STT

TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆU

NGÀY

                        NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

139/2018/NĐ-CP

BH:

08/10/2018

HL:

01/01/2019

2

Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

149/2018/NĐ-CP

BH:

07/11/2018

HL:

01/01/2019

3

Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

156/2018/NĐ-CP

BH:

16/11/2018

HL:

01/01/2019

4

Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

157/2018/NĐ-CP

BH:

16/11/2018

HL:

01/01/2019

5

Nghị định 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

160/2018/NĐ-CP

BH:

29/11/2018

HL:

01/01/2019

6

Nghị định 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

158/2018/NĐ-CP  

BH:

22/11/2018

HL:

10/01/2019

7

Nghị định 159/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động nạo vét trong vùng cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

159/2018/NĐ-CP

BH:

28/11/2018

HL:

11/01/2019

8

Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

161/2018/NĐ-CP

BH:

29/11/2018

HL:

15/01/2019

9

Nghị định 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

162/2018/NĐ-CP

BH:

30/11/2018

HL:

15/01/2019

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định 25/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

25/2018/QĐ-TTg  

BH:

06/06/2018

HL:

01/01/2019

2

Quyết định 44/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

44/2018/QĐ-TTg

BH:

08/11/2018

HL:

01/01/2019

3

Quyết định 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai

47/2018/QĐ-TTg

BH:

26/11/2018

HL:

10/01/2019

4

Quyết định 48/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

48/2018/QĐ-TTg

BH:

29/11/2018

HL:

15/01/2019

5

Quyết định 50/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực  

50/2018/QĐ-TTg

BH:

13/12/2018

HL:

30/01/2019

THÔNG TƯ

1

Thông tư 13/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

13/2018/TT-NHNN

BH:

18/05/2018

HL:

01/01/2019

2

Thông tư 18/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

18/2018/TT-NHNN

BH:

21/08/2018

HL:

01/01/2019

3

Thông tư 20/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát các hệ thống thanh toán  

20/2018/TT-NHNN

BH:

30/08/2018

HL:

01/01/2019

4

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp  

17/2018/TT-BLĐTBXH

BH:

17/10/2018

HL:

01/01/2019

5

Thông tư 30/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

30/2018/TT-BYT

BH:

18/10/2018

HL:

01/01/2019

6

Thông tư 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi

96/2018/TT-BTC

BH:

18/10/2018

HL:

01/01/2019

7

Thông tư 27/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS

27/2018/TT-BYT

BH:

26/10/2018

HL:

01/01/2019

8

Thông tư 28/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế

28/2018/TT-BYT

BH:

26/10/2018

HL:

01/01/2019

9

Thông tư 29/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về thử thuốc trên lâm sàng

29/2018/TT-BYT

BH:

29/10/2018

HL:

01/01/2019

10

Thông tư 31/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh

31/2018/TT-BYT

BH:

30/10/2018

HL:

01/01/2019

11

Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17/2018/TT-BNNPTNT

BH:

31/10/2018

HL:

01/01/2019

11

Thông tư 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

99/2018/TT-BTC

BH:

01/11/2018

HL:

01/01/2019

12

Thông tư 54/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

54/2018/TT-BGTVT

BH:

14/11/2018

HL:

01/01/2019

13

Thông tư 101/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý

101/2018/TT-BTC

BH:

14/11/2018

HL:

01/01/2019

14

Thông tư 104/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư

104/2018/TT-BTC

BH:

14/11/2018

HL:

01/01/2019

15

Thông tư 15/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

15/2018/TT-BTTTT

BH:

15/11/2018

HL:

01/01/2019

16

Thông tư 43/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

43/2018/TT-BCT

BH:

15/11/2018

HL:

01/01/2019

17

Thông tư 44/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia

44/2018/TT-BCT

BH:

15/11/2018

HL:

01/01/2019

18

Thông tư 45/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

45/2018/TT-BCT

BH:

15/11/2018

HL:

01/01/2019

19

Thông tư 105/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

105/2018/TT-BTC

BH:

15/11/2018

HL:

01/01/2019

20

Thông tư 106/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

106/2018/TT-BTC

BH:

15/11/2018

HL:

01/01/2019

21

Thông tư 111/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước

111/2018/TT-BTC

BH:

15/11/2018

HL:

01/01/2019

22

Thông tư 112/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

112/2018/TT-BTC

BH:

15/11/2018

HL:

01/01/2019

23

Thông tư 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng

34/2018/TT-BYT

BH:

16/11/2018

HL:

01/01/2019

24

Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính

20/2018/TT-BLĐTBXH

BH:

26/11/2018

HL:

01/01/2019

25

Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

01/2018/TT-VPCP

BH:

23/11/2018

HL:

06/01/2019

26

Thông tư 27/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

27/2018/TT-NHNN

BH:

22/11/2018

HL:

10/01/2019

27

Thông tư 118/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp phép khai thác, hoạt động thủy sản

118/2018/TT-BTC

BH:

28/11/2018

HL:

15/01/2019

28

Thông tư 28/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

28/2018/TT-NHNN

BH:

30/11/2018

HL:

15/01/2019

29

Thông tư 37/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

37/2018/TT-BYT

BH:

30/11/2018

HL:

15/01/2019

30

Thông tư 39/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh nhân cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

39/2018/TT-BYT

BH:

30/11/2018

HL:

15/01/2019

31

Thông tư 29/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

29/2018/TT-NHNN

BH:

30/11/2018

HL:

18/01/2019

32

Thông tư 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

14/2018/TT-BNV

BH:

03/12/2018

HL:

20/01/2019

33

Thông tư 16/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông

16/2018/TT-BTTTT

BH:

05/12/2018

HL:

21/01/2019

34

Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

04/2018/TT-BKHĐT

BH:

06/12/2018

HL:

21/01/2019

35

Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

23/2018/TT-BLĐTBXH

BH:

06/12/2018

HL:

21/01/2019

36

Thông tư 170/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 102/2018/NĐ-CP ngày 20/07/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

170/2018/TT-BQP

BH:

16/12/2018

HL:

30/01/2019

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về việc quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự

05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP

BH:

12/11/2018

HL:

01/01/2019

2

Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

BH:

27/11/2018

HL:

12/01/2019

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY