Trong tháng 02/2019 sẽ có nhiều văn bản chính thức có hiệu lực, tiêu biểu là: Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội...

STT

TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆU

NGÀY

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

163/2018/NĐ-CP

BH: 04/12/2018

HL: 01/02/2019

2

Nghị định 164/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng

164/2018/NĐ-CP

BH: 21/12/2018

HL: 10/02/2019

3

Nghị định 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

165/2018/NĐ-CP

BH: 24/12/2018

HL: 10/02/2019

5

Nghị định 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

167/2018/NĐ-CP

BH: 26/12/2018

HL: 10/02/2019

4

Nghị định 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

166/2018/NĐ-CP

BH: 25/12/2018

HL: 15/02/2019

6

Nghị định 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

01/2019/NĐ-CP

BH: 01/01/2019

HL: 15/02/2019

7

Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động viễn thám

03/2019/NĐ-CP

BH: 04/01/2019

HL: 20/02/2019

8

Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

04/2019/NĐ-CP

BH: 11/01/2019

HL: 25/02/2019

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

49/2018/QĐ-TTg

BH: 12/12/2018

HL: 01/02/2019

2

Quyết định 51/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021

51/2018/QĐ-TTg

BH: 25/12/2018

HL: 10/02/2019

THÔNG TƯ

1

Thông tư 122/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài

122/2018/TT-BTC

BH: 14/12/2018

HL: 01/02/2019

2

Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

31/2018/TT-BGDĐT

BH: 24/12/2018

HL: 08/02/2019

3

Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

31/2018/TT-BLĐTBXH

BH: 26/12/2018

HL: 11/02/2019

4

Thông tư 40/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

40/2018/TT-NHNN

BH: 28/12/2018

HL: 12/02/2019

5

Thông tư 36/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

36/2018/TT-NHNN

BH: 25/12/2018

HL: 15/02/2019

6

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

32/2018/TT-BGDĐT

BH: 26/12/2018

HL: 15/02/2019

7

Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

35/2018/TT-BLĐTBXH

BH: 26/12/2018

HL: 15/02/2019

8

Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

132/2018/TT-BTC

BH: 28/12/2018

HL: 15/02/2019

9

Thông tư 10/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

10/2018/TT-BXD

BH: 26/12/2018

HL: 16/02/2019

10

Thông tư 41/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

41/2018/TT-NHNN

BH: 28/12/2018

HL: 18/02/2019

11

Thông tư 43/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/06/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

43/2018/TT-NHNN

BH: 28/12/2018

HL: 18/02/2019

12

Thông tư 44/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động

44/2018/TT-NHNN

BH: 28/12/2018

HL: 18/02/2019

13

Thông tư 55/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019

55/2018/TT-BCT

BH: 26/12/2018

HL: 19/02/2019

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

BH: 21/12/2018

HL: 05/02/2019

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY