về kinh nghiệm, công nghệ và tài chính phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu.

7. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tổ chức chu đáo các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại trong năm và các sự kiện văn hóa thường niên. Triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển ngành Văn hóa Thành phố đến năm 2035, Đán tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu đến năm 2030. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cấp, phát triển và đy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa; nghiên cứu sâu những đặc trưng của truyền thống văn hóa Thành phố, giới thiệu rộng rãi các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể kể cả ở trong nước và ở nước ngoài gắn kết với hoạt động du lịch; hoàn thành lập hồ sơ Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi là di sản thế giới.

Nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Triển khai Đán đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở 8 ngành (công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị) giai đoạn 2020 - 2035 và đại học chia sẻ. Triển khai Đán giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 - 2030.

Triển khai hiệu quả hoạt động phòng, chống dịch bệnh và các chương trình mục tiêu về y tế và dân số. Chú trọng nâng cao năng lực và tăng số trạm y tế cơ sở; nhân rộng mô hình phòng khám đa khoa vệ tinh; phát triển thêm trạm cấp cứu vệ tinh 115. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại. Triển khai Đán y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030; Đ án phát triển y tế cộng đồng, thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân giai đoạn 2021 - 2030; phát triển du lịch y tế trên cơ sở hệ thống y tế chuyên sâu, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước kết hp du lịch và khám chữa bệnh. Phát triển y học cổ truyền trở thành một trong những hoạt động ni bật của loại hình du lịch y tế.

Tăng cường các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, đẩy mạnh tần suất tổ chức sàn giao dịch việc làm, phiên giao dịch việc làm, nâng cao chất lượng hoạt động của các sàn giao dịch việc làm để kết nối thành công cung - cầu về số lượng và chất lượng. Theo dõi chặt chẽ tình hình lao động tại các doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chính sách lao động đối với người lao động và khuyến khích chế độ đãi ngộ, phúc lợi để thu hút, giữ chân người lao động làm việc lâu dài trong doanh nghiệp.

Hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản; triển khai chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; kéo giảm tỷ lệ thiếu hụt các chỉ số nhằm cải thiện và nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố.

8. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. Triển khai Đ án thúc đy quan hệ với các địa phương trọng điểm thuộc các nước là đối tác chiến lược của Việt Nam phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Thành phố giai đoạn 2020 - 2025. Thực thi và tận dụng hiệu quả cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, nhất là CPTPP, EVFTA, RCEP, các hiệp định của ASEAN với các đối tác. Tăng cường triển khai các hoạt động ngoại giao, góp phần xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá du lịch, văn hóa của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid 19 còn diễn biến phức tạp.

9. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại tồn đọng, bức xúc. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; diễn tập phòng thủ, phòng thủ dân sự kết hợp với diễn tập phòng chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố sát với tình hình thực tế của Thành phố. Đy mạnh các giải pháp phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; triển khai Đán nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2020 - 2030. Đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn các lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng (Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,...); Đưa vào hoạt động Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố, Trung tâm An toàn thông tin, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình hình phức tạp.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Từng đồng chí thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các doanh nghiệp thuộc Thành phố đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, phải minh chứng bằng kết quả thực tế.

2. Từng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố nêu cao hơn nữa ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân; nâng cao đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp trong phối hợp thực thi công vụ, nghiêm túc từ lời nói đến hành động; xây dựng nền công vụ hiện đại, minh bạch, liêm chính và hoạt động hiệu quả.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở, ngành quan tham mưu đề xuất, cụ thhóa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 thành chương trình, nhiệm vụ công tác hàng tháng, quý của Ủy ban nhân dân Thành phố; thường xuyên theo dõi, đôn đốc chuẩn bị nội dung và tổ chức sơ kết, tổng kết để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ (HN và TPHCM); (để báo cáo)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố;
- Các ban Thành ủy; Văn phòng Thành ủy;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Các doanh nghiệp thuộc Thành phố;
- Các cơ quan báo, đài Thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Các phòng NCTH, TTCB;
- Lưu: VT, (TH/Trào).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình quy định chính sách hỗ trợ học nghề chương trình chất lượng cao, học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình quy định chính sách hỗ trợ học nghề chương trình chất lượng cao, học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi